Contractoverdracht aanvragen

Gaat een medewerker uit dienst en wil hij dit mobiele nummer meenemen? Vul dan onderstaand formulier in.
Wil de medewerker dit nummer meenemen naar een andere provider, dan kan hij dat zelf aangeven bij het afsluiten van een nieuw abonnement. In dat geval hoeft u niets te doen.
Als het mobiele nummer deel uitmaakt van een toegekende nummerreeks, kan het niet worden overgedragen.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de volgende geldige bijlagen nodig:

  • Kopieën van de voor- en achterkant van het legitimatiebewijs van de huidige en de nieuwe contractant (u mag de foto en het BSN-nummer afschermen)
  • Een bankafschrift (niet ouder dan 1 maand) van de nieuwe contractant

Om contractoverdracht aan te vragen vult u het onderstaande formulier in en print u het uit. Stuur het daarna samen met de bijlagen naar:

Vodafone Libertel B.V.
Afdeling CM Backoffice
Antwoordnummer 10211
6200 XV Maastricht

Gegevens huidige contractant

Gegevens nieuwe contractant

De administratiekosten van € 14,74 (inclusief btw) voor de overdracht van het abonnement, zijn voor rekening van de nieuwe contractant. Dit bedrag verschijnt op de eerste rekening.

Na overdracht is inzage in de My Vodafone omgeving van dit abonnement niet meer mogelijk. Wilt u uw online rekeningen graag bewaren, download ze dan - voor de overdracht van My Vodafone - en sla ze op. Het contract wordt overgenomen in de huidige vorm inclusief alle extra's, acties, promoties en kortingen waarbij tevens de huidige contractduur wordt overgenomen. Is er een annulering voor het contract ingediend, dan komt deze te vervallen. Als u na de contractovername het abonnement wilt wijzigen, neem dan contact op met onze klantenservice.
De nieuwe contractant geeft toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor kredietwaardigheidsonderzoek, voordat de overeenkomst met Vodafone naar zijn/haar naam overgedragen kan worden. Vodafone mag het aangaan van een overeenkomst weigeren indien de persoons-/bedrijfsgegevens niet volledig, onjuist of onduidelijk zijn weergegeven of (onbevoegd) zijn gewijzigd voordat deze overeenkomst met Vodafone kan worden aangegaan. Contractant geeft door middel van ondertekening uitdrukkelijk toestemming aan Vodafone zijn persoonsgegevens en niet geanonimiseerde verkeersgegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt (AVZM). Zie hiervoor het relevante artikel in de AVZM. Contractant gaat tevens akkoord met de geldende tarieven en dienstvoorwaarden (zie hiervoor vodafone.nl) die behoren bij het abonnement.

De gegevens van de nieuwe contractant kunnen beschikbaar worden gesteld voor:

Mag Vodafone de nieuwe contractant voor commerciële doeleinden benaderen via onderstaande manieren?

De contractovername is pas definitief als Vodafone dit aan de huidige en de nieuwe contractant heeft bevestigd. De huidige contractant blijft verantwoordelijk voor alle kosten totdat de contractovername definitief is.
Door ondertekening van deze overeenkomst gaat de nieuwe contractant akkoord met de Algemene Voorwaarden en verklaart hiervan kennis te hebben genomen.
Verplicht veld