Reorganisaties

In verband met reorganisaties, herstructureringen, fusies, verkopen of andere overdrachten van bedrijfsmiddelen dragen we jouw gegevens over aan derden en/of bedrijfsonderdelen van VodafoneZiggo, op voorwaarde dat deze er contractueel mee instemmen om je gegevens te gebruiken op een wijze die overeenkomt met dit Privacy SFtatement. We doen dit omdat wij er een economisch en/of organisatorisch belang bij kunnen hebben om een reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of overdracht mogelijk te maken