Accountgegevens

Wij hebben jouw contactinformatie, informatie over door jou bestelde diensten/producten en informatie als wij contact hebben met elkaar.

Wij beschikken over gegevens waarmee we je kunnen identificeren of met je kunnen communiceren. Deze gegevens bevatten onder meer je naam, adres, telefoonnummer, kopie van jouw legitimatiebewijs, e-mailadres, gebruikersnamen en wachtwoorden, geboortedatum, geslacht, taalvoorkeuren, adresgegevens voor levering en andere contactgegevens die we rechtstreeks van je krijgen.

Als je een abonnement sluit of een product koopt dan leggen wij gegevens omtrent de transactie en de/het afgenomen dienst/product vast, zoals het type abonnement, het type media-box, de locatie waar je de dienst afneemt, het bezorgadres, de datum van aanschaf en het type van de aangeschafte telefoon. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunnen wij verder bijhouden in welke producten of diensten je geïnteresseerd bent.

Als wij contact hebben met jou per telefoon, e-mail, aan de deur, via chat of social media, of in de winkel, kunnen wij het gesprek dat we hebben vastleggen. Dit gaat bijvoorbeeld om de inhoud van een klacht, de interesse in een dienst of product of een vraag over de betaling van een factuur. Wij beschikken ook over jouw gegevens als je je aanmeldt voor een informatiedienst (zoals bericht over de beschikbaarheid van een product of een nieuwsbrief) of als je meedoet aan een prijsvraag.

Als wij informatie van je vragen (bijvoorbeeld in een online formulier) zullen wij aangeven of het geven van deze informatie verplicht is.

We kunnen de gegevens aanvullen met gegevens die we uit andere bronnen verkrijgen, zoals online- en offline-dataproviders. Deze aanvullende gegevens kunnen onder meer bestaan uit socio-demografische data, contactgegevens, op interesse gebaseerde data, data uit openbare bronnen (zoals informatie van Kamer van Koophandel en kadaster) en surf- en appgedrag.

Hoelang bewaren we accountgegevens?

Wij bewaren je accountgegevens zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Daarnaast zijn er wettelijke bewaartermijnen. Als hoofdregel geldt dat we accountgegevens van onze klanten bewaren voor de duur dat iemand klant bij ons is. Daarna bewaren we deze accountgegevens nog maximaal vijf jaar. Van personen die nooit klant zijn geweest bewaren we de gegevens een jaar.

Voor bepaalde accountgegevens geldt een andere termijn:

  • Op basis van belastingwetgeving bewaren we sommige gegevens zeven jaar. Je moet dan denken aan het type abonnement dat je hebt afgenomen, de duur van je abonnement en een kopie van je contract/bestelbevestiging.
  • De bewaartermijn voor camerabeelden is maximaal vier weken, tenzij er een gegronde reden is om ze langer te bewaren.
  • Gegevens over een geschil tussen ons bewaren we nog een jaar nadat het geschil ten einde is.
  • Opnamen van onze gesprekken bewaren we een jaar voor trainingsdoeleinden en vijf jaar voor bewijsdoeleinden.