Financiële gegevens

Wij hebben informatie over jou om de afgenomen diensten bij je in rekening te kunnen brengen en om een kredietwaardigheidsonderzoek te kunnen doen.

Als je onze diensten gebruikt of onze producten koopt, verzamelen wij gegevens om de abonnementsvergoeding, de gebruikskosten en/of de koopprijs bij je in rekening te kunnen brengen. Dit zijn je betaalgegevens, zoals je bankrekeningnummer, betaalhistorie en factuurgegevens.

Wij krijgen van Stichting Preventel en/of Bureau Kredietregistratie (BKR) gegevens over eventuele achterstand bij andere telecomaanbieders, leningen die je bij andere bedrijven hebt afgesloten en je betaalgedrag bij andere bedrijven. Daarnaast krijgen wij van Experian negatieve registraties, faillissementen, betaalgegevens, verhuizingen, eigendom, adresgegevens, telefoonnummers, socio-demografische data en andere gegevens die nuttig zijn voor het uitvoeren van een kredietwaardigheidstoets. Wij hebben ook gegevens over jou uit openbare bronnen zodat we kunnen zien of je mogelijk failliet bent of in de schuldhulpverlening zit.

Indien je een mobiel toestel hebt gekocht waarvoor je met Vodafone Financial Services een lening aangaat voor meer dan € 250 dan zijn wij verplicht te vragen naar je gezinssamenstelling, je netto-inkomsten en woonlasten per maand. Zonder deze toets kun je je toestel niet op afbetaling kopen. Ook leggen wij gegevens vast omtrent de afbetaling van je mobiele toestel.

Hoe lang bewaren we financiële gegevens?

Wij bewaren je financiële gegevens zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Daarnaast zijn er wettelijke bewaartermijnen. Als hoofdregel geldt dat we financiële gegevens van onze klanten bewaren voor de duur dat iemand klant bij ons is. Daarna bewaren we deze financiële gegevens nog vijf jaar.

Voor bepaalde financiële gegevens geldt een andere termijn:

  • Als je een mobiel toestel hebt gekocht waarvoor je met Vodafone Financial Services een toestelkredietovereenkomst bent overeengekomen, dan bewaren zullen we deze gegevens nog vijf jaar nadat je de lening hebt afbetaald. Als de lening wordt afgewezen, bewaren we ons aanbod en deze afwijzing nog 30 dagen.
  • Als je bij ons een inkomens- en lastentoets doet, dan bewaren we deze gegevens een jaar.
  • Op basis van belastingwetgeving bewaren we sommige financiële gegevens van jou zeven jaar na het einde van het abonnement. Je moet dan denken aan een kopie van de factuur of bestelbevestiging.
  • Gegevens over een factuur gooien wij niet weg zolang er nog niet is betaald.