Jouw telefoonnummer

Wij gebruiken je telefoonnummer voor het leveren van onze diensten. Ook komen we aan je wensen tegemoet als je een nummer wilt meenemen van je oude provider, een telefoonnummer in een telefoongids wilt opnemen of actie wilt ondernemen als iemand je herhaaldelijk telefonisch lastigvalt.

Ongewenste telefoontjes

Als je last hebt van aanhoudende, hinderlijke of kwaadwillige oproepen en je weet niet van wie deze afkomstig zijn, kunnen we proberen te achterhalen vanaf welke aansluiting jij wordt lastiggevallen. Als dit iemand is met een aansluiting bij ons en van wie de identiteit bij ons bekend is, dan kunnen wij deze klant (schriftelijk) laten weten dat je dit als overlast ervaart en deze persoon dringend verzoeken hiermee op te houden. Als de ongewenste telefoontjes afkomstig zijn van een aansluiting van een andere telefonieaanbieder, kunnen wij namens jou de andere aanbieder verzoeken om een vergelijkbare brief te sturen naar de persoon die jou belt. Als je nog steeds wordt lastiggevallen nadat er contact is opgenomen met de persoon die je lastigvalt, kunnen we jou op verzoek de naam, het adres en de woonplaats geven van de persoon die behoort bij het nummer dat jou belt. Deze persoon wordt hierover dan geïnformeerd. Om te voorkomen dat hiervan misbruik wordt gemaakt, zullen we je vragen om een formulier in te vullen. Op deze wijze geven wij uitvoering aan deze wettelijke plicht om jou te helpen indien je last hebt van aanhoudende, hinderlijke of kwaadwillige oproepen.

Nummerbehoud

Je kunt je telefoonnummer van je oude provider meenemen. Indien je hiervan gebruikmaakt dan zullen wij dit samen met je oude provider regelen via de Vereniging COIN. Als je bij ons vertrekt als klant kun je ook je nummer meenemen. Vraag aan je nieuwe provider hoe je dit moet regelen. Wij geven hiermee uitvoering aan het Besluit Nummerportabiliteit.

Telefoongidsen, Nummerinformatiediensten en Nummerafscherming

Wij zullen alleen je naam, adres en telefoonnummer in telefoongidsen en bij nummerinformatie-diensten uit de Europese Unie laten opnemen indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. Tijdens of na het voltooien van de aankoop zullen we uitleggen hoe je die toestemming kunt geven. Het gebruik van jouw gegevens ten behoeve van telefoongidsen gebeurt op grond van de wet. De registratie van jouw toestemming en het verstrekken van de nummers aan de aanbieders van de telefoongidsen hebben wij uitbesteed aan Vereniging COIN. Je kunt de opname van je gegevens in de telefoongids en/of bij informatiediensten altijd wijzigen via www.mijnnummervermelding.nl.

Indien je niet wilt dat jouw telefoonnummer te zien is op de factuur van de persoon met wie je sms’t of belt, dan kun je dit aan ons doorgeven. Dit gebeurt op grond van een overheidsbesluit.

Als je belt naar een ander nummer dan zal je nummer standaard zichtbaar zijn voor de partij met wie je belt. Als je dit liever niet wilt, dan kun je dit uitzetten. Op onze website vind je hierover meer informatie. Hiermee gegeven wij uitvoering aan de wet. Zelfs als je dit uitzet, geven wij nog steeds je nummer en locatie door aan 112. Dit moeten wij doen om te voldoen aan de wet.