Verkorte nummerreeksen

Door het aanmaken van nummerreeksen kunt u een of meerdere verkorte nummers toekennen aan een medewerker met VPN .

Nummerreeks toevoegen

De prefix kan een willekeurig getal zijn. Kies vervolgens het aantal nummers voor de nieuwe nummerreeks.


Verplicht veld