Overslaan en ga naar inhoud

Meer aandacht voor mensen dankzij virtueel ecosysteem

Hoe ondersteunen wij Mobile Care?

Goed bereik met Vodafone netwerk. Mobiele devices, tools en services. Skype for Business, IP-VPN en Office 365.


Gerelateerd
ZorgSmarter Working

Hulpverlening in de thuiszorg is een complex proces, waar veel mensen bij betrokken zijn. Organisaties in deze branche hebben vaak te maken met vergrijzing, te weinig geschoold personeel en in sommige regio’s grote afstanden. Mobile Care heeft daarom een oplossing bedacht, Virtuele Thuiszorg.

Virtuele Thuiszorg is een ecosysteem waarbij het geestelijk en lichamelijk welzijn van gebruikers 24 uur per dag in de gaten kan worden gehouden, fysiek én virtueel. Vodafone biedt alle ondersteunende technologieën om samen de zorg te innoveren.  Dit zorgt voor een nieuwe, effectievere en leukere manier van zelfstandig wonen voor mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken.

Techniek geeft ruimte voor menselijke aandacht
“Virtuele Thuiszorg is eigenlijk voortgekomen uit een zekere mate van frustratie”, zegt directeur Patrick Landsman. “Ondanks alle aandacht die er is voor zaken als eHealth en Domotica zagen we het nog niet echt doorbreken. Daar wilden we verandering in brengen. We zagen dat in de praktijk innovatie nog vaak gebeurt vanuit de technologie. Maar in onze optiek moet technologie ondersteunend zijn aan het proces.”

Het bedrijf

Virtuele Thuiszorg Nederland is een initiatief van Mobile Care, een organisatie die al vanaf 2008 gespecialiseerd is in mobiele personenalarmering. Mobile Care is begonnen met het leveren van mobiele apparaten waarmee ambulante medewerkers in geval van nood alarm kunnen slaan. Ondertussen is het portfolio uitgebreid tot een breed aanbod op het gebied van veiligheid en welzijn. Op dit moment gaat Mobile Care zich ook steeds meer richten op de consumenten-markt.

Virtueel verbonden
“Bij de Virtuele Thuiszorg verbinden we mensen met een app. Rond een persoon kun je zo iedereen, van mantelzorgers tot professionals, samenbrengen. Die app combineert een chatfunctie en een agendafunctie. Wat er in de op WhatsApp geënte chatfunctie wordt gezegd komt automatisch in de agenda terecht. Op die manier raak je dus niet meer kwijt wat is besproken in de chat, en is iedereen van die afspraken op de hoogte. Ook worden zaken als bezoeken en het innemen van medicijnen gevisualiseerd voor de gebruiker. Zo is voor iedereen duidelijk wat er op een bepaalde dag gebeurt.”

Menselijk contact
“Dit hebben we recent gekoppeld aan menselijk contact via videobellen. Allemaal op basis van bestaande, generieke technologie. Zo blijft het eenvoudig en laagdrempelig voor de gebruikers. Zij kunnen nu via een tablet videobellen met een vast persoonlijk contact, ook als ze alleen maar een praatje willen maken om hun eenzaamheid te doorbreken. Die mensen zijn empathisch, maar helpen ook bij het zoeken naar een praktische oplossing.

Bovendien hebben zij toegang tot de gegevens die op afstand gemeten kunnen worden. Zo brengen ze geestelijk en lichamelijk welzijn samen, en kunnen ze mensen helpen gezond te leven. In het najaar kunnen deze gegevens ook ontsloten worden vanuit een PGO (Persoonlijke Gezondheid Omgeving), die volledig van de gebruiker is. Die bepaalt zelf wie -bijvoorbeeld de huisarts via het HIS of het ziekenhuis via het EPD- welke data wanneer kan inzien.”

Gebruikers krijgen een tablet en een horloge. Dit horloge meet de lichaamswaarden van de cliënt en stuurt deze automatisch door indien er complicaties optreden. De tablet zorgt ervoor dat de gebruiker contact kan maken met iemand in het welzijnscentrum.

Ecosysteem
“Het nieuwe ecosysteem dat wij vervolgens hebben bedacht, de virtuele thuiszorg, is voortgekomen uit de visie dat alle betrokken mensen op een eenvoudige manier met elkaar moeten kunnen communiceren. Ze helpen elkaar bij zorgprocessen, en ondersteunen elkaar. Op die manier benaderen we de zorg positief, we geven de mensen middelen waarmee ze alles eenvoudig kunnen regelen.” Techniek ondersteunt onder meer bij monitoring en calamiteiten. Gebruikers krijgen een tablet en een horloge. Dit horloge meet hun lichaamswaarden, en de tablet zorgt ervoor dat de gebruiker contact kan maken met iemand in het welzijnscentrum.

Whatsapp
De cliënten kunnen nu via een tablet videobellen met een vast persoonlijk contact, ook als ze alleen maar een praatje willen maken om hun eenzaamheid te doorbreken.

De cliënten kunnen nu via een tablet videobellen met een vast persoonlijk contact, ook als ze alleen maar een praatje willen maken om hun eenzaamheid te doorbreken.

Virtuele Thuiszorg ontlast hiermee de zorgorganisaties als wijkverpleging en thuiszorg. “Want zij kampen met vergrijzing, te weinig geschoold personeel, en in sommige regio’s grote afstanden. Dankzij deze toepassing kunnen zij veel betere zorg leveren dan wanneer ze alleen fysiek langsgaan. Ze zijn in staat om 24 uur per dag mensen te monitoren, en kunnen alarm slaan als er iets misgaat. Op dit moment zetten we het nog in de markt voor zorgorganisaties, maar uiteindelijk willen we het als een consumentenoplossing gaan aanbieden.” Deze oplossing speelt een belangrijke rol in preventie, omdat hulp en ondersteuning wordt geboden voordat iemand zorgbehoevend is. Zo zorgt Virtuele Thuiszorg voor bestrijding van eenzaamheid”

Partners
Vodafone zorgt als strategische partner in dit project voor alle ondersteunende technologieën: telemonitoring in de smartwatch, Skype for Business (inclusief licenties, IP-VPN en Anywhere 365) voor het welzijnscentrum en voor videocommunicatie via de tablet, het mobiele netwerk, devices en de tools en services voor het beheer en beveiliging ervan.

Volledige connectiviteit opzetten
“De samenwerking komt voort uit de lange relatie die we al hadden. Tijdens een test met ons innovatieteam zijn we met Vodafone in gesprek geraakt. We kwamen erachter dat we beiden meer uit onze dienstverlening zouden kunnen halen. Zo zijn we samen de volledige connectiviteit gaan opzetten. Uiteindelijk zal daar nog het device management van de tablets bijkomen, in totaal 15.000 stuks.”

Krachtig werken met de juiste tools
“Vodafone is hierin een echte partner, beiden kunnen we zo aan de buitenwereld laten zien wat er allemaal mogelijk is met bestaande en gangbare technieken. Mensen zijn krachtig en kunnen veel, als je ze maar de juiste tools biedt. Technologie ondersteunt dit. Zorg wordt beter door de keten die zo ontstaat. Dankzij technologie worden de processen beter, en kan er meer aandacht komen voor de mensen die zorg nodig hebben. Dat is wat technologie bijdraagt aan de zorg. Want uiteindelijk gaat het om betere en efficiëntere dienstverlening die de kwaliteit van zorg en dus leven verhoogt.”

Geplaatst in Zorg, Smarter Working

“Overgaan op bellen met Skype for Business en mobiel heeft geleid tot een besparing in telefoniekosten van bijna dertig procent.”
Patrick Landsman, directeur Mobile Care

Meer in Zorg
Empty list (select items)

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?