Je wordt klant bij ons

Als je bij ons klant wordt, hebben wij je Accountgegevens, Gebruiksgegevens en Financiële gegevens nodig om je bestelling in onze systemen vast te leggen. Daarnaast kunnen wij enkele financiële checks doen.

Klant worden

Als je abonnee wilt worden, zullen wij je om een aantal gegevens vragen die we nodig hebben om een overeenkomst met je te kunnen sluiten. Zo’n overeenkomst kun je met ons aangaan via onze websites, onze callcenters of onze winkels. Soms komen we ook bij je aan de deur om te vragen of je abonnee wilt worden. Je Accountgegevens, Gebruiksgegevens en Financiële gegevens slaan wij op in ons klantregistratiesysteem.

Ook kun je een overeenkomst met ons aangaan via onafhankelijke partners zoals bijvoorbeeld belsimpel.nl of Mediamarkt. Ook voor onze zakelijke klanten hebben wij partners. Deze partners hebben toegang tot je Accountgegevens en Financiële gegevens. Met deze gegevens kunnen de partners jou goed helpen. We zullen je Accountgegevens, Gebruiksgegevens en Financiële gegevens ook gebruiken voor het afrekenen van de vergoeding die onze partners van ons krijgen. Wij hebben een belang bij het delen van gegevens met onze partners. We willen namelijk dat je on ze diensten op zoveel mogelijk plekken van ons kunt afnemen en dat jij door onze partner zo goed mogelijk wordt geholpen.

Voor vaste telefonie, internet en televisie bieden wij een optionele overstapservice, zodat we de overstap van jouw oude provider naar ons soepel kunnen laten verlopen. Als we deze dienst uitvoeren, zullen wij gegevens over jou delen met je oude provider.

Financiële check bij abonnement

Voordat we een abonnement met je afsluiten, toetsen wij mogelijk je kredietwaardigheid. Op basis van de uitkomst van deze toets beoordelen we of je in aanmerking komt voor de dienst. Dit gebeurt door middel van een geautomatiseerd besluitvormingsproces. Dit houdt in dat we proberen in te schatten of je in staat bent je rekeningen aan ons te betalen.

De uitkomst van de kredietwaardigheidstoets wordt gebaseerd op jouw betaalgedrag bij ons en andere bedrijven. Wij kijken daarbij onder meer naar hoe vaak je een rekening onbetaald laat, hoe snel je je rekeningen betaalt, het bedrag van openstaande rekeningen en hoe lang het geleden is dat je een rekening niet (op tijd) betaalde. Ook betrekken we andere informatie bij de kredietwaardigheidstoets zoals negatieve registraties, informatie over faillissementen, verhuizingen, eigendom, adresgegevens, telefoonnummers en socio-demografische data. We gebruiken deze informatie voor de kredietwaardigheidstoets omdat ervaring ons leert dat we uit deze gegevens kunnen afleiden hoe groot de kans is dat iemand een rekening op tijd betaalt. Ons belang bij deze toets is om te voorkomen dat onze rekening onbetaald blijft. Ook willen wij voorkomen dat je verplichtingen met ons aangaat die je financieel niet kunt dragen waardoor je schulden opbouwt.

Bij de kredietwaardigheidstoets controleren we ook of je al in de systemen van één van de bedrijfsonderdelen van VodafoneZiggo voorkomt. Je betalingsgeschiedenis bij alle bedrijfsonderdelen van VodafoneZiggo bepaalt dus mede welke diensten je kunt afnemen. Als onderdeel van de kredietwaardigheidstoets zullen we daarnaast bij Stichting Preventel nagaan of je in het verleden wegens wanbetaling ooit bent afgesloten bij een andere telecomaanbieder en/of daar nog achterstallige betalingen hebt. Een deel van de kredietwaardigheidstoets zal Experian of een ander handelsinformatiebureau voor ons uitvoeren. Meer informatie over Stichting Preventel en Experian.

Indien de kredietcheck negatief voor jou uitpakt, kan het zijn dat je bepaalde diensten niet bij ons kunt afnemen. Als je het niet eens bent met de uitkomst van deze check, dan kun je daarover bij ons meer informatie opvragen en ons vragen te heroverwegen. Dat kun je doen door contact op te nemen met onze klantenservice.

Voor het onderzoeken van je kredietwaardigheid voor abonnementen zullen we Accountgegevens, Gebruiksgegevens en Financiële gegevens aan je vragen. Als je deze gegevens niet wilt geven, dan kunnen we geen kredietonderzoek doen. In dat geval kun je sommige diensten niet bij ons afnemen. Voor prepaid-diensten doen we geen kredietonderzoek.

Financiële check bij kredietovereenkomst

Sluit je voor de aanschaf van een mobiel toestel een kredietovereenkomst van meer dan € 250 af met Vodafone Financial Services, dan zal Vodafone Financial Services door middel van geautomatiseerde besluitvorming onderzoeken of het verantwoord is om een kredietovereenkomst aan te gaan. Wij zijn hiertoe wettelijk verplicht. Wij willen je geen krediet verlenen als de maandelijkse aflossing te hoog voor je is waardoor je in de problemen kunt komen. Dit onderzoeken wij door het uitvoeren van een inkomens- en lastentoets op basis van je gezinssamenstelling, je netto-inkomsten en woonlasten. Wij zullen je daarom om deze informatie vragen. Zonder deze informatie kun je je toestel niet op afbetaling kopen.

Ook raadplegen wij in het Centraal Kredietinformatiesysteem van het Bureau Kredietregistratie (BKR) hoeveel krediet je hebt. Wij zijn hiertoe wettelijk verplicht. Het raadplegen van het Centraal Kredietinformatiesysteem betreft een onderdeel van een (gedeeltelijk) geautomatiseerd besluitvormingsproces. Indien je in het verleden je betalingsverplichtingen bij ons of bij andere bedrijven niet bent nagekomen, dan kun je geregistreerd worden bij het BKR. In dat geval is het mogelijk dat Vodafone Financial Services je geen lening zal verstrekken. Een bij Vodafone Financial Services gesloten kredietovereenkomst melden wij bij het BKR. Bekijk meer informatie over de kredietregistratie bij BKR. Zonder deze toets kun je je toestel niet op afbetaling kopen.

Als de uitkomst van de inkomens- en lastentoets en/of de check bij BKR voor jou negatief is, kunnen we je geen lening verstrekken voor de aanschaf van een toestel. Je kunt ons om opheldering vragen en ons vragen te heroverwegen. Dat kun je doen door contact op te nemen met onze klantenservice.

Vodafone Financial Services zal mogelijk gegevens over jou verstrekken aan een financiële toezichthouder zoals Autoriteit Financiële Markten om aan te tonen dat het verstrekte krediet verantwoord was. Dit doen we alleen als we hiertoe wettelijk verplicht zijn.