Je internetbrowser staat in de privémodus. Hierdoor kun je niet automatisch inloggen in My Vodafone.

Schakel de privémodus uit (kies iPhone tab knop en klik op iPhone prive knop) en log opnieuw in.

Je internetbrowser staat in de privémodus. Hierdoor kun je niet automatisch inloggen in My Vodafone.

Schakel de privémodus uit en log opnieuw in.