Recht op inzage

Je hebt recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen of en zo ja hoe, wij gegevens over je gebruiken. Je kunt daarom een overzicht opvragen van alle categorieën van gegevens die wij van je hebben. Geeft dit niet voldoende inzicht, dan kun je additioneel een specifieker verzoek indienen.