Je internetbrowser staat in de privémodus. Hierdoor kun je niet inloggen in My Vodafone.

Schakel de privémodus uit (kies iPhone tab knop en klik op iPhone prive knop) en log dan in.

Je internetbrowser staat in de privémodus. Hierdoor kun je niet inloggen in My Vodafone.

Schakel de privémodus uit en log dan in.