Facturatie, Betaling en Incasso

Wij gebruiken Accountgegevens, Gebruiksgegevens en Financiële gegevens voor het opstellen en toesturen van een factuur en het incasseren daarvan.

Facturatie en Betaling

Op basis van je Accountgegevens, Gebruiksgegevens en Financiële gegevens stellen wij maandelijks een factuur op voor je abonnement. Op de (bijlage bij de) factuur vind je een specificatie van onder meer de kosten, zoals de vaste kosten voor je abonnement, de content die je tegen betaling hebt besteld, de aflossing van je mobiele telefoon, de telefoongesprekken die je hebt gevoerd, het aantal sms’jes dat je hebt gestuurd en de mobiele contentdiensten die je van derden hebt afgenomen. Bij mobiele telefonie zit dit overzicht niet standaard bij je factuur, maar kun je dit zelf aanmaken in My Vodafone. Na het sturen van de factuur innen we het bedrag via automatische incasso. Hiervoor heb je toestemming gegeven.

Mocht het voorkomen dat een automatische incasso niet lukt of je je rekening te laat betaalt dan zullen we je eraan herinneren. De stappen van het betalings- en incassoproces worden onder meer bepaald door jouw betalingsgeschiedenis, het type dienst en de uitkomst van de kredietwaardigheidstoets die is uitgevoerd toen je klant werd. Wij hebben hier een belang bij omdat we klanten die normaal op tijd betalen, niet te snel willen lastigvallen met aanmaningen, blokkades en/of als laatste redmiddel een incassobureau.

We analyseren ook je Accountgegevens, Gebruiksgegevens en Financiële gegevens om ons facturatieproces te verbeteren. Wij hebben hier een belang bij omdat we de facturatie en betaling zo soepel mogelijk willen laten lopen.

Incasso

Als je na herhaalde aanmaning onze factuur nog steeds niet betaalt, kunnen wij onze vordering uitbesteden of overdragen aan een incassobureau of een andere derde. Voor zover nodig voor de incasso en/of overdracht van deze vordering zullen we ook Accountgegevens, Gebruiksgegevens en Financiële gegevens van jou aan het incassobureau of deze derde verstrekken. Ons belang bij het gebruik van jouw gegevens voor dit doel is dat wij de overeengekomen vergoeding ontvangen.

Als je je betalingsverplichtingen niet nakomt, zullen wij dit melden bij Stichting Preventel. Als je je aflossingsverplichting voor de aanschaf van je mobiele telefoon niet nakomt, moeten wij dit melden aan het BKR. Als je je betalingsverplichtingen richting ons niet nakomt, kan dit dus ook weer invloed hebben op de mogelijkheid voor het sluiten van een overeenkomst met andere partijen, zelfs als je onze rekening later alsnog betaalt. Het belang van deze melding aan Preventel en BKR is dat op deze wijze ook andere partijen beschermd worden tegen klanten die hun betalingsverplichtingen niet (kunnen) nakomen. Ook helpt dit bij het voorkomen van overkreditering en problematische schulden.