Mobiele bedrijfstelefoniedienst

De mobiele bedrijfstelefoniedienst is gebaseerd op het mobiele spraak abonnement en de Klant Onnet Groep (KOG) zonder een vast-mobiele koppeling. Met het mobiele spraak abonnement en de KOG worden onder andere al de volgende faciliteiten geboden:

De volgende faciliteiten kunnen daar optioneel aan toe worden gevoegd:

Intern nummerplan

Binnen de Klant Onnet Groep kunnen de bijbehorende aansluitingen een kort intern nummer krijgen. Dit interne nummer is standaard minimaal 4 cijfers lang en maximaal 15 cijfers.

Hoe werkt het?

In de VPN-omgeving wordt van ieder 06-nummer vast gelegd wat het bijbehorende korte nummer is. Zodra een VPN-aansluiting een kort nummer kiest, vindt de VPN-omgeving het bijbehorende 06-nummer en kan het gesprek door het GSM-netwerk op de juiste wijze gerouteerd worden.

Ook is het mogelijk bestemmingen buiten de Klant Onnet Groep bereikbaar te maken via korte nummers. Dit wordt gebruikt om verkort naar vaste aansluitingen op het kantoor te bellen. In de VPN- omgeving wordt dan een prefix (voorloop reeks) geprogrammeerd.  Bij voorbeeld als een bedrijf doorkiesnummers heeft van 043 123 4000 tot en met 043 123 4999, kunnen de mobielen de laatste vier cijfers bellen. De VPN-omgeving "plakt" er dan 043 123 voor. Zodat het GSM-netwerk de gesprekken juist kan routeren.

Om het onderscheid te kunnen maken tussen bedrijfsinterne korte nummers en Vodafone diensten (b.v. toestel 1200 en de klanten services via nummer 1200) kan in de VPN-omgeving een voorloop nul geprogrammeerd worden. Voor alle externe gesprekken moet dan een extra nul voor het nummer worden gekozen (dus 1200 is toestel 1200 en 01200 is de klantenservice).  Dit komt ook overeen met de situatie bij veel bedrijven. Voor een extern gesprek kies je dus eerst een 0 daarna de rest van het nummer.

Uitzondering hierop is 112, wat zowel met als zonder voorloop nul gekozen kan worden.

Onnet tarifering

Alle gesprekken tussen aansluitingen binnen de Klant Onnet Groep krijgen een apart tarief. Het zogenaamde On Net tarief. Dit geldt ongeacht of bij de opbouw van het gesprek het korte interne nummer of het lange 06-nummer werd gekozen (FON: Forced On Net). Ook gesprekken naar vaste aansluitingen (doorkiesnummers op de bedrijfscentrale) die in het VPN-nummerplan zijn opgenomen krijgen een (apart) On Net tarief.  Alle gesprekken die niet On Net zijn krijgen de Off Net tarieven.