Wijzigen of corrigeren van gegevens

Je kunt je gegevens wijzigen en corrigeren via je persoonlijke online-omgeving. Voor gegevens die je niet via je persoonlijke online-omgeving kunt wijzigen, kun je ons per post (lees hieronder hoe) vragen om je gegevens te wijzigen of te corrigeren, vooral als de gegevens die we over je hebben onjuist zijn. Het kan voorkomen dat wij bepaalde gegevens niet kunnen wijzigen. Hiervan zullen wij je dan, met een onderbouwing, op de hoogte stellen.