Fraude, Beveiliging en Identiteitsdiefstal

Helaas kunnen wij allemaal, ook jij, soms het slachtoffer worden van fraude en identiteitsdiefstal. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen zullen wij Accountgegevens, Gebruiksgegevens en Financiële gegevens gebruiken.

Fraude

Om jouw en onze belangen te beschermen kunnen wij je Accountgegevens, Gebruiksgegevens en Financiële gegevens gebruiken in het kader van eventueel onderzoek naar fraude en het tegengaan ervan. Zo zullen wij jouw Accountgegevens, Gebruiksgegevens en Financiële gegevens analyseren zodat we beperkende maatregelen kunnen nemen als wij denken dat er sprake is van fraude. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van deze gegevens ter voorkoming van fraude en opsporing van daders.

Videocamera’s

In onze winkels hangen videocamera’s om onze medewerkers en jouw/ons eigendom te beschermen. Deze videocamera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van onze winkels word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het maken van camerabeelden ter voorkoming van diefstal en agressie tegen ons personeel en voor opsporingsdoeleinden.

Beveiliging

Wij gebruiken ook Accountgegevens en Verkeersgegevens om onze infrastructuur te beveiligen. Wij hebben hier een belang bij omdat wij proberen te voorkomen dat je last hebt van bijvoorbeeld malware en cyberattacks.

Identiteitsdiefstal

Voordat je abonnee wordt, kunnen we je vragen om je identiteitsbewijs, zoals je paspoort of identiteitskaart en eventueel je Kamer van Koophandel nummer, zodat we je identiteit kunnen vaststellen. Op deze wijze proberen we te voorkomen dat je slachtoffer wordt van identiteitsdiefstal. Wij zullen ook een fotokopie van je identiteitsbewijs maken, zodat we achteraf kunnen bewijzen dat er geen sprake is geweest van identiteitsfraude. We hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat deze fotokopieën misbruikt kunnen worden. Onder meer door het afdekken van het Burgerservicenummer en de pasfoto en het toevoegen van een watermerk. We proberen ook op andere manieren fraude te voorkomen en daarvoor is het eveneens nodig om bepaalde gegevens te gebruiken. Zo vragen we soms om een kopie van je rekeningafschrift en vragen we je om € 0,01 te pinnen zodat we weten dat het rekeningnummer dat je opgeeft en de bankpas die je gebruikt daadwerkelijk van jou zijn. Zonder deze pintransactie kunnen we geen overeenkomst met je aangaan.

Al deze maatregelen nemen we om je te beschermen tegen identiteitsdiefstal. Wij hebben dus een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van deze gegevens omdat zij helpen fraude voorkomen.

Soms proberen criminelen een simkaartwissel voor jouw abonnement aan te vragen. Op deze wijze proberen ze achter zogenoemde TAN-codes van ING-klanten te komen. Met behulp van deze TAN-codes proberen criminelen klanten van ING op te lichten. Om jou en ING te beschermen tegen deze fraude, delen wij gegevens over simkaartwissels met ING. Indien ING op basis van deze gegevens maatregelen neemt om fraude te voorkomen dan zal ING je hierover verder informeren. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van deze gegevens omdat we hierdoor frauduleus aangevraagde simkaartwissels kunnen proberen te voorkomen.