Klant Onnet Groep

Onder een KOG wordt een gesloten gebruikersgroep verstaan. Een KOG kent de volgende eigenschappen:

Middels de VPN omgeving worden de mobiele aansluitingen van de klant opgenomen in een aparte groep (KOG: Klant Onnet Groep). Binnen deze groep zijn specifieke groepsfaciliteiten beschikbaar:

Bereikbaarheidsprofielen binnen KOG

Het is mogelijk om bereikbaarheidsprofielen te definiëren en toe te passen. Lees verder