Vodafone en Ziggo hebben de afgelopen jaren vele sociaal-maatschappelijke initiatieven gestart en ondersteund. En dat blijven we ook als VodafoneZiggo doen. We willen een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.

De komende maanden bepalen we wat onze ambitie wordt ten aanzien van onze maatschappelijke rol en met welke activiteiten we deze ambitie willen verwezenlijken. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de sociaal-maatschappelijke activiteiten van de afgelopen jaren van Vodafone en Ziggo.

Vodafone

Vodafone ondersteunt ouders met tips en het magazine WIJS zodat hun kinderen veilig en verantwoord gebruik kunnen maken van mobiele technologie.

Afgelopen jaar heeft Vodafone de '#Be Strong' campagne gelanceerd om wereldwijd online pesten tegen te gaan, o.a. met anti-cyberpest emojis waarmee jongeren hun steun kunnen uiten aan iemand die gepest wordt.

Verder steunde Vodafone actief diverse overheidscampagnes zoals 'Boefproof', om smartphonediefstal tegen te gaan en 'Fietsmodus' om smartphonegebruik onder fietsende jongeren terug te dringen. Verder hielpen we mbo-studenten om grip op hun telefoonkosten te houden met het lesprogramma 'The Phone Challenge'.

Vodafone Foundation

De Vodafone Foundation zet sinds 2002 mobiele technologie in om het leven van mensen in een kwetsbare positie te verbeteren, zoals daklozen en migranten.

Het maatschappelijk landschap in Nederland verandert sterk, van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij, waarin zelfredzaamheid en sociale veerkracht belangrijke thema's vormen.

Sociale verbanden veranderen door vergrijzing, andere en kleinere huishoudens, nieuwkomers, nieuwe technologie en verstedelijking.

Maar niet iedereen kan zichzelf even goed redden. Er zijn kwetsbare groepen in de samenleving die minder mogelijkheden en vaardigheden hebben om zelf de regie over hun leven te voeren en minder toegang hebben tot een sociaal netwerk (exclusieve ipv inclusieve samenleving, sociaal isolement ipv verbondenheid).

Connecting for Good

Met het Connecting for Good-programma wil de Vodafone Foundation kwetsbare mensen die sociaal geïsoleerd zijn, in staat stellen te kunnen deelnemen aan de digitale wereld. We richten ons in dit programma voornamelijk op kinderen en jongeren met minder kansen. We willen dat iedereen de kans heeft om volop mee te doen in de digitale samenleving en zo de kloof in ongelijkheid in onze samenleving verkleinen.

Dit doen we onder meer door kinderen en jongeren via het Digital Life skills scholenprogramma digitale vaardigheden te leren en mee te geven. Verder stellen we technologie en mensen beschikbaar om naar nieuwe manieren te kijken om jongeren te verbinden (Employee Fund) en willen we mensen stimuleren om technologie in te zetten om te innoveren om het leven van mensen te verbeteren (Innovate 4 Good).

Meer informatie over de Vodafone Foundation:

Volledige naam: Stichting Vodafone Netherlands Foundation
RSIN nummer: 811241051
Bezoekadres: Avenue Ceramique 300, 6221KX Maastricht
Postadres: Postbus 1500, 6201BM Maastricht
Doelstelling: de Vodafone Foundation zet sinds 2002 mobiele technologie in om het leven van mensen in een kwetsbare positie te verbeteren. Daarnaast organiseert de Foundation vrijwilligersactiviteiten voor medewerkers.

Functies & namen bestuurders:

  • Arie de Zeeuw, penningmeester
  • Marieke Dekker, voorzitter
  • Sherry Rafiq, bestuurslid
  • Peter Mensing, bestuurslid

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Ziggo

Ziggo vindt het belangrijk dat Nederland een leidende rol in de digitale wereld blijft houden. Daarom investeren we in talent van de toekomst om zo innovaties te versnellen en positieve veranderingen in onze maatschappij teweeg te brengen. We zetten ons in om de mogelijkheden van de digitale wereld op het gebied van werk, economische groei en persoonlijke ontplooiing voor iedereen beschikbaar te maken. Dat doen we door kinderen en jongeren digitale vaardigheden bij te brengen. Door eigenschappen zoals experimenteren, samenwerken en met een open blik kijken en doen te stimuleren willen we de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt vergroten.

We organiseerden een Mega CoderDojo in de Ziggo Dome, waar 1.024 kinderen leerden programmeren. Tijdens Codeweek organiseerden we samen met CoderDojo Nederland en andere partners een aantal CoderDojo's, zoals in Madurodam en de CoderDojo Girls Only in Eindhoven. Tijdens een Experience Day@Ziggo maakten kinderen kennis met techniek en alles wat daarbij komt kijken op een van de kantoorlocaties van Ziggo.

Met Slim online - safe & social bieden we een gratis lespakket aan voor groep 7 en 8. Voor wat oudere kinderen (13-16 jaar) is the Web We Want ontwikkeld. Dit educatieve handboek is ontwikkeld om met elkaar, opvoeders en leerkrachten het gesprek aan te gaan over onder andere het gebruik van online media en privacy.