Terugbellen bij bezet

Met deze faciliteit (Call Back on Busy Subscriber, CBBS) kunt u, wanneer een collega in gesprek is, verzoeken om automatisch terug gebeld te worden zodra de collega weer beschikbaar is. In plaats van terug gebeld te worden kan men ook kiezen om een SMS bericht te ontvangen. Met Terugbellen bij bezet hoeft dus niet steeds opnieuw geprobeerd te worden de collega te bereiken. Overigens blijft de keuze beschikbaar om een bericht in te spreken in de VoiceMail.

Deze dienst is van toepassing op inkomend verkeer van een gebruiker. Indien de gebruiker in gesprek is, een inkomende oproep weigert (wegdrukken) of het toestel niet bereikbaar is wordt de beller een keuzemenu geboden (IVR: Interactive Voice Response System). Indien de gebruiker een oproep niet beantwoord, wordt de beller volgens de normale instelling van de gebruiker doorgeschakeld (gewoonlijk staat de voicemail ingesteld). De mogelijkheden in het IVR-menu zijn afhankelijk van wie er belt.

Zodra een optie geselecteerd is, krijgt de beller de volgende mededeling: 'De door u gekozen optie wordt uitgevoerd: de verbinding wordt nu verbroken'. Een eenmaal geactiveerde opdracht kan niet meer geannuleerd worden.