Geografische of 088-nummers

De mobiele spraak abonnementen kunnen optioneel voorzien worden van geografische nummers. Geografische nummers zijn de bekende vaste telefoon nummers die verdeeld zijn naar netnummer gebied (b.v. 043 355 5555 of 020 462 7700). Deze nummers kunt u voor inkomend verkeer gebruiken naar een mobiel abonnement of Huntgroup behorende bij de Mobiele Bedrijfstelefoniedienst. Dit kunnen zowel nieuwe nummers zijn als bestaande nummers die naar Vodafone geporteerd worden.

Deze geografische nummers zijn in de basis beschikbaar voor inkomend verkeer. Uitgaande gesprekken gaan via het mobiele nummer met de weergave (CLI) van het mobiele nummer (MSISDN). Voor 088 nummer reeksen is er ook een optie om dit nummer mee te sturen, i.p.v. het mobiele nummer. Dit kan via de service desk van Vodafone worden aangezet.

SMS berichten kunnen niet via het geografische ontvangen worden. Voor SMS moet het mobiele nummer gebruikt worden. Op één mobiel spraak abonnement kunnen naar wens meerdere geografische nummers gekoppeld worden. Bij inkomende gesprekken is echter niet zichtbaar dat gesprekken via het vaste nummer ontvangen zijn.

Hoe werkt het?

Bedrijfsnummers zijn regio onafhankelijk en kunnen zowel voor vast- als mobiele bestemmingen gebruikt worden. Bedrijven en instellingen zijn zelf de eigenaar zijn van bedrijfsnummers. U vraagt deze nummers zelf aan bij de OPTA.

De mobiele spraak abonnementen kunnen optioneel voorzien worden van 088 bedrijfsnummers. Dit kunnen zowel nieuwe nummers zijn als bestaande nummers die naar Vodafone geporteerd worden. 

SMS berichten kunnen niet via het geografische- of bedrijfsnummer ontvangen worden. Voor SMS moet het mobiele nummer gebruikt worden.

Aansluiten en porteren van geografische nummers

Nieuwe geografische nummers worden door Vodafone uitgegeven als losse nummers of als nummer blokken van 100 of 500 nummers. Klanten die een geheel nummerblok afnemen kunnen zo gebruik maken van een bepaalde nummerreeks waarin ze alle nummers van hun bedrijf plannen. Ook is het mogelijk bestaande geografische nummers te porteren (zowel in- als uitporteren). Hiertoe dient u een porteringsaanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen.