Wissen van gegevens

Je kunt ons vragen om gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld als:

  • We de gegevens die we van je hebben verzameld niet langer nodig hebben;
  • Je jouw toestemming om bepaalde gegevens te gebruiken hebt ingetrokken;
  • Je een specifieke reden hebt om bepaalde gegevens te laten wissen;
  • Je jonger bent dan 16 jaar en de gegevens zijn verzameld via een website of app;
  • De gegevens zijn verzameld voor direct marketingactiviteiten;
  • Je vindt dat we de gegevens niet mogen bewaren.

Het kan voorkomen dat wij bepaalde gegevens niet kunnen wissen. Indien dit het geval is, zullen wij je hiervan onderbouwd op de hoogte stellen.