Medewerkersprofiel

In het medewerkersprofiel stelt u in of deze medewerker online toegang heeft tot zijn mobiele nummer(s) in My Vodafone. Onder 'Profiel instellen' kunt u ook aangeven of deze medewerker alleen kijk-rechten krijgt of ook zelf extra opties kan toevoegen aan zijn abonnement(en).
Dit is het profiel van een beheerder en kan niet verwijderd worden.

Bij het opslaan van deze wijzigingen ontvangt de medewerker via e-mail een uitnodiging om het My Vodafone profiel te activeren.
De uitnodiging wordt verstuurd naar: {{vm.contactDetailsEmail}} (wijzigen)
{{vm.inviteStatus.email}}
Deze medewerker heeft dit e-mailadres opgegeven bij het maken van een account om in te loggen in My Vodafone. Dit e-mailadres kan dus afwijken van het e-mailadres waarnaar u de uitnodiging heeft verstuurd.

Profiel instellen

Deze medewerker mag: