Voldoen aan onze wettelijke verplichting

Wij zijn verplicht ons aan de wet te houden. Dit betekent soms ook dat wij gegevens over jou aan de overheid of derden moeten geven. Bijvoorbeeld in geval van een strafrechtelijk onderzoek naar jou.

We zijn soms wettelijk verplicht om je Accountgegevens, Gebruiksgegevens en Financiële gegevens te geven aan derden, bijvoorbeeld in het kader van een juridische procedure. Indien opsporingsdiensten dergelijke gegevens van ons eisen, mogen we je dit soms niet vertellen, bijvoorbeeld bij een bevel tot aftappen van telefoongesprekken. Uiteraard zullen we de gegevens alleen verstrekken als we hiertoe verplicht zijn door de wet. Ook zullen we soms door ons ‘gehoste’ informatie moeten verwijderen als deze informatie onmiskenbaar strafbaar of onrechtmatig is. Als wij hiertoe verplicht zijn, zullen we jouw gegevens delen met derden als je je jegens hen onrechtmatig gedraagt.