Persoonsgegevens

Dit zijn alle gegevens die zijn te herleiden tot een natuurlijk persoon. Denk aan naam, adres en 06-nummer. Ook een IP-adres, een soort van kenteken op internet, is een persoonsgegeven. Want het is te herleiden tot een individu.

We verzamelen je persoonsgegevens. En gegevens over wat je doet. Dit zijn je gebruiksgegevens van bijvoorbeeld tv en internet.

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is. In het Privacy Statement (PDF) kun je lezen hoe lang dat is.

Profielen

Met de persoonsgegevens die we verzamelen, maken we profielen, bijvoorbeeld op basis van woonplaats, leeftijd of gezinssamenstelling. Profielen helpen ons bij het verbeteren van onze diensten. Of om je een goed aanbod te kunnen doen.

Als je niet wilt dat wij je je gegevens gebruiken voor profielen, vul dan het bezwaarformulier in My Vodafone in.

Wat we met je gegevens doen

We verzamelen je gegevens niet zomaar. Dat mag ook niet. Alle gegevens verzamelen we met een bepaald doel:

Nieuwe klant

Als je klant bij ons wordt, hebben wij je accountgegevens en financiële gegevens nodig om je bestelling in onze systemen vast te leggen. Daarnaast kunnen we enkele financiële checks doen.

Onze diensten

Om je een abonnement of product te kunnen leveren, hebben we je account- en gebruikersgegevens nodig. Die gegevens gebruiken we ook voor het verbeteren van onze diensten.

Je telefoonnummer

Je telefoonnummer gebruiken we om onze diensten te leveren. We hebben het nodig als je je nummer meeneemt als je naar een andere provider gaat.

We hebben je nummer ook nodig als je het wilt laten opnemen in een telefoongids, of wanneer je actie wilt ondernemen als iemand je herhaaldelijk telefonisch lastigvalt.

Rekeningen

We gebruiken accountgegevens, gebruiksgegevens en financiële gegevens om rekeningen te maken, te versturen en om ervoor te zorgen dat deze betaald worden.

Marketing, prijsvragen en benefits

We gebruiken je accountgegevens als je ons toestemming hebt gegeven om je te informeren over bestaande en nieuwe producten en diensten.

We informeren je over speciale acties of bepaalde interessante content. Soms gebruiken we daarbij je account-, gebruiks- en financiële gegevens, om aanbevelingen en aanbiedingen zo veel mogelijk aan te passen aan jouw persoonlijke situatie.

Als je meedoet aan een prijsvraag of je aanmeldt voor bepaalde voordelen gebruiken we je accountgegevens ook.

Fraude en identiteitsdiefstal

Helaas kan iedereen slachtoffer worden van fraude en identiteitsdiefstal. Ook jij. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, maken we gebruik van accountgegevens, gebruiksgegevens en financiële gegevens.

Websites en apps

We bieden websites en apps aan zodat je diensten bij ons kunt afnemen, zelf zaken online kunt regelen en met ons kunt communiceren. Hiervoor gebruiken wij je account-, gebruiks- en financiële gegevens.

Via onze websites en apps testen we soms ook onze dienstverlening.

Statistische analyse

Door accountgegevens en gebruiksgegevens te analyseren, krijgen we inzichten die nuttig zijn voor jou, voor ons en voor derden.

Zulke statistische analyses voeren we alleen uit met informatie die niet meer tot jou persoonlijk te herleiden is.

Contact met ons

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Als je dat doet, krijgen we accountgegevens, gebruiksgegevens en financiële gegevens over jou, zoals je klantnummer en de inhoud van je vraag of klacht.

Ook kun je zelf tips delen of vragen stellen binnen onze communities. Daarvoor hebben we je accountgegevens nodig.

Wettelijke verplichting

Vanzelfsprekend houden wij ons aan de wet. In uitzonderlijke gevallen moeten we jouw persoonsgegevens aan de overheid of aan derden geven, bijvoorbeeld in geval van een strafrechtelijk onderzoek.

Bekijk voor meer informatie over welke gegevens wij verwerken ons Privacy Statement.