Als u nooit eerder de term 'Gigabit Society' heeft gehoord, hoeft u eigenlijk maar één ding te weten: binnenkort maakt u er deel van uit.

We komen steeds meer in de buurt van de wereld zoals die wordt voorgesteld in Science Fiction uit de jaren '50: zelfrijdende auto's, VR-operaties, bezorging met drones, hulp van slimme AI en daadwerkelijke real time informatievoorziening komen er allemaal aan. Maar hoe snel dat gebeurt hangt ervan af hoe snel we kunnen samenwerken om de benodigde infrastructuur te bouwen.

Door onze netwerken verder te ontwikkelen kunnen we ervoor zorgen dat ieder apparaat in iedere branche data transporteert met een snelheid van 1 Gbps. Zowel landen, gemeenschappen als individuele mensen zullen hiervan profiteren. En dat wordt interessant, omdat we dan op weg zijn naar een echte Gigabit Society.

Wat is die Gigabit Society? In grote lijnen is het een samenleving waarin ieder huis, bedrijf, voertuig en mobiel toestel kan beschikken over een datasnelheid van 1.000 Mbps, of 125 Mbps, met een zeer lage latency. Hiermee kan data bewegen tussen twee punten zonder merkbare vertraging, bij afstanden van meer dan 1.000 km in milliseconden. Connectiviteit wordt niet meer beperkt door de capaciteit van het netwerk, maar wordt bepaald en geregeld op basis van onze specifieke behoeften. Dat zal branches volledig transformeren, en over de hele wereld levens veranderen.

Wilt u concrete voorbeelden? Geen probleem, hier zijn tien essentiële feiten over de Gigabit Society, en de manier waarop dit een positieve invloed heeft op ons leven:

De Gigabit Society heeft hoogwaardige glasvezelconnectiviteit nodig

We zullen het ideaal van de Gigabit Society bereiken wanneer we volledig overgaan op hoogwaardige glasvezelverbindingen, en afstappen van koper en andere legacy verbindingen. 4G en 5G zullen daarbij de drijvende krachten zijn. We moeten echter nog wel wat hindernissen overwinnen voor we deze technologie breed toegepast zien worden.

We zullen in latere artikelen nog terugkomen op de manier waarop we die hindernissen gaan slechten. Maar kort gezegd hebben we daarbij te maken met een combinatie van politieke, financiële, technische en juridische factoren. Die moeten zo snel mogelijk worden aangepakt in onderlinge samenwerking tussen overheid, branche en bedrijfsleven.

Gigabit tech zal uiteindelijk overal zijn

Ondanks de huidige uitdagingen is er geen twijfel mogelijk dat we binnen afzienbare tijd in een Gigabit Society zullen leven. Het effect van die enorme bandbreedte zal op ontelbare plaatsen merkbaar zijn: Gigabit kantoren, Gigabit huizen, Gigabit clusters (zoals universiteiten), Gigabit wijken (in smart cities) en Gigabit landen. In deze wereld maakt het netwerk digitaal van alles mogelijk voor ons, dankzij grenzeloos en real time toegang tot technologie.

De onderstaande voorbeelden laten zien hoe technologie ons leven op positieve wijze kan verbeteren, van gezondheidszorg en transport tot gaming en onderwijs.

De Gigabit Society redt levens

Eén van de vele branches die zal profiteren van Gigabit technologie is de gezondheidszorg. De gemiddelde tijd die op de huidige netwerken nodig is om de data van een 2 GB CT-scan te versturen tussen twee ziekenhuizen is 14 minuten. In een Gigabit Society wordt dat niet meer dan 40 seconden. Dat is echter nog maar het begin. De wereldwijde markt voor digitale oplossingen voor de gezondheidszorg zal in 2020 naar verwachting 200 miljard dollar zijn, en de snelheid waarmee digitale informatie verzonden kan worden zal een enorm effect hebben op het leven en welzijn van mensen.

Er is een enorm scala aan toepassingen mogelijk. Afspraken op afstand en monitoring via HD-video zijn basistoepassingen die wachttijden reduceren en artsen meer ruimte geven in hun agenda. Meer geavanceerd is monitoring op afstand via connected draagbare apparatuur. Op die manier kunnen functies als bloeddruk, hartslag, hydratering en slaapniveau automatisch en op afstand in de gaten worden gehouden. Hoe meer gegevens een arts heeft, hoe beter de diagnose wordt. Daarnaast zal de hulp in noodgevallen sneller op gang komen omdat de waarschuwingssignalen eerder binnen komen.

Gigabit datasnelheden zullen een toekomst mogelijk maken waarin mensen bij een ongeluk ter plekke geopereerd kunnen worden door een robot die op afstand wordt bediend door artsen die nog in het ziekenhuis zijn.

De Gigabit Society transformeert het onderwijs

Wanner de juiste technologie het curriculum ondersteunt zal de volgende generatie kinderen zich nooit meer velvelen in de klas. Nu al krijgen leerlingen laptops en tablets om hen te helpen bij het leren, maar in de toekomst zal een snellere verbinding betekenen dat ze virtuele schoolreisjes kunnen maken naar fysiek ontoegankelijke locaties als de diepzee.

De Gigabit infrastructuur kan op alle niveaus van onderwijs helpen, en niet alleen op school. Dezelfde hoge bandbreedte die virtual reality reisjes mogelijk maakt, kan worden ingezet om piloten, hulpverleners en monteurs te trainen op risicovolle situaties vanaf een veilige locatie. Met Massive Open Online Courses (MOOCs) kunnen online cursussen aan duizenden mensen worden aangeboden alsof ze zich in een echte lesruimte bevinden. En met zoveel deelnemers aan de MOOCs kunnen AI-algoritmen ervoor zorgen dat de ervaring van de individuele student is afgestemd op de eigen prestaties en manier van leren.

Gigabit tech zorgt voor meer veiligheid

Toezicht houden op de openbare ruimte zal steeds eenvoudiger worden naarmate technologie slimmer wordt en data sneller getransporteerd wordt. Camera's met ingebouwde AI-algoritmen zullen potentieel gevaarlijke situaties herkennen voordat er iets gebeurt, en een waarschuwing kunnen geven. Daarnaast zullen hoge resolutie beelden die snel verspreid kunnen worden het moeilijker maken om misdrijven te begaan in openbare en private ruimten.

..en is goed voor het milieu

De manier waarop we traditioneel energie betrekken van nutsbedrijven en energienetwerken is niet erg slim. Op dit moment wordt stroom passief naar huizen en kantoren vervoerd, wat zorgt voor een enorme verspilling. Er is geen informatie over de manier waarop daarin verbetering kan worden gebracht. Met een Gigabit infrastructuur gekoppeld aan slimme oplossingen kan dat volledig veranderen. Door energieleveranciers in staat te stellen om het gebruik in de gaten te houden per dag, per week, per maand en per jaar, kunnen ze de juiste hoeveelheid energie leveren op basis van de behoefte. Dankzij deze slimme systemen zullen de energienetwerken effectief functioneren, en ons helpen om gebruik en CO2-emissie terug te dringen.

De Gigabit Society zal zorgen voor nieuwe banen

Nieuwe technologie zorgt altijd voor nieuwe banen, en in sommige gevallen zelfs voor nieuwe sectoren. En hoewel er alleen al voor het aanleggen van de infrastructuur veel mensen nodig zijn, zal dat in het niet vallen bij de vraag die ontstaat vanuit de nieuwe toepassingen, businessmodellen en bedrijven die ontstaan door de hogere datasnelheden. Beter nog, als die Gigabit snelheden landelijk beschikbaar zijn is er veel minder noodzaak om functies te centraliseren in stedelijke gebieden. Mensen zullen in allerlei branches kunnen werken vanaf vele locaties.

Gigabit snelheden zullen zorgen voor geheel nieuwe games en entertainment

Het Gigabit ideaal zal op allerlei manieren levens veranderen, maar het zal ook letterlijk een game changer zijn. Met hogere datasnelheden zal de entertainment industrie, die steeds meer online is, nieuwe technologieën kunnen inzetten waarmee ontwikkelaars ongelooflijke nieuwe werelden tot leven kunnen brengen.

De bestaande legacy netwerken hebben moeite om te voldoen aan de eisen die streaming er tegenwoordig aan stelt. Maar Gigabit verbindingen zullen de downloadtijd van een 4K-film terugbrengen tot enkele minuten, in plaats van uren. Maar het wordt pas echt spannend wanneer we kijken naar virtual reality en online multiplayer servers. Naarmate deze twee technologieën meer samen komen zal een hoge snelheid en lage latency noodzakelijk worden, vooral waar spelers real time dezelfde virtuele wereld bevolken. Gigabit zal deze werelden beter dan ooit tot leven laten komen.

Gigabit technologie zal transport volledig veranderen

1 Gbps datasnelheden bieden geweldige mogelijkheden voor de transportsector, omdat hiermee het veelbesproken concept smart cities realiteit wordt. Smart cities maken gebruik van communicatie tussen voertuigen onderling en communicatie tussen voertuigen en de infrastructuur om verkeer en openbaar vervoer te stroomlijnen. Wanneer zelfrijdende auto's normaal worden zullen signalen worden gestuurd tussen de voertuigen en verkeerslichten, andere voertuigen, drones en hulpverleners. Dit zal verkeersopstoppingen wegnemen, hoe druk een stad ook wordt. Smart cities zullen ook bussen en treinen in real time kunnen afstemmen op de vraag, waarmee ze energie besparen en uitstoot verminderen.

U kunt alles lezen over de Gigabit Society in ons onderzoeksrapport. Alles wat we hier hebben genoemd is slechts een glimp van wat de toekomst kan brengen. We zullen binnenkort met meer gedetailleerde case studies komen, waarmee we invulling geven aan onze visie op de Gigabit Society.

Lees alles over deze visie in Creating a Gigabit Society

Delen

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem contact met mij op

  • 1. contactgegevens
  • 2. Hoe kunnen wij u helpen
  • 3. Uw bedrijf

1. Contactgegevens

Als u een vraag heeft over een product waar u nu al gebruik van maakt, kunt u ons een e-mail sturen.

2. Hoe kunnen wij u helpen

3. Uw bedrijf

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van relevant nieuws rondom communicatie-oplossingen voor uw organisatie? Vul uw gegevens in en u ontvangt de Vodafone Business nieuwsbrief voortaan per e-mail.

Shop