Vanuit Vodafone willen we graag een voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid. Dat dragen we binnen de organisatie en daarbuiten uit. Als mobiele operator ligt onze focus op het realiseren van doelen zoals reductie van energieverbruik of CO2-uitstoot bij mobiele connectiviteit en slimme technologie zoals Internet of Things (IoT). Zo helpen we onze klanten bij het bereiken van een meer duurzame werkwijze. Dat dit vaak gepaard gaat met lagere kosten en een prettiger werkomgeving, is een niet minder belangrijke bijvangst.

IoT is een krachtig instrument om informatie te verzamelen voor betere inzichten, of aansturing op afstand eenvoudiger te maken. Denk aan slimme lantaarnpalen die verkeersstromen in kaart brengen om CO2-reductie te realiseren. Waarvan de lichtsterkte aangepast wordt aan de noodzaak - met energiebesparing tot gevolg.

Krachtiger boodschap

Natuurlijk kunnen we zelf roepen dat mobiele technologie zoals IoT kan bijdragen aan duurzaamheidsdoelen. Onze boodschap wordt echter krachtiger wanneer we dit samen met andere partijen vertellen. Zo werken we samen met de stichting Natuur & Milieu. Samen hebben we bijvoorbeeld met objectief onderzoek aangetoond dat het vergroten van de mogelijkheden om thuis te werken leidt tot minder woon-werk verkeer en daarmee tot minder CO2-uitstoot.

De boodschap van duurzaamheid wordt sterker wanneer er een goede business case aan ten grondslag ligt. Begin oktober hebben we als Vodafone samen met onze partner Sycada een seminar georganiseerd voor onder meer grootzakelijke organisaties, OV-bedrijven en overheidsinstellingen om aan te tonen hoe groot de impact van duurzame mobiliteit kan zijn. Onze connectiviteit en IoT-technologie, gebundeld met de expertise van Sycada als pionier op het gebied van brandstof- en CO2-reductieprojecten.

Twee organisaties, Nationale Nederlanden en Connexxion, waren ook aanwezig om te vertellen hoe deze bundeling van expertisegebieden hen heeft ondersteund bij het bereiken van hun doelen op het gebied van veilig en duurzaam rijden. Duidelijk werd in ieder geval dat een betere wereld, een prettiger werkomgeving en lagere kosten hand in hand kunnen gaan. Goed voor de portemonnee, goed voor het imago en goed voor de spil van elke organisatie: de werknemer.

Green Mobility

'Mindful driving' is de basis van het Green Mobility concept van Sycada, vertelde Kristian Winge: door het digitaal verzamelen van informatie kan een organisatie met gemixte vloten - waaronder personenauto's, bestelauto's, stadsbussen en vrachtwagens - chauffeurs inzicht geven in hun rijgedrag. Op basis van het inzicht volgt advies om beter te rijden – bijvoorbeeld minder vaak hard remmen en moet bewustwording ontstaan over de voordelen van ander rijgedrag, met als gevolg een veiligere reis voor de werknemer minder schade en minder uitstoot. Nationale Nederlanden en Connexxion hebben dit concept vertaalt naar hun eigen kernactiviteiten: verzekeringen en buschauffeurs.

Zo koos Nationale Nederlanden (NN) voor Sycada als telematica- en UBI-partner (UBI: Usage-Based Insurance, oftewel 'verzekering op basis van gebruik en rijstijl'). Het innovatieve telematicaplatform van Sycada vormt de basis voor een ambitieuze aanpak om klanten te helpen bij het realiseren van een substantiële en duurzame verlaging van brandstofkosten, CO2-uitstoot en uiteraard schadelast.

"90 procent van alle schadegevallen worden veroorzaakt door menselijk gedrag," vertelde Tom Rodenburg van NN. "Menselijke observaties op schadeformulieren zijn vaak subjectief. Door gedrag positief te beïnvloeden via bewustwording, kunnen we veel schade beperken. Objectieve informatie over rijgedrag, al dan niet realtime of in ieder geval actueel, helpt bij die bewustwording."

De positieve gevolgen: bij het structureel toepassen van Bewust Rijden dalen de kosten voor benzinegebruik, onderhoud en beheer, daalt de CO2-uitstoot en daalt het aantal schades fors. De schades die nog wel optreden, zijn vaak minder groot van aard.

Breder pallet aan doelen gerealiseerd

Bij Connexxion werd al in 2010 in samenwerking met Sycada een vergelijkbaar programma ingevoerd. Alle bussen werden uitgerust met apparatuur die het rijgedrag van chauffeurs vertaalde naar een groen, geel of rood lampje. André Gelèns van Connexxion eigenaar TransDev: "Het gaat om een positieve, mensgerichte aanpak. Niet straffen maar stimuleren, het bepalen en volgen van de ambities van elke afzonderlijke chauffeur."

"Natuurlijk gaat het ook over duurzaamheidsdoelen en onder de streep ook over geld: schadereductie, minder brandstof, minder boetes, minder onderhouds- en beheerkosten, een beter imago. Het aantal boetes is met 90 procent gedaald, de klanttevredenheid van reizigers in de bus is verbeterd."

Kortom, het mes snijdt aan meer dan twee kanten. Met de inzet van mobiele connectiviteit en slimme technologie als basis voor duurzame mobiliteit is een wereld te winnen.

Delen

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem contact met mij op

  • 1. contactgegevens
  • 2. Hoe kunnen wij u helpen
  • 3. Uw bedrijf

1. Contactgegevens

Als u een vraag heeft over een product waar u nu al gebruik van maakt, kunt u ons een e-mail sturen.

2. Hoe kunnen wij u helpen

3. Uw bedrijf

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van relevant nieuws rondom communicatie-oplossingen voor uw organisatie? Vul uw gegevens in en u ontvangt de Vodafone Zakelijk nieuwsbrief voortaan per e-mail.

Shop