Overslaan en ga naar inhoud

VodafoneZiggo Privacy Statement

Versie VFZ.20.2 - 1 december 2023

1. Introductie

VodafoneZiggo biedt klanten en gebruikers het beste aan entertainment, telefonie en internet. Met deze diensten inspireren we mensen en bedrijven om contact te maken. Of dat nu onderweg, thuis of op kantoor is.

Om onze diensten zo goed mogelijk te laten werken, bewaren en gebruiken wij jouw persoonsgegevens. Daarbij vinden wij het waarborgen van jouw privacy belangrijk en van groot belang. VodafoneZiggo gaat daarom zorgvuldig en bewust met jouw gegevens om, verwerkt niet meer gegevens dan nodig en beveiligt jouw persoonsgegevens altijd zo goed mogelijk tegen verlies, misbruik en diefstal. Daarnaast kijken of lezen wij nooit mee op de inhoud van jouw persoonlijke communicatie; zo blijft de inhoud van jouw telefoongesprekken, berichten en internetverkeer altijd geheim. Verder geldt dat wij jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen verkopen, tenzij jij hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.

In dit Privacy Statement maken wij voor jou inzichtelijk welke persoonsgegevens VodafoneZiggo precies van jou verwerkt en op welke wijze wij jouw gegevens gebruiken en bewaren. Daarnaast bieden wij jou zoveel mogelijk keuzes om zelf te bepalen welke gegevens wij van jou mogen gebruiken en hoe jij dezezelf kunt aanpassen. Dit alles lees je in dit Privacy Statement.

Bedrijfsonderdelen van de VodafoneZiggo groep

Dit Privacy Statement geldt voor alle persoonsgegevens die VodafoneZiggo van jou verwerkt. Met VodafoneZiggo bedoelen wij de verschillende bedrijfsonderdelen van de VodafoneZiggo groep zoals ZiggoB.V., Ziggo Services B.V., Ziggo Zakelijk Services B.V, Liberty Global Content Netherlands B.V. (handelend onder de naam Ziggo Sport), Vodafone Libertel B.V. (handelend onder de namen Vodafone en hollandsnieuwe) en Vodafone Financial Services B.V. Alle informatie en contactgegevens van VodafoneZiggo vind je onder 17 (Contact). Daar staat ook aangegeven welk bedrijfsonderdeel van VodafoneZiggo welke dienst en product levert en verantwoordelijk is voor het gebruik van jouw persoonsgegevens. Dit kan je ook altijd terugvinden in de bestelbevestiging of overeenkomst die je met VodafoneZiggo voor een dienst of product hebt gesloten.

Voor wie is dit Privacy Statement bedoeld?

Dit Privacy Statement geldt voor alle klanten en gebruikers van onze diensten en producten. Het geldt voor consumenten, maar ook voor zakelijke klanten. Dit Privacy Statement geldt ook wanneer je zelf geen klant bij ons bent, maar je bijvoorbeeld als medewerker (van jouw bedrijf, werkgever of opdrachtgever) van onze zakelijke diensten gebruik maakt of wanneer jij als gezinslid of medebewoner onze diensten gebruikt. Daarnaast geldt dit Privacy Statement ook als je geen klant van ons bent, maar bijvoorbeeld gebruik maakt van een onze (algemene) producten of diensten, contact met ons opneemt of wanneer je onze websites bezoekt. Het geldt ook voor onze voormalige klanten zolang we nog gegevens van hen bewaren.

2. Persoonsgegevens

Wanneer wij in dit Privacy Statement over persoonsgegevens spreken, hebben wij het over alle gegevens die direct of indirect tot jou als individu zijn te herleiden. Dit betekent dat het om gegevens kan gaan zoals jouw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, nummer van jouw mobiele toestel (IMEI), maar bijvoorbeeld ook de aan jou toebehorende producten of diensten (soort abonnementsvorm of type toestel), jouw IP-adres, jouw betaalgedrag of jouw kijkgedrag of –voorkeuren. Omdat het hier om veel verschillende gegevens gaat, hebben wij in dit Privacy Statement een nader onderscheid gemaakt en gebruiken wij de volgende categorieën persoonsgegevens.

Accountgegevens

Hiermee bedoelen wij alle gegevens die wij van jou gebruiken wanneer jij een abonnement bij ons afsluit, een product of dienst bij VodafoneZiggo aanschaft of op andere wijze gebruik maakt van een van onze producten of diensten. Het gaat hierbij ook om alle gegevens die wij verzamelen wanneer wij contact met jou hebben. Bijvoorbeeld wanneer jij onze klantenservice belt of mailt, je je inschrijft voor een van onze acties of prijsvragen, je gebruik maakt van voordelen of winacties van ons Priority programma, wanneer je aangeeft interesse te hebben in, je jezelf registreert voor of gebruik maakt van een van onze producten of diensten.

Onder accountgegevens verstaan wij bijvoorbeeld jouw NAW-gegevens, telefoonnummer (vast of mobiel), e-mailadres, geboortedatum, geslacht, klantnummer, bankrekeningnummer, kopie identiteitsbewijs (zonder BSN-nummer en pasfoto), gebruikersnamen en wachtwoorden en andere informatie die wij van jou verkrijgen.

Wanneer jij een abonnement of product bij ons koopt, verwerken wij daarnaast jouw product- en abonnement informatie (zoals type toestel of hardware en abonnementsvormen). Als je een mobiel abonnement bij ons aanschaft, registreren we ook het nummer van jouw mobiele toestel (IMEI) en simkaartnummer (IMSI). De meeste van deze gegevens staan ook in jouw contract of abonnement vermeld. Deze gegevens kan je daarnaast ook vinden en beheren in jouw persoonlijke digitale -Mijn-omgeving (Mijn Ziggo, My Vodafone en mijn hollandsnieuwe).

Wanneer je contact met ons hebt per telefoon, via e-mail, onze websites, online formulieren, onze chats en chatbots, apps, via social media, in de winkel of aan de deur (D2D), kunnen wij de inhoud van dit contact of gesprek vastleggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inhoud van jouw klacht, jouw interesse in een van onze producten of diensten of een vraag over de betaling van jouw factuur. Ook beschikken wij over contactgegevens wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrieven of meedoet aan een van onze acties, promoties of prijsvragen.

Financiële gegevens

Hiermee bedoelen wij alle gegevens die wij van jou gebruiken om de afgenomen abonnementen, producten en diensten in rekening te kunnen brengen en om te (laten) toetsen of je de betalingsverplichtingen die jij of jouw bedrijf met ons aangaat wel kan nakomen.

Onder financiële gegevens verstaan wij bijvoorbeeld de koopprijs van het door jou aangeschafte toestel of product, vaste abonnementskosten en alle overige gebruikskosten van relevante telefoon-, internet- of televisiediensten. Deze gegevens hebben wij nodig om jou facturen te kunnen sturen en factuurgegevens op te maken. Hiervoor verwerken wij uiteraard ook jouw bankrekeningnummer. Onder financiële gegevens verstaan wij bijvoorbeeld de koopprijs van het door jou aangeschafte toestel of product, vaste abonnementskosten en alle overige gebruikskosten van telefoon-, internet- of televisiediensten. Deze gegevens hebben wij nodig om jou facturen te kunnen sturen en factuurgegevens op te maken. Hiervoor verwerken wij uiteraard ook jouw bankrekeningnummer.

Bij het (laten) uitvoeren van kredietwaardigheidstoetsen gebruiken wij aanvullende financiële gegevens en informatie, zoals de betalingsgeschiedenis van jou of jouw bedrijf bij VodafoneZiggo. Daarnaast gebruiken wij financiële gegevens van de Stichting Preventel, controleren wij het register van het Bureau Krediet Registratie (BKR) (wanneer je een toestelkrediet afsluit) en maken wij gebruik van financiële informatie van externe partijen zoals Experian, Company.Info en Altares-Dun & Bradstreet.

Gebruiksgegevens

Hiermee bedoelen wij alle gegevens die wij nodig hebben om jouw gebruik van onze telefoon-, internet- of televisiediensten mogelijk te maken. Wanneer jij van deze diensten gebruik maakt, verwerken wij bepaalde gebruiksgegevens die nodig zijn om jouw communicatie via ons netwerk mogelijk te maken en jou hiervoor te kunnen factureren.

Hieronder verstaan wij allereerst technische gegevens en waarden die betrekking hebben op ons netwerk, zoals signaalsterktes, signaalkwaliteit, datasnelheden, frequentiebanden en informatie over type apparaten en instellingen hiervan (zoals jouw modem, router, mobiele toestel of andere verbonden apparaten). Daarnaast gaat het om gegevens zoals wanneer en op welke wijze jij via ons netwerk communiceert of verbinding maakt, zoals bijvoorbeeld de datum, tijdstip en duur van jouw telefoongesprekken of datasessies en technische identificatiegegevens (zoals jouw telefoonnummer, klantnummer, gebruikersnaam en wachtwoord). Ook gebruiken wij informatie om jouw mobiel of internetgebruik te kunnen factureren, zoals de volumes van jouw internetgebruik of telefoongesprekken.

Om onze mobiele diensten (televisie, telefonie, mobiel internet en wifi) te kunnen gebruiken, gebruiken wij ook jouw locatie. Dit weten wij omdat wij zien met welke zendmast of via welke Wifispot jij precies verbonden bent of in welk land je je bevond toen jij van mobiele diensten gebruik maakte. Als je gebruik maakt van mobiele telefonie verwerken wij ook jouw telefoonnummer (en het door jou gebelde telefoonnummer), het nummer van jouw mobiele toestel (IMEI) en je simkaartnummer (IMSI). Wanneer je internet gebruikt, gebruiken wij bijvoorbeeld ook jouw IP-adres en MAC-adressen (van jouw verbonden apparaten), browser- of gebruiksinstellingen (zoals instellingen en gebruikersnamen) en technische gegevens (zoals technische instellingen en gebruiksdata).

Jouw gebruiksgegevens die wij rechtstreeks uit ons netwerk halen om het gebruik van telefonie, internet of televisie via ons netwerk mogelijk te maken, worden in de Telecommunicatiewet ook wel verkeersgegevens genoemd. Een deel van deze verkeersgegevens gebruiken wij om gespecificeerde facturen (over jouw gebruik van onze diensten) te kunnen opstellen en voor jou beschikbaar te maken.De gebruiksgegevens die wij verwerken bevatten geen inhoud van je communicatie; dus jouw persoonlijke gesprekken of berichten blijven geheim.

3. Gebruik persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om onze diensten en producten aan je te kunnen leveren. Zo gebruiken wij jouw gegevens bijvoorbeeld om abonnementen af te sluiten, onze internet- en telefoniediensten aan te kunnen bieden, toestelkredieten voor jou af te sluiten, fraude te voorkomen of om je bepaalde aanbiedingen of aanbevelingen te kunnen doen. Een overzicht van de doelen en soorten persoonsgegevens die wij gebruiken vind je hieronder in het overzicht (zie onder 4 Overzicht Gebruik).

Om jouw persoonsgegevens te mogen gebruiken, heeft VodafoneZiggo altijd een reden (een zogenaamde wettelijke grondslag) nodig. VodafoneZiggo gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor de volgende redenen:

Uitvoering overeenkomst: sommige gegevens hebben wij nodig om de afgesproken producten en diensten aan jou te kunnen leveren. Zo hebben wij jouw accountgegevens nodig om een overeenkomst met je te sluiten of facturen aan je te kunnen sturen.

Wettelijke verplichting: soms moeten wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde gegevens bewaren. Zo dienen wij op grond van belastingwetgeving jouw facturen voor een bepaalde tijd te bewaren en zijn wij verplicht om voor sommige toestelkredieten bepaalde financiële gegevens van jou te bewaren.

Gerechtvaardigd belang: in bepaalde situaties heeft VodafoneZiggo een gerechtvaardigd bedrijfsbelang om jouw gegevens te verwerken. Zo gebruiken wij jouw gegevens bijvoorbeeld om onze diensten te beveiligen en te verbeteren en om fraude of misbruik te voorkomen.

Toestemming: wanneer geen van genoemde redenen van toepassing is, zullen wij jou voor bepaald gebruik van jouw gegevens om voorafgaande toestemming vragen. Hierbij kan je denken aan het gebruik van jouw kijkgedrag- en voorkeuren, zodat wij jou gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen doen. Deze toestemming kan je natuurlijk op ieder moment weer intrekken (zie onder 14 Jouw Rechten).

4. Overzicht gebruik

4.1 Je wordt klant bij ons

Doel Omschrijving Gegevens Grondslag
Klant worden

Als je klant wordt, vragen wij je om gegevens die wij nodig hebben om een overeenkomst met je te sluiten of je bepaalde producten of diensten te kunnen leveren.

Zo hebben wij bijvoorbeeld gegevens van je nodig wanneer je een abonnement bij ons wilt afsluiten via onze websites, callcenters, in onze winkels of aan de deur (D2D). Denk hierbij aan jouw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres, zodat wij met je kunnen communiceren.

Daarnaast hebben wij bijvoorbeeld ook jouw geboortedatum, bankrekeningnummer en soms een kopie identiteitsbewijs of een KvK-nummer of uittreksel (van jouw bedrijf) nodig om jouw contract op te stellen.

Jouw klant- en contractgegevens slaan wij op in onze klantregistratiesystemen en deze gegevens zijn digitaal beschikbaar in jouw persoonlijke Mijn Ziggo- of My Vodafone-omgeving. Ook kan je jouw klant- en contractgegevens vinden in jouw contract met VodafoneZiggo.

Accountgegevens

NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, KVK-nummer/ uittreksel, klantnummer, producten/ of abonnementinformatie. 

Bij mobiele telefonie ook: kopie identiteitsbewijs (zonder BSN en pasfoto), nummer van jouw mobiele toestel (IMEI) en jouw simkaartnummer (IMSI).

Uitvoering overeenkomst
Identiteit

Voordat je abonnee wordt, kunnen wij je vragen om je identiteitsbewijs, zoals je paspoort of ID-kaart. Hiervoor maken wij een kopie van jouw identiteitsbewijs, waarbij wij jouw BSN en pasfoto afdekken en een watermerk op de kopie toevoegen. Daarnaast kunnen wij je vragen om een KVK-uittreksel (van jouw bedrijf) of checken wij bepaalde bedrijfsinformatie via externe partijen zoals Company.Info en Altares-Dun & Bradstreet. Meer informatie over Company.Info en Altares-Dun & Bradstreet vind je op www.companyinfo.nl en www.altares.nl.

Wij doen dit allemaal om jouw identiteit vast te stellen, een abonnement voor jou of jouw bedrijf af te sluiten en om te voorkomen dat wij facturen of communicatie aan verkeerde personen toesturen.

Wij doen dit ook om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van identiteitsdiefstal. Daarnaast proberen wij ook op andere manieren (identiteits)fraude te voorkomen. Zo vragen wij je als consument soms om een kopie van je bankkaart of rekeningafschrift en om € 0,01 bij ons te pinnen, zodat wij weten dat het rekeningnummer dat jij opgeeft en de bankpas die jij gebruikt echt van jou zijn.

Accountgegevens

Kopie identiteitsbewijs (zonder BSN en pasfoto), KVK-uittreksel, KVK-informatie via Company.Info en Altares- Dun & Bradstreet, bankrekeningnummer, kopie bankpas, kopie rekeningafschrift.

Uitvoering overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

Financiële check Abonnement

Voordat wij een abonnement voor een van onze vaste of mobiele diensten met jou of jouw bedrijf afsluiten, kunnen wij jouw kredietwaardigheid (laten) toetsen. Wij voeren hiervoor een geautomatiseerde kredietwaardigheidstoets uit. Op basis van de uitkomst hiervan beoordelen wij of jij of jouw bedrijf voor een abonnement in aanmerking komt.

Als onderdeel van deze toets kijken wij naar jouw betaalgedrag bij ons en andere bedrijven. Zo checken wij of jij of jouw bedrijf in onze klantsystemen voorkomt en wat jouw betalingsgeschiedenis bij ons precies is of is geweest. Ook controleren wij jouw betalingsgedrag bij andere bedrijven dan VodafoneZiggo, zoals hoe lang geleden en hoe vaak je rekeningen onbetaald laat, hoe snel je rekeningen betaalt en het bedrag van jouw openstaande rekeningen bij andere bedrijven. Voor deze toets kunnen wij ook gebruik maken van openbare gegevens (zoals het Centraal Insolventieregister en Centraal Curatele- en Bewindregister) om te zien of jij failliet bent (verklaard), onder curatele staat of in schuldhulpverlening zit.

Daarnaast vragen wij via de Stichting Preventel informatie op of jij bij andere telecomaanbieders eerder wegens wanbetaling bent afgesloten of bij hen nog onbetaalde rekeningen hebt. Preventel is een samenwerkingsverband tussen telecomaanbieders dat probeert te voorkomen dat personen of bedrijven financiële verplichtingen aangaan die zij niet kunnen dragen of niet willen betalen.

Meer informatie vind je op www.preventel.nl.

Tenslotte kunnen wij aanvullende informatie opvragen via externe partijen zoals Experian, Company.Info, Altares-Dun & Bradstreet of andere handelsinformatiebureaus. Denk hierbij aan informatie over eerdere negatieve (krediet)registraties, faillissementen, jaarrekeningen, verhuizingen, eigendom, adresgegevens, telefoonnummers en socio-demografische data. Deze bureaus stellen op basis van onze gegevens en hun eigen informatie een risicoanalyse op die wij als onderdeel van onze beoordeling van jouw kredietwaardigheid meenemen. Meer informatie  vind je op www.experian.nl, www.companyinfo.nl en www.altares.nl.

Wij voeren deze kredietwaardigheidstoets uit om in te schatten wat jouw betaalgedrag is, om te voorkomen dat onze rekeningen onbetaald blijven en jij of jouw bedrijf betalingsverplichtingen met ons aangaat die je financieel niet kunt dragen, waardoor je schulden krijgt of in financiële problemen kunt komen.

Als de uitkomst van deze kredietwaardigheidstoets negatief uitpakt, kan het zijn dat jij of jouw bedrijf een abonnement niet bij ons kunt afnemen. Dit zullen wij je in een dergelijk geval laten weten. Mocht je het hier niet mee eens zijn of hierover vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice. Zij kunnen je hierover verder informeren.

Als je bepaalde gegevens in het kader van ons kredietwaardigheidsonderzoek niet wilt geven, kan dit betekenen dat je een abonnement of dienst niet bij ons kunt afnemen. Voor pre-paid diensten voeren wij geen kredietwaardigheidstoets uit.

Accountgegevens
Financiële gegevens

NAW-gegevens, geboortedatum, bankrekeningnummer, ID-nummer, financiële informatie uit systemen van VodafoneZiggo, informatie uit openbare bronnen (zoals Centraal Insolventieregister, Centraal Curatele- en Bewindregister) financiële informatie van Preventel, overige informatie van Experian, Company.Info, Altares-Dun & Bradstreet en/of andere handelsinformatiebureaus.

Gerechtvaardigd belang
Financiële check toestelkrediet

Wanneer je voor de aanschaf van jouw mobiel toestel een kredietovereenkomst van meer dan € 250,- met Vodafone Financial Services aangaat, zijn wij op grond van de wet (Wft) verplicht te (laten) onderzoeken of het verantwoord is jou een kredietovereenkomst aan te bieden. Als onderdeel van deze geautomatiseerde inkomens- en lastentoets vragen wij jou naar jouw gezinssamenstelling, netto maandinkomen, maandelijkse vaste lasten en overige lasten, schulden en leningen. Deze toets voeren wij uit om te voorkomen dat jouw maandelijkse aflossing te hoog wordt waardoor je in financiële problemen kunt komen.

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om het Centraal Kredietinformatiesysteem van het Bureau Krediet Registratie (BKR) te raadplegen. Het BKR biedt ons inzicht in hoeveel andere kredieten jij als consument mogelijk op jouw naam hebt staan en of jij in het verleden jouw betalingsverplichtingen bij ons of andere bedrijven bent nagekomen. Meer informatie over de kredietregistratie vind je op www.bkr.nl.

Als de uitkomst van deze inkomens- en lastentoets of de check bij het BKR voor jou negatief is, kunnen wij jou geen lening verschaffen en zullen wij jou dit laten weten. Mocht je het hier niet mee eens zijn of hierover verder vragen hebben, neem dan contact op onze klantenservice. Zij kunnen je hierover verder informeren.

Accountgegevens
Financiële Gegevens

NAW-gegevens, geboortedatum, gezinssamenstelling, netto maandinkomen, maandelijkse woonlasten, bijzondere vaste lasten (zoals kinder- of partneralimentatie, studieschuld en/of onderhandse leningen), type woning (eigendom/huur), type autobezit (eigendom/lease), gebruik dag- en/of buitenschoolse opvang (aantal dagen), informatie kredietregister BKR.

Wettelijke verplichting
Registratie toestelkrediet

Wanneer Vodafone Financial Services jou een kredietovereenkomst voor jouw mobiel toestel van meer dan € 250,- verstrekt, zijn wij op grond van de wet (Wft) verplicht hiervan een melding aan het BKR te doen. Meer informatie over de kredietregistratie bij BKR vind je op www.bkr.nl.

Mogelijk moeten wij gegevens over jou met een financiële toezichthouder (zoals Autoriteit Financiële Markten) delen om aan te tonen dat verstrekking van het krediet verantwoord was. Dit doen wij alleen indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Accountgegevens
Financiële Gegevens

NAW-gegevens, geboortedatum, (intern) nummer kredietovereenkomst, hoogte toestelkrediet en hoogte termijnbedragen.

Wettelijke verplichting

4.2 Wij leveren de dienst: Telefonie

Doel Omschrijving Gegevens Grondslag
Dienstverlening Mobiele en vaste telefonie 

Om ervoor te zorgen dat je thuis, op kantoor of onderweg kunt bellen of sms’en hebben wij bepaalde gegevens van je nodig.

Zo hebben wij bijvoorbeeld bepaalde gegevens van je nodig om te weten welk soort abonnement jij hebt en om te bepalen of jij binnen of buiten jouw bundel belt. Daarnaast hebben wij gebruiksgegevens van jou nodig, om jouw telefoonverkeer via ons netwerk mogelijk te maken en af te leveren.

Wij gebruiken jouw gebruiksgegevens ook voor onze voicemail diensten en wisselen deze gegevens uit met andere (buitenlandse) telecomaanbieders om ervoor te zorgen dat je ook in het buitenland kunt bellen en sms’en. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om storingen aan onze telefoondiensten zo snel mogelijk voor je op te lossen. De inhoud van jouw gesprekken en berichten met derden blijft geheim. Deze inhoud wordt niet door ons verwerkt en wij gebruiken dit niet om jou bepaalde diensten of producten aan te bieden.

Accountgegevens
Zie onder 4.1 (Klant worden)

Gebruiksgegevens
Datum, tijdstip en duur van verbinding of bericht, jouw telefoonnummer, telefoonnummer waarmee je verbinding hebt.

Bij mobiele telefonie ook: nummer van jouw mobiele toestel (IMEI), jouw simkaartnummer (IMSI) en zendmastgegevens (eerste verbinding van jouw mobiele toestel).

Uitvoering overeenkomst
Vodafone Garant

Je kunt via ons een verzekering afsluiten voor de door jou aangeschafte apparaten, zoals een telefoon of tablet. Hiervoor werken we samen met bepaalde verzekeringsbedrijven. Als je via ons een verzekering afsluit, versturen wij een aantal van jouw gegevens aan de betreffende verzekeraar. De verzekeraar heeft deze gegevens nodig om de verzekering af te sluiten, jou te kunnen helpen als je een beroep doet op je verzekering of om een claim te kunnen behandelen. De privacyverklaring van de verzekeraar is hierop verder van toepassing.

Accountgegevens
NAW-gegevens, klantnummer, nummer van jouw mobiele toestel (IMEI), productinformatie (type toestel), abonnement informatie, type verzekeringspakket (incl. startdatum), overige noodzakelijke gegevens (nodig voor afsluiten verzekering of behandeling van beroep of claim).

Uitvoering overeenkomst
Toestelreparatie Wanneer jouw mobiele toestel kapotgaat, kan je het bij ons ter reparatie aanbieden. Om het apparaat te repareren, hebben wij informatie van jou nodig die wij aan onze reparateur sturen. Deze repareert het toestel (indien mogelijk) en stuurt het terug naar ons. Om het reparatieproces goed te laten verlopen delen wij jouw gegevens met het reparatiebedrijf. Verwijder voor je een toestel ter reparatie inlevert altijd jouw persoonlijke gegevens.

Accountgegevens
NAW-gegevens, klantnummer, jouw telefoonnummer, nummer van jouw mobiele toestel (IMEI), productinformatie (type toestel).

Uitvoering overeenkomst
Vervangend Toestel Service Wanneer je een mobiel toestel bij Vodafone hebt gekocht, kun je een Vervangend Toestel Service hiervoor afsluiten. Tijdens de reparatie van je telefoon kan je dan tijdelijk een vervangend toestel krijgen. Hiervoor werken we samen met een externe dienstverlener. Deze levert de vervangende telefoon en komt deze soms op locatie brengen. Hiervoor moeten wij aan deze dienstverlener bepaalde informatie over jou verstrekken

Accountgegevens
NAW-gegevens, telefoonnummer (mobiel), nummer van jouw mobiele toestel (IMEI), productinformatie (type toestel).

Uitvoering overeenkomst

4.3 Wij leveren de dienst: Televisie

Doel Omschrijving Gegevens Grondslag
Dienstverlening Televisie

Om ervoor te zorgen dat jij zoveel mogelijk uit onze televisiediensten kunt halen, hebben wij bepaalde gegevens van je nodig.

Zo hebben wij bijvoorbeeld bepaalde gegevens van je nodig, zodat wij het door jou gekozen zenderpakket kunnen aanbieden en hebben wij jouw gebruiksgegevens nodig, zodat je bijvoorbeeld programma’s kunt pauzeren, terugkijken (Replay TV) of kunt door- of terugspoelen. Daarnaast hebben wij deze gegevens nodig om opgenomen programma’s of door jou bekeken of bestelde films en series (VOD-titels) te bewaren en beschikbaar te houden. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om storingen aan onze televisiediensten zo snel mogelijk voor je op te lossen.

Bij onze nieuwste televisiediensten is het mogelijk om van voice control (spraakbesturing) gebruik te maken. Jouw gebruiksgegevens (ingesproken geluidsfragmenten) worden hierbij omgezet in tekstuele opdrachten die onze Mediabox kan uitvoeren.

Accountgegevens
Zie onder 4.1 (Klant worden)

Gebruiksgegevens

Datum, tijdstip en duur van een (televisie)sessie), bekeken en bestelde films of series (VOD-titels), pincode (voor inlog of betaling van VOD-titels), kwaliteit verbinding/(televisie)sessie, IP-adres, MAC-adres, type/model van jouw apparaat (waarmee je televisie kijkt).

Uitvoering overeenkomst
Ziggo Sport Totaal

Ons zenderpakket Ziggo Sport Totaal is hèt sportpakket van Nederland met meerdere kanalen vol topsport. Met een Ziggo Sport Totaal abonnement, kun je jouw favoriete topsport ook via onze speciale Ziggo Sport Totaal app en websites bekijken.

Om ervoor te zorgen dat wij de zenders van Ziggo Sport Totaal kunnen aanbieden en jij zoveel mogelijk uit Ziggo Sport Totaal kunt halen, gebruiken wij jouw gegevens. Lees daarover hierboven meer (Dienstverlening Televisie). Om ervoor te zorgen dat je als abonnee van Ziggo Sport Totaal ook gebruik kunt maken van de Ziggo Sport Totaal app en/of websites, deelt Ziggo jouw accountgegevens met Ziggo Sport.

Ziggo Sport Totaal kijk je uiteraard via jouw Ziggo-abonnement, maar is ook via andere aanbieders beschikbaar. Indien jij Ziggo Sport Totaal via een andere aanbieder gebruikt, zullen wij bepaalde klantgegevens over jou met deze aanbieders delen, zodat Ziggo Sport Totaal via deze aanbieders voor jou beschikbaar is.

Accountgegevens
Zie onder 4.1 (Klant worden), overige klantinformatie (voor gebruik van Ziggo Sport Totaal apps en websites).

Uitvoering overeenkomst
Home Content

Afhankelijk van het type Mediabox, kan jij jouw eigen thuisnetwerk op onze Mediabox aansluiten door de wizard (voor het opzetten van een thuisnetwerk) te activeren.

Jouw Mediabox maakt dan een overzicht van alle video-, muziek- en fotobestanden van de apparaten die op jouw thuisnetwerk zijn aangesloten. Als je het thuisnetwerk activeert, geef je ons toestemming voor het gebruik van jouw gegevens via onze Mediabox. Deze thuisnetwerkfunctie kan je op ieder gewenst moment via het instellingenmenu van onze Mediabox uitzetten.

Gebruiksgegevens
Alle video-, muziek- en fotobestanden op apparaten (aangesloten op jouw thuisnetwerk).

Toestemming
Reclame op Maat

Wanneer jij ons hiervoor toestemming geeft, gebruiken wij jouw accountgegevens en jouw kijkgedrag en – voorkeuren om jou bepaalde gepersonaliseerde reclame(s) te kunnen tonen.

Deze gegevens vullen wij aan met externe socio-demografische gegevens (GeoMarktprofiel) om een bepaald klantprofiel van je op te stellen, zodat wij jou op deze manier reclame(s) kunnen tonen die beter aansluiten bij jouw persoonlijke voorkeuren en interesses.

Meer informatie over GeoMarktprofiel vind je op www.geomarktprofiel.nl.

AccountgegevensGebruiksgegevens

NAW-gegevens (postcode en plaats), geboortedatum, geslacht, unieke aansluiting (Modem en/of Mediabox), datum tijdstip en duur van een (televisie)sessie), overige informatie van dataleveranciers (GeoMarktprofiel)

Toestemming
Andere aanbieders

Wanneer je via Ziggo ook zenderpakketten en contentdiensten van andere aanbieders afneemt (zoals HBO Max, Netflix, Pathé Thuis en ESPN), kun je vaak gebruik maken van bijbehorende websites of apps. Deze worden door deze aanbieders zelf beschikbaar gemaakt. Wij delen bepaalde klantgegevens over jou met deze aanbieders, zodat jij van deze apps en websites gebruik kunt maken.

Ook leveren wij in sommige gevallen bepaalde gebruiksgegevens (zoals kijk- of bestelgegevens) aan deze aanbieders. Deze aanbieders gebruiken deze gegevens voor eigen technische en statistische analyses en rapportages. Wanneer wij dit doen, verstrekken wij deze gegevens altijd in anonieme vorm aan deze aanbieders, zodat deze gegevens voor deze partijen niet tot jou als individuele klant herleidbaar zijn.

Via onze Mediabox kan je ook diensten of apps van andere partijen gebruiken, zoals bijvoorbeeld Netflix, YouTube of Videoland. Op deze diensten en apps zijn de voorwaarden en privacyverklaringen van deze partijen zelf van toepassing. VodafoneZiggo is hiervoor niet verantwoordelijk.

Accountgegevens

Klantnummer, product- en/of abonnement informatie (incl. bekeken programma's of bestelde VOD-titels), overige noodzakelijke klantinformatie (voor gebruik van websites en apps van andere aanbieders).

Uitvoering overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

4.4 Wij leveren de dienst: Internet

Doel Omschrijving Gegevens Grondslag
Dienstverlening Internet

Om ervoor te zorgen dat je thuis, op kantoor of onderweg via ons netwerk kunt internetten, hebben wij bepaalde gegevens van je nodig.

Zo hebben wij bijvoorbeeld bepaalde gegevens van je nodig, zodat wij het door jou gekozen internetabonnement kunnen aanbieden. Daarnaast hebben wij technische gebruiksgegevens van jou nodig, zoals datum, tijdstip en duur van een internetsessie, data-informatie en signaalinformatie om jouw internetverkeer zo goed mogelijk te vervoeren. Ook gebruiken wij identificatiegegevens zoals jouw gebruikersnaam en wachtwoord, IP-adres en MAC-adres(sen) van jouw apparaten waarmee je met internet verbonden bent.

Wij gebruiken deze gegevens om onze internetdiensten aan jou te kunnen leveren en jou de meest optimale internetervaring te bieden. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om mogelijke storingen aan onze internetdiensten zo snel mogelijk voor je op te lossen.

Wanneer jij hiervoor jouw toestemming geeft, gebruiken wij gebruiksgegevens om jouw internetverbinding zo goed mogelijk te laten functioneren en mogelijke problemen zo snel mogelijk automatisch voor je op te kunnen lossen. Hiervoor gebruiken wij gegevens van jouw internetverbinding (datavolumes, zoals download- en upload/Mb/s en MAC-adres, type/model van jouw verbonden apparaten). Jouw toestemming hiervoor kan je altijd weer intrekken. Check onder 14 (Jouw Rechten) hoe je dat doet. De inhoud van jouw internetverkeer met derden blijft geheim. Deze inhoud wordt niet door ons verwerkt en wij gebruiken dit niet om jou diensten of producten aan te bieden.

Accountgegevens
Zie onder 4.1 (Klant worden)

Gebruiksgegevens
Datum, tijdstip en duur van (internet)sessie, data-informatie (datasnelheden en datavolumes (download en upload/Mb/s)), signaalinformatie (sterkte, kwaliteit en route), gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres, MAC-adres, type/model van jouw apparaat (waarmee je verbonden bent), modem- en processorinstellingen, webadressen (bezochte URL’s), locatiegegevens. Bij mobiel internet ook: nummer van jouw mobiele toestel (IMEI) en zendmast gegevens (eerste verbinding van jouw mobiele toestel).

Uitvoering overeenkomst

Toestemming

Wifi Spots

Wanneer jij een internetabonnement bij ons hebt, heb je met de Wifispots ook buitenshuis automatisch via onze Wifispots op ongeveer 2 miljoen plekken in Nederland toegang tot draadloos internet. Bijvoorbeeld bij vrienden of familie thuis, in het winkelcentrum of in de voetbalkantine. Daarnaast kan je in bepaalde landen in het buitenland ook gebruik maken van beschikbare Wifispots van een van onze samenwerkende partners.

Wanneer je van de Wifispots gebruik maakt, hebben wij een aantal gegevens van jou nodig. Zo controleren wij eerst of je een Ziggo-internetabonnement hebt en hebben wij een aantal gegevens van jouw toestel of apparaat nodig, voordat wij je toegang tot de Wifispots en goed werkend draadloos internet kunnen bieden. Wanneer je van ons internet gebruik maakt, verwerken wij hiervoor bepaalde gegevens van jou. Lees daarover hierboven meer (Dienstverlening Internet).

Op het gebruik van Wifispots kunnen ook aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, waarin wordt aangegeven welke gegevens precies van jou worden verwerkt. Daarbij dien je soms ook een keuze te maken welke gegevens je wel of niet via de Wifispots met ons (in Nederland) of onze samenwerkende partners (in het buitenland) wilt delen.

Gebruiksgegevens
Gebruikersnaam, wachtwoord (Mijn Ziggo), MAC-adres, type/model van jouw apparaat (waarmee je verbonden bent), modem- en processorinstellingen, locatiegegevens.

Uitvoering overeenkomst
SmartWifi

Wij streven ernaar onze klanten altijd de beste verbinding en meest optimale internetervaring te bieden. Dit geldt natuurlijk ook voor jouw persoonlijke Wifi-netwerk.

Voor zover toegestaan, gebruiken wij bepaalde gegevens om jouw Wifi-netwerk zo goed mogelijk te laten functioneren en mogelijke problemen aan jouw Wifi-netwerk zo snel mogelijk voor je op te kunnen lossen. Wij gebruiken hiervoor gebruiksgegevens, zoals technische gegevens (gebruiksinstellingen, datavolumes, signaalsterktes etc.) en de hoeveelheid en soort apparaten die met jouw Wifi-netwerk zijn verbonden. 

Deze gegevens gebruiken wij om de werking, kwaliteit en veiligheid van jouw Wifi-netwerk te beheren, te waarborgen en te beschermen, zodat wij jou de meest optimale internetervaring kunnen bieden. Wij gebruiken deze gegevens ook om mogelijke Wifi-problemen te voorkomen en, indien nodig, voor je op te lossen en om je algemene serviceberichten te sturen met tips/aanbevelingen zodat jij de werking en kwaliteit van jouw Wifi-netwerk verder kan verbeteren. Wanneer jij hiervoor jouw toestemming geeft, gebruiken wij ook bepaalde gebruiksgegevens (zgn. DNS snippets) om jouw Wifi-netwerk beter te beschermen tegen cyberaanvallen en dreigingen.

In alle gevallen geldt dat wij hiervoor alleen gebruik maken van noodzakelijke gegevens en deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Wij gebruiken hiervoor niet de inhoud van jouw internetverkeer; deze blijf geheim.

Gebruiksgegevens
Datum, tijdstip en duur van (internet)sessies, data-informatie (datasnelheden en datavolumes (download en upload/Mb/s)), signaalinformatie (sterkte, kwaliteit en route), DNS snippets, gebruikersnaam, wachtwoord, klantnummer, IP-adres, MAC-adres, aantal/ type/model van jouw apparaten (waarmee je verbonden bent), (gebruiks)instellingen van jouw apparaten (waarmee je verbonden bent), overige noodzakelijke gegevens voor beheer Wifi-netwerk.

Uitvoering overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

Toestemming

4.5 Facturatie, betaling en incasso

Doel Omschrijving Gegevens Grondslag
Facturatie en Betaling

Maandelijks stellen wij een factuur op met de kosten van jouw telefoon-, televisie- en/of internetabonnement. Denk hierbij aan de vaste kosten van jouw mobiele bundel, televisie- of internetpakket of de vaste aflossingskosten van jouw mobiele toestelkrediet. Ook gebruiken wij jouw gebruiksgegevens voor het opstellen van jouw maandelijkse factuur, wanneer deze gebruikskosten bovenop je vaste abonnementskosten komen. Denk hierbij aan gebruik buiten jouw vaste mobiele bundel of door jou tegen betaling bestelde films of series (VOD-titels).

Op de bijlage van de maandelijkse factuur vind je een specificatie van jouw kosten, waaronder je vaste abonnementskosten, een overzicht van jouw (extra) gebruikskosten en mogelijke aflossing van jouw mobiele toestelkrediet. Voor mobiele telefonie zit dit overzicht niet standaard bij jouw facturen, maar kun je dit zelf via jouw digitale Mijn-omgeving inzichtelijk krijgen.

Indien van toepassing, incasseren wij na het versturen van onze facturen deze kosten maandelijks van jouw bankrekening op basis van automatische incasso, waarvoor wij jouw toestemming hebben verkregen. Wij analyseren daarbij ook jouw gegevens (zoals klantgegevens, gebruiksgegevens en financiële informatie) om ons facturatieproces verder te kunnen verbeteren. Dit doen wij zodat onze facturatie zo goed mogelijk plaatsvindt en jij jouw facturen zo makkelijk mogelijk kunt betalen.

Accountgegevens
Financiële gegevens
Gebruiksgegevens
NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, klantnummer, product- en/of abonnement informatie, bankrekeningnummer, vaste abonnementskosten en (extra) gebruikskosten (telefonie, televisie en/of internet), vaste kosten toestelkrediet, overige financiële informatie (voor zover nodig voor facturering). 

Uitvoering overeenkomst
Herinneringen en Incasso 

Wanneer een automatische incasso niet lukt of wanneer je jouw factuur te laat betaalt, zullen wij je hieraan herinneren.

Als je na herhaalde herinneringen ons nog steeds niet hebt betaald, kunnen wij onze vordering uitbesteden of overdragen aan een incassobureau of andere derde. Voor zover nodig, zullen wij jouw gegevens aan een incassobureau of een derde verstrekken.

De stappen van het door ons te kiezen herinnerings- en incassotraject worden onder andere bepaald door jouw betaalgedrag, het soort product of dienst en de uitkomst van jouw mogelijke kredietwaardigheidstoets. Wij volgen dit traject en gebruiken hiervoor deze gegevens, omdat wij jou niet te snel willen lastigvallen met aanmaningen, mogelijke blokkades of incassobureaus. Wanneer wij jouw gegevens aan een incassobureau of derden verstrekken, doen wij dit om te voorkomen dat onze rekeningen onbetaald blijven. 

Accountgegevens
Financiële gegevens
NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, klantnummer, product- en/of abonnement informatie, bankrekeningnummer, informatie betalingsachterstanden (uit systemen van VodafoneZiggo).
Gerechtvaardigd belang
Melding betalingsachterstand Preventel

Als je jouw betalingsverplichtingen voor jouw mobiele telefoon niet of niet tijdig nakomt, melden wij dit bij de Stichting Preventel. Preventel is een samenwerkingsverband tussen mobiele telecomaanbieders dat probeert te voorkomen dat personen of bedrijven financiële verplichtingen aangaan die zij niet kunnen dragen of niet willen betalen. Meer informatie over Preventel vind je op www.preventel.nl.

Onze melding aan Preventel zorgt ervoor dat ook andere telecom partijen beschermd worden tegen klanten die hun betalingsverplichtingen niet (kunnen) nakomen. Ook helpt dit jou bij het voorkomen van overkreditering en problematische schulden.

Als je je betalingsverplichtingen richting ons niet nakomt, kan dit ook invloed hebben op jouw mogelijkheid om met andere telecom partijen overeenkomsten te sluiten, zelfs als je onze rekening later alsnog betaalt.

Accountgegevens
Financiële gegevens


NAW-gegevens, geboortedatum, bankrekeningnummer, ID-nummer (bij mobiel), financiële informatie en betalingsachterstanden (uit systemen van VodafoneZiggo).
Gerechtvaardigd belang
Melding betalingsachterstand BKR

Als je als consument de betalingsverplichtingen van jouw kredietovereenkomst voor een mobiel toestel niet of niet tijdig nakomt, zijn wij wettelijk verplicht om dit aan het BKR (Stichting Bureau Krediet Registratie) te melden. Meer informatie over het BKR vind je op www.bkr.nl.

Onze melding aan het BKR zorgt ervoor dat op deze wijze ook andere partijen beschermd worden tegen klanten die hun betalingsverplichtingen niet (kunnen) nakomen. Ook helpt dit jou bij het voorkomen van overkreditering en problematische schulden.

Als je je betalingsverplichtingen richting ons niet nakomt, kan dit ook invloed hebben op jouw mogelijkheid om met andere partijen overeenkomsten te sluiten, zelfs als je onze rekening later alsnog betaalt.

Accountgegevens
Financiële gegevens
NAW-gegevens, geboortedatum, (intern) nummer kredietovereenkomst, hoogte toestelkrediet en hoogte termijnbedragen, financiële informatie betalingsachterstanden (uit systemen VodafoneZiggo). 
Wettelijke verplichting

4.6 Marketing, Prijsvragen, Priority en Voordelen

Doel Omschrijving Gegevens Grondslag
Marketing en Verkoop

Wij houden je graag zo goed mogelijk op de hoogte over onze dienstverlening, producten of aanbiedingen hiervoor.

Wij gebruiken jouw algemene klantgegevens (zoals jouw contactgegevens en product- en/of abonnement informatie) om je op de hoogte te houden over onze producten en diensten en je hiervoor bepaalde aanbiedingen te doen. Dit doen wij onder andere via e-mail, sms, post of via telemarketing. Wanneer je klant van ons bent, sturen we je deze berichten, tenzij je je hiervoor hebt afgemeld. Het is ook mogelijk dat wij jou benaderen wanneer jij geen klant meer bij ons bent, bijvoorbeeld met een aanbieding om opnieuw klant te worden.

Wij gebruiken deze algemene gegevens ook om een bepaald klantprofiel van je op te stellen, zodat wij jou op deze manier aanbiedingen voor onze producten en diensten kunnen doen die aansluiten bij jouw persoonlijke voorkeuren en interesses, tenzij je geen klantprofiel wenst aan te laten maken. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor dit doeleinde. Check onder 14 (Jouw Rechten) hoe je dat doet.

Wanneer jij ons hiervoor toestemming geeft, gebruiken wij ook jouw gebruiksgegevens en/of kijkgedrag voor het opstellen van jouw klantprofiel. Hiervoor gebruiken wij bijvoorbeeld jouw belgedrag (zoals aantal Mb’s, (bel)minuten, berichten), internetgedrag (zoals datavolumes, zoals download en upload/Mb/s), kijkgedrag- en voorkeuren (zoals genres van bekeken programma’s of bestelde VOD-titels) en bepaalde factuurinformatie (zoals jouw gebruikskosten).

Wanneer jij ons hiervoor toestemming geeft, gebruiken wij door middel van cookies ook jouw open- en klikgedrag van onze e-mails en jouw bezoek- en klikgedrag op onze websites en apps. Check voor meer informatie onder 15 (Cookies).

Op deze manieren kunnen wij jouw gepersonaliseerde aanbevelingen of aanbiedingen doen die gebaseerd zijn en nog beter aansluiten op jouw gebruik van onze producten en diensten. Jouw toestemming hiervoor kan je altijd weer intrekken. Check onder 14 (Jouw Rechten) hoe je dat doet.

Deze gegevens kunnen wij ook aanvullen met extra informatie van externe dataleveranciers zoals Company.Info (bedrijfsinformatie), the Data Agency (socio-demografische gegevens (Geomarkt), openbare klantinformatie (Consubase) en verhuisvoorspellingen) en Leadlabel (verhuisvoorspellingen). Meer informatie over deze dataleveranciers vind je op www.companyinfo.nlwww.thedataagency.nl, www.geomarktprofiel.nl, www.consubase.nl en www.leadlabel.nl.

Gebruiksgegevens van door jou bestelde erotische content of van content die mogelijk je etniciteit of geloof onthult gebruiken wij niet voor marketing- of verkoopdoeleinden. Ook gebruiken wij hiervoor niet de inhoud van jouw telefoon- of internetverkeer; deze blijft geheim. Wij verkopen jouw gegevens ook niet aan derden voor andere marketing- en verkoopdoeleinden.

Accountgegevens
Financiële gegevens
Gebruiksgegevens

NAW-gegevens, geboortedatum, e-mail-adres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), klantnummer, product- en/of abonnement informatie (uit systemen van VodafoneZiggo), factuurinformatie (uit systemen van VodafoneZiggo), gebruiksgegevens telefonie, televisie en/of internet, overige klantinformatie (uit systemen van VodafoneZiggo), overige informatie van dataleveranciers (Company.Info, the Data Agency en Leadlabel). 

Gerechtvaardigd belang

Toestemming

Online advertenties

Ook via internet houden wij jou graag op de hoogte over onze producten en diensten. Hiervoor maken wij gebruik van online advertentiebedrijven en social media platforms. Wij verstrekken uitsluitend jouw e-mailadres, postcode en/of telefoonnummer aan deze bedrijven, zodat wij jou aanbiedingen voor onze producten en diensten via internet en social media platforms kunnen tonen.

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor deze doeleinden. Check onder 14 (Jouw Rechten) hoe je dat doet.

Accountgegevens

E-mailadres, postcode (onvolledig), telefoonnummer (vast en/of mobiel). 
Gerechtvaardigd belang
Prijsvragen en Acties

Wij hebben regelmatig prijsvragen of speciale acties waaraan je kunt deelnemen, zoals promotionele aanbiedingen, prijsvragen of kansspelen.

Als je meedoet, gebruiken we bepaalde gegevens om jouw deelname te registreren, te bepalen of je voldoet aan de actievoorwaarden en om je bijvoorbeeld prijzen toe te sturen of voordelen aan te bieden. Lees hiervoor de geldende actievoorwaarden altijd goed door. Hierin staat extra informatie vermeld over hoe wij jouw gegevens gebruiken. Soms kun je bij speciale acties ook voordelen van andere partijen ontvangen (zoals een gratis product of abonnement). In dat geval zullen wij de door jou opgegeven gegevens aan deze derden doorsturen.

Als wij de door jou verstrekte gegevens ook in de toekomst willen gebruiken, zullen wij hiervoor jouw toestemming vragen. Deze toestemming kun je altijd intrekken. Check onder 14 (Jouw Rechten) hoe je dat doet. 

Accountgegevens
NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), klantnummer, overige noodzakelijke gegevens (afhankelijk van actie of prijsvraag). 

Uitvoering overeenkomst

Toestemming 

Priority 

Via ons Priority programma bieden wij onze klanten veel bijzondere voordelen, zoals speciale winacties, kortingen, VIP-prijzen en speciale tickets voor o.a. concerten en evenementen.

Als je je voor één van de acties of voordelen van Priority aanmeldt, gebruiken we bepaalde gegevens om jouw deelname te registreren, te bepalen of je voldoet aan de actievoorwaarden en om je bijvoorbeeld prijzen toe te sturen of voordelen aan te bieden. Lees hiervoor de Priority (actie)voorwaarden altijd goed door. Daarnaast gebruiken we deze gegevens om je op de hoogte te houden over de acties en voordelen en je hiervoor bepaalde aanbiedingen te doen of om een bepaald klantprofiel van je op te stellen. Lees daarover hierboven meer (Marketing en Verkoop).

Voor bepaalde acties, prijzen of tickets van ons Priority programma geldt dat deze door onze Priority-partners beschikbaar worden gesteld. In dat geval zullen wij de door jou opgegeven gegevens aan deze derden doorsturen. In een dergelijk geval kunnen op deze acties, prijzen of tickets de (aanvullende) voorwaarden en privacyverklaringen van deze aanbieders zelf van toepassing. Lees deze voorwaarden van deze aanbieders altijd goed door. VodafoneZiggo is hiervoor niet verantwoordelijk.

Accountgegevens
Financiële gegevens
Gebruiksgegevens
NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), bankrekeningnummer, producten/of abonnement informatie, overige noodzakelijke gegevens (om voor Priority in aanmerking te komen).
Uitvoering overeenkomst
Voordelen en Extra’s

VodafoneZiggo biedt veel voordelen en extra’s aan (huisgenoten van) abonnees die VodafoneZiggo-producten of diensten combineren. De voorwaarden staan in de speciale voorwaarden vermeld en zijn op onze websites beschikbaar.

Wanneer jij je voor deze voordelen en extra’s aanmeldt, gebruikt VodafoneZiggo jouw gegevens om vast te stellen of je voor deze voordelen in aanmerking komt en om hiervoor met je contact op te nemen. In sommige gevallen kan het zijn dat wij jouw gegevens met bijvoorbeeld jouw huisgenoten moeten delen, zodat ook zij voor deze voordelen en extra’s in aanmerking kunnen komen. Als dat zo is, zullen wij hiervoor jouw toestemming vragen.

Accountgegevens
Financiële gegevens
Gebruiksgegevens
NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), bankrekeningnummer, producten/of abonnement informatie, overige noodzakelijke gegevens (om voor voordelen of extra’s in aanmerking te komen). 

Uitvoering overeenkomst

Toestemming

4.7 Mijn Ziggo en My Vodafone

Doel Omschrijving Gegevens Grondslag

Mijn Ziggo

My Vodafone

Mijn hollandsnieuwe

Wanneer jij klant van VodafoneZiggo bent, kun je jouw gegevens altijd vinden in jouw digitale Mijn-omgeving. Deze omgeving kan je bereiken via onze websites, maar is ook als app beschikbaar.

In jouw Mijn-omgeving vind je onder meer jouw klant- en contractgegevens, product- en/of abonnement informatie, een overzicht van jouw gebruiksgegevens en maandelijkse abonnement- en gebruikskosten. Ook kan je via jouw Mijn-omgeving bestellingen en wijzigingen van jouw producten doorgeven, bepaalde instellingen beheren, up- en downgraden of wijzigen en inzage verkrijgen in het gebruik, werking en/of prestaties van jouw producten en diensten.

Via jouw Mijn-omgeving kan je altijd jouw gegevens beheren, wijzigen of toestemming voor bepaald gebruik van jouw gegevens intrekken. Check onder 14 (Jouw Rechten) hoe je dat doet..

Accountgegevens
Financiële gegevens
Gebruiksgegevens

Gebruikersnaam, wachtwoord, klantnummer, bankrekeningnummer, NAW-gegevens, e-mailadres, mobiel telefoonnummer (tevens voor tweefactor authenticatie), vast telefoonnummer, product- en/of abonnement informatie, factuurinformatie, gebruiksgegevens telefonie, televisie en/of internet, overige gegevens die jij via jouw persoonlijke Mijn-omgeving verstrekt.

Uitvoering overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

4.8 Websites en Apps

Doel Omschrijving Gegevens Grondslag
Websites en Apps 

VodafoneZiggo biedt verschillende websites en apps aan waarmee je (aanvullende) producten en diensten kunt afnemen, inzage in jouw producten verkrijgt, met ons kunt communiceren of voor sommige producten en diensten zaken helemaal zelf kunt regelen, wijzigen of beheren. 

Wanneer je bijvoorbeeld een Ziggo (digitaal) televisieabonnement hebt, kan je via de Ziggo GO app jouw zenders bekijken en via de Ziggo Sport Totaal app kan je onbeperkt live en 24/7 alle kanalen van Ziggo Sport Totaal kijken. Met onze verschillende self-service en self-help apps (zoals Ziggo Safe Online, Mijn Ziggo, My Vodafone en hollandsnieuwe apps) kan jij jouw diensten en producten beveiligen, beheren, up- en downgraden en inzage verkrijgen in het gebruik hiervan, zoals de werking en prestaties van jouw netwerk of mobiele apparaten. Ook kan je via apps (zoals de Ziggo Wifi Assistent en Ziggo SmartWifi app) de kwaliteit en instellingen van onze diensten (zoals jouw wifi-netwerk) testen, aanpassen en beheren.

Welke gegevens wij precies verwerken, is afhankelijk van de soort en werking van de website of app die jij gebruikt. Zo kan het nodig zijn dat wij voor jouw gebruik van bepaalde apps of websites aanvullende gegevens nodig hebben, omdat een app anders niet goed werkt of omdat wij bijvoorbeeld moeten bepalen of content op een bepaalde locatie voor jou beschikbaar is (Ziggo Go of Ziggo Sport Totaal app). 

Op het gebruik van onze websites en apps zijn vaak aanvullende (gebruiks)voorwaarden van toepassing waarin wij je informeren welke gegevens een website of app precies van jou verwerkt. Lees deze daarom altijd goed door.

Wanneer jij een van onze websites of apps bezoekt, kunnen wij door middel van cookies ook bepaalde (bezoek)gegevens verwerken, zoals jouw klik- en browsegedrag of het tijdstip en duur van jouw (web)bezoek. Check voor meer informatie onder 15 (Cookies).

Het kan zijn dat in onze websites of apps links of koppelingen naar websites of apps van andere partijen zijn opgenomen. Op het gebruik van deze websites en apps zijn de voorwaarden en privacyverklaringen van deze aanbieders zelf van toepassing. VodafoneZiggo is hiervoor niet verantwoordelijk.

Accountgegevens
Financiële gegevens
Gebruiksgegevens
IP-adres, datum, tijdstip en duur van bezoek, klik- en browsegedrag, type besturingssysteem, type browser (inclusief taal), type/model apparaat (waarmee je verbonden bent), voorgaande webpagina (van waaruit je VodafoneZiggo website bereikt), overige noodzakelijke gegevens (voor werking VodafoneZiggo website of app), overige gegevens die jij via de VodafoneZiggo websites en apps verstrekt.

Uitvoering overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

Toestemming

4.9 Fraude, Identiteit en Beveiliging

Doel Omschrijving Gegevens Grondslag
Fraude

Om jouw en onze belangen te beschermen kunnen wij jouw gegevens gebruiken voor onderzoek naar mogelijke fraude, misbruik en het tegengaan hiervan. Wij gebruiken hiervoor een aantal gegevens, zoals jouw gebruiksgegevens.

Wanneer wij vermoeden dat sprake is van fraude, kunnen wij beperkende maatregelen nemen (zoals een tijdelijke blokkade). Dit doen wij om misbruik en vormen van fraude (zoals bijvoorbeeld phishing of smishing (sms-phishing)) op ons netwerk zoveel mogelijk te voorkomen. Wij gebruiken deze gegevens ook om hoogverbruik (wanneer jij veel hogere rekeningen hebt als gebruikelijk) te herkennen en te voorkomen dat jij met te hoge rekeningen en wij met onbetaalde rekeningen worden geconfronteerd.

Ook bij simkaart wissels kan fraude voorkomen en kunnen criminelen proberen een simkaart wissel voor jouw mobiele abonnement aan te vragen. Op deze wijze proberen zij onder andere achter (account)gegevens en persoonlijke informatie van ING-klanten te komen om ING-klanten op te lichten. Om jou en ING te beschermen tegen deze frauduleus aangevraagde simkaartwissels, delen wij gegevens over simkaartwissels met ING. Indien ING op basis van deze gegevens maatregelen neemt om fraude te voorkomen, zal ING jou hierover zelf verder informeren. 

Accountgegevens
Financiële gegevens
Gebruiksgegevens
NAW-gegevens,geboortedatum, bankrekeningnummer, kopie identiteitsbewijs (zonder BSN-nummer en pasfoto), mobiel telefoonnummer (bij simkaart wissels), datum/tijdstip simkaart aanvraag/wissel, datum/tijdstip toestel aanvraag/wissel, hoeveelheid gesprekken, berichten of sessies (telefonie, televisie en internet), hoeveelheid gebruikte data (Mb) of bestelde content (VOD-titels), overige noodzakelijke gegevens (om fraude, misbruik of hoogverbruik vast te stellen). 
Gerechtvaardigd belang
Beveiliging Netwerk 

Voor zover toegestaan gebruiken wij jouw gegevens om ons netwerk verder te beveiligen.

Zo maken wij gebruik van bepaalde beveiligingstechnieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) om ons netwerk en jouw aansluiting te beschermen tegen virussen, malware en cyberattacks. Via deze beveiliging wordt het data- en internetverkeer over ons netwerk automatisch op virussen of malware gecontroleerd en proberen wij, indien van toepassing, dergelijke virussen of malware te verwijderen voordat berichten via ons netwerk aan jou worden afgeleverd. En als wij merken dat jij als Ziggo-klant spam verstuurt, nemen we maatregelen zoals het beperken of afsluiten van jouw internetverbinding. Daarnaast maken wij gebruik van jouw gebruiksgegevens (van internet en mobiele telefonie) om te controleren en te meten of jij bij het gebruik van ons netwerk voldoet aan onze fair use policies.

Accountgegevens
Gebruiksgegevens
E-mailadres, jouw SIM-kaartnummer (IMSI), unieke identifier aansluiting (modem en/of Mediabox), gebruiksgegevens telefonie en internet, overige noodzakelijke gegevens voor netwerkbeveiliging.
Gerechtvaardigd belang
Videocamera’s In onze winkels en kantoren hangen videocamera’s om onze medewerkers en jouw en onze eigendommen te beschermen. Deze videocamera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en je wordt bij betreding van onze panden op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Wij doen dit ter voorkoming van diefstal en agressie en voor opsporingsdoeleinden Camerabeelden
(bezoekers winkels en kantoren). 
Gerechtvaardigd belang

4.10 Contact, Klachten en Communities

Doel Omschrijving Gegevens Grondslag
Contact

Als klant van VodafoneZiggo kan je op verschillende manieren met ons contact opnemen wanneer jij vragen, tips of klachten hebt. Zo kun je contact met onze medewerkers en klantenservice opnemen in onze winkels, telefonisch, via onze websites, apps, chats, chatbots of via onze social media kanalen.

Als jij dat doet, gebruiken wij hiervoor gegevens zoals jouw klantgegevens, product- en/of abonnement informatie. Ook gebruiken wij andere relevante informatie die jij met ons deelt en die betrekking heeft op jouw vraag of klacht. Soms hebben onze medewerkers aanvullende gegevens nodig, zoals jouw factuurgegevens of gebruiksgegevens om jouw vraag, klacht of een storing op te kunnen oplossen. Daarbij maken onze medewerkers ook gebruik van opgeslagen informatie over jou in de VodafoneZiggo klantsystemen. Zo kunnen zij eenvoudig zien of jij mogelijke eerdere klachten, vragen of contact met onze klantenservice hebt gehad. Ook kan het zijn dat wij later nog contact met je opnemen voor extra informatie of gegevens.

Wij gebruiken deze gegevens om jouw klacht zo goed en snel mogelijk op te lossen of een antwoord op jouw vraag te geven, zonder dat jij zaken onnodig hoeft te herhalen of nog een keer moet uitleggen. Gespreksnotities en de inhoud van jouw e-mail berichten, app- en chatgesprekken over jouw specifieke vraag, tip of klacht leggen wij vast en bewaren wij in onze klantsystemen.

Wanneer jij via social media contact opneemt (bijvoorbeeld door het sturen van een bericht, het liken van onze post of doordat je fan van VodafoneZiggo wordt), kunnen wij persoonlijke gegevens van jou ontvangen, zoals de inhoud van je bericht, (gebruikers)naam, profielfoto, woonplaats of geslacht. Wij gebruiken deze gegevens om zo goed mogelijk op je bericht te reageren. Op het gebruik van social media zijn de voorwaarden en privacyverklaringen van de social media platforms zelf van toepassing. VodafoneZiggo is hiervoor niet verantwoordelijk. 

Accountgegevens
Financiële gegevens
Gebruiksgegevens
NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), klantnummer, product- en/of abonnement informatie en gebruiksgegevens telefonie, televisie en/of internet (uit systemen van VodafoneZiggo), gespreksnotities, inhoud van e-mailberichten, app- en chatcontact(en) inclusief logs, overige gegevens die jij deelt (afhankelijk van vraag, tip of klacht).

Uitvoering overeenkomst Gerechtvaardigd belang
Klachten, geschillen en procedures  Indien jij of iemand anders een klacht over ons indient bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten of de Reclame Code Commissie, kunnen of moeten wij jouw gegevens soms met deze instanties delen. Dat geldt ook als wij met jou een geschil hebben waarover de rechter moet oordelen. Wij moeten jouw gegevens delen om deze commissies, rechters of andere instanties in staat te stellen klachten of procedures te kunnen behandelen en hierover een oordeel te geven.  Accountgegevens
Financiële gegevens
Gebruiksgegevens
Alle gegevens die betrekking hebben op de betreffende klacht, geschil of procedure. 
Gerechtvaardigd belang
Communities

Via onze Communities kan je zelf tips of vragen over onze diensten met ons delen. De gegevens die je daarbij vrijwillig verstrekt, kunnen zichtbaar zijn voor andere bezoekers van onze Communities. Zo kunnen onze andere klanten ook geholpen worden met jouw berichten en opmerkingen. Als je een bericht achterlaat op onze Communities, dan blijft het bericht daar bewaard tot het niet meer actueel, waarna het door ons wordt gearchiveerd of verwijderd. De inhoud van privé-berichten zijn niet voor anderen zichtbaar.

Je kunt op onze Communities inloggen via jouw digitale Mijn-omgeving, met jouw e-mailadres of via Facebook Login. Op het gebruik van Facebook Login zijn de voorwaarden en privacyverklaring van Facebook van toepassing. VodafoneZiggo is hiervoor niet verantwoordelijk.

Accountgegevens
Financiële gegevens
Gebruiksgegevens
Alle gegevens die jij zelf via onze Communities met ons deelt (zoals jouw (gebruikers)naam en inhoud van jouw bericht).
Uitvoering overeenkomst

4.11 Wettelijke Verplichting

Doel Omschrijving Gegevens Grondslag
Wettelijke plicht

Als VodafoneZiggo zijn wij verplicht ons aan de wet te houden. Dit betekent dat wij soms gegevens aan de overheid of derden moeten geven.

Zo zijn wij soms verplicht jouw gegevens aan de overheid te verstrekken in geval van juridische procedures of bij een bevel van opsporingsdiensten (bijvoorbeeld een aftapverzoek). Wij verstrekken deze gegevens alleen aan bevoegde autoriteiten en organisaties en alleen wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wanneer wij hiertoe verplicht zijn, moeten wij soms ook gegevens met derden (zoals auteursrechthebbenden) delen, bijvoorbeeld als jij je onrechtmatig gedraagt of illegale content of films gebruikt of downloadt.

Daarnaast kan het zijn dat wij door ons gehoste informatie moeten verwijderen, bijvoorbeeld omdat deze informatie strafbaar of onrechtmatig is. 

Accountgegevens
Financiële gegevens
Gebruiksgegevens
Alle gegevens over jou die wij wettelijk verplicht zijn om aan overheid of derden te verstrekken.

Wettelijke verplichting
Alarmnummer 112  Wanneer je met het alarmnummer 112 belt, zijn wij als VodafoneZiggo wettelijk verplicht een aantal gegevens van jou aan de beheerder van 112 te verstrekken, zoals jouw naam, telefoonnummer, NAW-gegevens (indien bekend) en de zendmastlocatie (wanneer je mobiel belt). Dit geldt ook wanneer jij jouw nummerweergave hebt geblokkeerd. Accountgegevens
Gebruiksgegevens
Telefoonnummer, NAW-gegevens, zendmast gegevens (eerste verbinding van jouw mobiele toestel). 
Wettelijke verplichting

4.12 Overige Dienstverlening

Doel Omschrijving Gegevens Grondslag
Netwerkbeheer en Dienstverlening

Wij streven ernaar onze klanten altijd de beste verbindingen te bieden en onze dienstverlening (telefonie, televisie en internet) nog verder te verbeteren.

Voor het beheer (onderhoud, planning en verbetering) van onze mobiele en vaste netwerken gebruiken wij algemene gebruiksgegevens van onze klanten. Door het gebruik hiervan kunnen wij bijvoorbeeld zien wanneer in ons mobiele netwerk een storing optreedt, wanneer ons vaste netwerk overbelast dreigt te raken of wanneer de kwaliteit van een bepaalde verbindingen niet optimaal is. Door het netwerkgebruik te bestuderen en te analyseren, kunnen wij hier snel op inspringen en deze situaties voorkomen. Wij gebruiken deze gegevens ook om verbeteringen in onze netwerken aan te brengen en verwerken deze informatie in eigen technische en statistische analyses en rapporten. De uitkomsten hiervan worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet tot jou als individu herleidbaar.

Wanneer dit nodig is gebruiken wij ook jouw individuele gebruiksgegevens. Bijvoorbeeld wanneer jij problemen of storingen aan jouw eigen telefoon- of internetverbinding hebt. Wanneer jij hiervoor contact met ons opneemt, zullen wij deze gegevens gebruiken zodat wij jouw probleem, storing of klacht zo snel mogelijk kunnen oplossen. De inhoud van jouw internetverkeer met derden blijft geheim. Deze inhoud wordt niet door ons verwerkt en wij gebruiken dit niet om jou diensten of producten aan te bieden.

Wanneer jij hiervoor toestemming geeft, gebruiken wij ook jouw gebruiksgegevens van jouw telefonie, televisie- en/of internetverbinding om onze netwerken en dienstverlening verder te verbeteren en om technische en statistische analyses over de werking, gebruik en ontwikkeling van onze netwerken, producten en diensten uit te voeren. Jouw toestemming hiervoor kan je altijd weer intrekken. Check onder 14 (Jouw Rechten) hoe je dat doet.

Voor het beheer van onze netwerken en dienstverlening maken wij alleen gebruik van noodzakelijke gegevens. Wij gebruiken hiervoor niet de inhoud van jouw communicatie of internetverkeer; deze blijft geheim.

Gebruiksgegevens
Datum, tijdstip en duur van een verbinding, bericht of sessie (telefonie, televisie en internet), overige noodzakelijke gegevens voor netwerkbeheer.

Bij (mobiele) telefonie ook: jouw telefoonnummer, telefoonnummer waarmee je verbinding hebt, nummer van jouw mobiele toestel (IMEI), jouw SIM-kaart nummer (IMSI) en zendmast gegevens (eerste verbinding van jouw mobiele toestel).

Bij televisie ook: bekeken en bestelde films of series (VOD-titels), pincode (voor inlog of betaling van VOD-titels), kwaliteit verbinding/(televisie)sessie, IP-adres, MAC-adres, type/model van jouw apparaat (waarmee je televisie kijkt).

Bij (mobiel) internet ook: data-informatie (datasnelheden en datavolumes (download en upload/Mb/s)), signaalinformatie (sterkte, kwaliteit en route), gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres, MAC-adres, type/model van jouw apparaat (waarmee je verbonden bent), modem- en processorinstellingen, webadressen (bezochte URL’s), locatiegegevens, nummer van jouw mobiele toestel (IMEI) en zendmast gegevens (eerste verbinding van jouw mobiele toestel). 

Uitvoering overeenkomst Toestemming
Locatiegegevens Wanneer jij ons hiervoor toestemming geeft, gebruiken wij jouw locatiegegevens (van jouw mobiele telefoon). Dit doen wij zodat wij jou, afhankelijk van jouw locatie, persoonlijke aanbiedingen, adviezen, informatie of tips kunnen geven. Bijvoorbeeld wanneer jij in de buurt van een van onze winkels bent. Jouw toestemming hiervoor kan je altijd weer intrekken. Check onder 14 (Jouw Rechten) hoe je dat doet.   Toestemming
Klantonderzoek Wij kunnen soms contact met jou opnemen om te vragen wat jij van onze producten en dienstverlening vindt. Dit doen wij bijvoorbeeld per e-mail of telefoon, waarbij wij jouw vragen naar je ervaringen met onze producten en diensten. Jouw antwoorden gebruiken wij om onze producten en diensten te verbeteren, zodat wij jou en onze klanten nog beter kunnen bedienen. Als je hiervoor niet benaderd wilt worden, kan je je hiervoor afmelden. Check onder 14 (Jouw Rechten) hoe je dat doet.  Accountgegevens
Financiële gegevens
Gebruiksgegevens

Alle gegevens en informatie die jij zelf via contact met ons deelt (inclusief alle klantcontactinformatie uit systemen van VodafoneZiggo).
Gerechtvaardigd belang
Opname gesprekken

Wanneer je met onze klantenservice of winkelpersoneel belt of spreekt, kan jouw gesprek worden opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden, ter voorkoming van fraude of om te beoordelen of onze medewerkers jou goed helpen. Ook kunnen wij de inhoud van jouw gesprek omzetten naar tekst. Een samenvatting van jouw gesprek met onze klantenservice wordt toegevoegd aan jouw account gegevens. Deze opnames en gespreksnotities worden alleen voor deze doeleinden gebruikt. Wij informeren je hierover voordat de opname begint. Het is mogelijk dat we een (deel van het) gesprek tussen jou en ons opnemen wanneer je een nieuw contract bij ons afsluit of een bestaand contract wijzigt. Dit doen wij zodat wij kunnen bewijzen wat wij precies met jou zijn overeengekomen. Wij informeren je hierover altijd voordat de opname begint.

 

Accountgegevens

E-mailadres, telefoonnummer, gespreksopnamen/voicelogs (inhoud van jouw gesprek), gespreksnotities en overige gegevens die jij met ons deelt (afhankelijk van jouw vraag, tip of klacht). 
Gerechtvaardigd belang
Handelingsonbekwaam, bewindvoering, schuldhulpverlening, overlijden

Soms kan het zijn dat wij bepaalde aanvullende gegevens nodig hebben en moeten opslaan, bijvoorbeeld omdat jij of iemand anders (namens jou) van mening is dat een overeenkomst die jij met ons bent aangegaan moet worden aangepast of vernietigd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als jij handelingsonbekwaam bent geworden, onder bewind van een bewindvoerder komt te staan, schuldhulpverlening krijgt of omdat een overeenkomst moet worden gewijzigd (bijvoorbeeld in geval van overlijden).

Wanneer jij onder budgetbeheer, onder bewind of onder curatele komt te staan of een schuldhulpverlener hebt, zullen wij deze gegevens moeten registreren. Wanneer een naaste is overleden kan jij dit als nabestaande aan ons doorgeven. Wij zullen dan het bestaande abonnement opzeggen of op jouw verzoek op jouw naam overzetten en/of wijzigen.

In deze gevallen kunnen wij om documentatie en bewijsstukken vragen om dit te registreren en te controleren. Indien nodig zullen wij na deze controle de overeenkomst alsnog aanpassen of vernietigen. Wij maken alleen gebruik van noodzakelijke gegevens. Gegevens die wij na aanpassing of vernietiging van de overeenkomst niet langer nodig hebben, verwijderen wij zo snel mogelijk. 

Accountgegevens
Financiële gegevens
Gebruiksgegevens
Kopie identiteitsbewijs klant (zonder BSN-nummer en pasfoto), (contact)informatie  curator/bewindvoerder/schuldhulpverlener, kopie beschikking/volmacht (beschermingsbewind of schuldhulpverlening), kopie overlijdensakte, NAW-gegevens overledene, overige noodzakelijke gegevens (om overeenkomst aan te passen, te vernietigen of te wijzigen).
 
Wettelijke plicht Uitvoering overeenkomst Gerechtvaardigd belang
Betalen via VodafoneZiggo

Met jouw Vodafone of Ziggo rekening kun je betalen voor diensten van andere aanbieders. Zo kan je bijvoorbeeld via jouw Vodafone rekening direct aankopen uit de Apple App Store, Google Play Store en Microsoft Store betalen. Daarnaast kan je via jouw factuur ook jouw maandelijkse abonnementskosten van verschillende (content)aanbieders, zoals bijvoorbeeld Netflix, HBO Max of Health-e rechtstreeks betalen.

Hiervoor gebruiken wij alleen noodzakelijke gegevens (zoals jouw klantnummer, e-mailadres of unieke code behorend bij jouw abonnement), waarmee jij toegang tot jouw app-aankopen of abonnementen krijgt en waardoor wij de kosten hiervan op jouw factuur kunnen bijschrijven. De door jou gekochte diensten en apps of abonnementen vind je terug op jouw Vodafone of Ziggo factuur. Voor zover noodzakelijk, delen wij deze gegevens ook voor deze doeleinden metdeze (content)aanbieders.

Wij delen jouw gegevens niet voor andere doeleinden met deze app- of contentaanbieders, tenzij jij zelf deze gegevens aan hen verstrekt. Op het gebruik van deze apps en contentdiensten zijn de voorwaarden en privacyverklaringen van deze aanbieders zelf van toepassing. VodafoneZiggo is hiervoor niet verantwoordelijk.

Accountgegevens
Mobiel telefoonnummer, klantnummer, e-mailadres, abonnement informatie, unieke code (Vodafone Anonymous Customer Reference). 
Uitvoering overeenkomst 
Unlimited Learning

Via ons Unlimited Learning-platform bieden wij onze zakelijke klanten van Vodafone en Ziggo gratis en exclusief toegang tot veel verschillende professionele en gecertificeerde online trainingen en cursussen op het gebied van o.a. persoonlijke ontwikkeling en zakelijke vaardigheden. Dit zodat onze zakelijke klanten en hun werknemers zich continue verder kunnen ontwikkelen.

Deze trainingen en cursussen worden door deze aanbieders zelf beschikbaar gemaakt. Wij delen bepaalde klantgegevens over jou met deze aanbieders, zodat jij van trainingen en cursussen gebruik kunt maken.

Op deze trainingen en cursussen zijn de voorwaarden en privacyverklaringen van deze partijen zelf van toepassing. VodafoneZiggo is hiervoor niet verantwoordelijk.

Accountgegevens
E-mailadres, wachtwoord.
Uitvoering overeenkomst

5. Overig gebruik

Automatische besluitvorming met menselijke tussenkomst

Wanneer je een abonnement of toestelkrediet bij VodafoneZiggo aangaat, toetsen wij vooraf de kredietwaardigheid van jou of jouw bedrijf. Dit doen we om te kunnen beoordelen of wij onze diensten kunnen aanbieden of jou een kredietovereenkomst voor een mobiel toestel kunnen verstrekken. Deze kredietwaardigheidstoetsen voeren wij ook uit om te voorkomen dat jij jouw rekeningen niet langer kan betalen, waardoor jij of jouw bedrijf in financiële problemen komt.

Voor het laten uitvoeren van deze kredietwaardigheidstoetsen maken wij gebruik van informatie en gegevens van de Stichting Preventel, het BKR en financiële informatie van derde partijen zoals Experian, Company.Info en Altares-Dun & Bradstreet. Op basis van deze gegevens bepalen wij via automatische besluitvorming de uitkomst van jouw kredietwaardigheidstoets. Wanneer deze analyse en uitkomst niet helemaal duidelijk is, besluiten onze medewerkers zelf over de uitkomst. Als de uitkomst van een kredietwaardigheidstoets voor jou negatief is, kan het zijn dat jij of jouw bedrijf een bepaald abonnement niet bij ons kunt afnemen of je geen kredietovereenkomst bij ons kunt afsluiten.

Wanneer je het niet met de uitkomst van een kredietwaardigheidstoets eens bent of hierover verdere vragen hebt, dan heb je het recht dit verder met ons te bespreken. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice (zie verder onder 16 (Contact)). Onze medewerkers kunnen je hierover verder informeren en de uitkomst van een kredietwaardigheidstoets nader aan je toelichten.

Profilering

Met de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen, maken wij algemene klantprofielen. Hiervoor gebruiken wij jouw Accountgegevens (zoals jouw contactgegevens, product- en/of abonnement-informatie). Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor het opstellen van klantprofielen. Check onder 14 (Jouw Rechten hoe jij dat doet).

Wanneer jij ons hiervoor toestemming geeft, gebruiken wij voor het opstellen van deze klantprofielen ook aanvullende gegevens (Gebruiksgegevens en Financiële Gegevens) voor het opstellen van deze klantprofielen. Hiervoor gebruiken wij bijvoorbeeld gegevens over jouw kijkgedrag en -voorkeuren (zoals genres van bekeken programma’s of bestelde VOD-titels), jouw bel- en/of internetgedrag, factuurinformatie (gebruikskosten) of jouw klik- en browsegedrag (op onze websites en apps). Op deze manier kunnen wij jou aanbevelingen, suggesties en gepersonaliseerde aanbiedingen doen die beter aansluiten op jouw persoonlijke behoeften en interesses en jouw gebruik van onze producten en diensten. Zo kun je nog meer genieten van onze producten en diensten. Jouw toestemming voor het gebruik van deze gebruiksgegevens kan je op ieder moment zelf weer intrekken (zie onder 14 (Jouw Rechten)).

De gegevens van onze klantprofielen kunnen wij aanvullen met extra informatie die jij met ons hebt gedeeld (zoals uit klantonderzoek verkregen informatie) of gegevens van onze externe dataleveranciers zoals Company.Info (bedrijfsinformatie), the Data Agency (socio-demografische gegevens (GeoMarktprofiel), klantinformatie uit openbare bronnen en licentiebronnen (Consubase) en Leadlabel (informatie oververhuisvoorspellingen).

Gebruiksgegevens over bestelde of bekeken content die mogelijk jouw etniciteit, geloof of seksuele voorkeur onthullen, gebruiken wij niet voor het opstellen van onze klantprofielen. Ook de inhoud van jouw telefoongesprekken, berichten en internetverkeer gebruiken wij hiervoor niet; deze blijft altijd geheim. De door ons opgestelde klantprofielen delen wij niet met derden buiten VodafoneZiggo.

Dit Privacy Statement geldt voor alle klanten en gebruikers van onze diensten en producten. Het geldt voor consumenten, maar ook voor zakelijke klanten. Dit Privacy Statement geldt ook wanneer je zelf geen klant bij ons bent, maar je bijvoorbeeld als medewerker (van jouw bedrijf, werkgever of opdrachtgever) van onze zakelijke diensten gebruik maakt of wanneer jij als gezinslid of medebewoner onze diensten gebruikt. Daarnaast geldt dit Privacy Statement ook als je geen klant van ons bent, maar bijvoorbeeld gebruik maakt van een onze (algemene) producten of diensten, contact met ons opneemt of wanneer je onze websites bezoekt. Het geldt ook voor onze voormalige klanten zolang we nog gegevens van hen bewaren.

Media monitoring

VodafoneZiggo houdt graag bij wat er over haar en haar producten en diensten op internet en sociale media wordt gezegd of geschreven. Wij gebruiken hiervoor een digitaal dashboard dat zowel gegevens uit openbare berichten van gebruikers op onze eigen social media kanalen als andere openbare informatie op internet en social media platforms bijhoudt over VodafoneZiggo als bedrijf, haar merken en producten en diensten. Wij gebruiken deze oplossing en openbare informatie voor onze eigen bedrijfsanalyses (bijv. product- en/of merkanalyses en reputatiemanagement), voor onze eigen communicatiestrategie en/of voor overige strategische bedrijfs- of productbeslissingen. Ook kunnen wij in sommige gevallen naar aanleiding van specifieke berichten contact met je opnemen. De door ons hieruit verzamelde informatie bewaren wij maximaal 1 jaar.

Algemene gegevens

Analyses en rapportages van gegevens (zoals Accountgegevens, Financiële Gegevens en/of Gebruiksgegevens) leiden soms tot nuttige inzichten voor jou, ons en derden. Dergelijke statistische analyses voeren wij altijd uit met informatie die niet meer tot jou persoonlijk te herleiden is. Zo maken wij binnen VodafoneZiggo regelmatig technische en statistische analyses van onze netwerken, waarvoor wij jouw vaste en mobiele gegevens gebruiken. Wij gebruiken jouw financiële gegevens als basis om financiële rapportages of prognoses op te stellen. Daarnaast maken wij operationele en strategische rapportages over de ontwikkelingen in onze aantallen klanten, klant- en productsegmenten en de door onze klanten afgenomen producten en diensten. Ook hiervoor gebruiken wij jouw klantgegevens. De resultaten van deze analyses en rapportages worden geanonimiseerd en worden altijd geaggregeerd tot grotere groepen klanten. Dit betekent dat jouw gegevens nooit tot jou als individuele klant zijn te herleiden.

Wanneer jij bepaalde televisiediensten gebruikt, zijn wij soms vergoedingen verschuldigd aan andere partijen (auteursrechthebbenden en content aanbieders), bijvoorbeeld wanneer jij programma’s of content tegen betaling kijkt (VOD-titels). Om deze vergoedingen te kunnen berekenen, hebben wij bepaalde Gebruiksgegevens nodig die wij in geanonimiseerde vorm aan deze partijen beschikbaar stellen.

Voor algemene statistische doeleinden, analyses of rapportages verstrekken wij bepaalde kijkgegevens aan bepaalde contentaanbieders. Voor zover mogelijk, aggregeren wij de te verstrekken gegevens altijd tot kijkgedrag van grotere groepen klanten, waarbij deze gegevens in anonieme vorm aan deze contentaanbieders beschikbaar worden gesteld. Dit zodat deze gegevens voor deze partijen niet tot jou als individuele klant herleidbaar zijn. In andere gevallen (bijv. voor bepaalde TVOD-diensten) stellen wij de individuele gegevens eveneens in anonieme vorm beschikbaar, zonder dat deze informatie voor deze partijen tot jou als individuele klant herleidbaar is. Deze contentaanbieders gebruiken deze gegevens voor eigen statistisch onderzoek naar en analyses van het (algemeen) kijkgedrag naar hun zenders of door hen aangeboden content. VodafoneZiggo heeft een gerechtvaardigd belang om deze gegevens aan contentaanbieders te verstrekken. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen dit gebruik van jouw gegevens voor dit doeleinde. Check onder 14 (Jouw Rechten) hoe je dit doet.

Wanneer jij hiervoor toestemming verleent, delen wij ook bepaalde kijkgegevens met de Stichting Kijkcijferonderzoek (SKO), zodat de SKO landelijke kijkcijfers kan publiceren. Wij verstrekken hierbij niet jouw persoonlijke gegevens, maar geven uitsluitend algemene kijkgegevens door zoals de totale hoeveelheden klanten die naar bepaalde programma’s of zenders hebben gekeken, inclusief het type/model Mediabox of het apparaat waarop is gekeken. Deze resultaten worden altijd geaggregeerd tot grotere groepen klanten waarbij deze gegevens in anonieme vorm aan SKO beschikbaar worden gesteld. Dit betekent dat jouw gegevens voor de SKO nooit tot jou als individuele klant zijn te herleiden.

6. Telefoongidsen en nummerinformatie-diensten

Jouw (vast of mobiel) telefoonnummer wordt door VodafoneZiggo standaard niet doorgegeven aan nummerinformatiediensten (bijvoorbeeld voor opname in (digitale) telefoongidsen). Wanneer jij dit wel wilt,25gebeurt dit alleen als jij hiervoor jouw toestemming geeft. Wij leggen altijd uit hoe je deze toestemming tijdens of na jouw aankoop (van een vast of mobiel telefoonabonnement) kunt geven. Als jij toestemming hiervoor hebt gegeven, is VodafoneZiggo wettelijk verplicht deze informatie aan aanbieders van telefoongidsen en nummerinformatiediensten door te geven. De registratie van jouw toestemming en verstrekking van nummers heeft VodafoneZiggo uitbesteed aan de Vereniging COIN. Je kunt de opname van jouw telefoonnummer altijd wijzigen via www.mijnnummervermelding.nl.

7. Nummerafscherming en nummerbehoud

Nummerafscherming

Jouw telefoonnummer is standaard zichtbaar voor een ander met wie jij belt. Wil je dit niet, dan kan je hiervoor nummerafscherming instellen. Jouw telefoonnummer wordt dan afgeschermd en is niet zichtbaar voor de ander. Daarnaast kan je aan ons doorgeven wanneer je niet wilt dat jouw telefoonnummer zichtbaar is op de facturen van personen die jou hebben gebeld. Jouw nummer is voor VodafoneZiggo wel zichtbaar, omdat wij anders onze telefoniediensten niet kunnen leveren.

Wanneer je jouw nummer eenmalig (per enkel gesprek) voor een ander wenst af te schermen, toets dan #31# voor het telefoonnummer dat je wilt bellen. Jouw nummer is dan eenmalig afgeschermd voor degene met wie je tijdens dat gesprek belt.

Wanneer je jouw nummer permanent onzichtbaar wilt maken, kan je dit op diverse manieren doen. Allereerst kan je dit instellen via jouw digitale Mijn-omgeving (voor mobiele telefonie) of kan je hiervoor contact met onze klantenservice (voor vaste telefonie) opnemen. Daarnaast kan je zelf permanente nummerafscherming van jouw mobiele nummer via het instellingenmenu van jouw mobiele toestel instellen. Ook vind je op onze websites meer informatie over hoe je permanente nummerafscherming kunt instellen.

Wanneer je belt naar het noodnummer 112 werkt nummerafscherming niet. Zelfs als je hiervoor hebt gekozen, geeft VodafoneZiggo jouw gegevens door aan 112. Dit doen wij omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Nummerbehoud

Je kan ervoor kiezen het telefoonnummer van je oude provider naar jouw nieuwe provider mee te nemen. Wanneer je bij VodafoneZiggo klant wordt, nemen wij hiervoor contact op met je oude provider. Wanneer je bij ons vertrekt, kan je jouw oude nummer ook meenemen. Vraag hiervoor aan je nieuwe provider hoe je dit precies moet regelen. VodafoneZiggo is wettelijk verplicht aan jouw verzoek mee te werken en werkt hiervoor samen met andere providers via de Vereniging COIN. Helaas is nummerbehoud niet in alle situaties mogelijk. Zo kan je je vaste (net)nummer niet behouden wanneer je verhuist naar een andere regio of land en kan een overstap naar een nieuwe provider je nummer wijzigen wanneer je een abonnement met meerdere telefoonnummers hebt.

8. Telefonische overlast

Als je last hebt van aanhoudende, hinderlijke of kwaadwillige oproepen van onbekenden, kan je ons verzoeken hier verder onderzoek naar te doen. Gebruik voor het melden van overlast de app of het formulier dat op onze websites is te vinden. Als uit ons onderzoek blijkt dat je wordt lastiggevallen en het om een klant van VodafoneZiggo gaat, zullen wij hem of haar verzoeken om met deze overlast op te houden. Als het gaat om een26klant bij een andere provider, zullen wij de betreffende provider vragen een dergelijk verzoek aan de overlastgever te sturen.

Als de overlast ondanks bovenstaand verzoek niet ophoudt, kan VodafoneZiggo wettelijk verplicht zijn jou op verzoek de naam, het adres en de woonplaats van de overlastgever (persoon of bedrijf) die jou lastigvalt te verstrekken. De overlastgever wordt hierover vooraf geïnformeerd.

Als je zelf iemand telefonisch lastigvalt, dan kan een ander een melding van overlast bij VodafoneZiggo indienen. In dat geval behandelen wij dit verzoek op de manier en volgens de procedure zoals hierboven omschreven.

9. Delen binnen VodafoneZiggo

VodafoneZiggo kan jouw gegevens delen met de verschillende bedrijfsonderdelen van VodafoneZiggo (zie onder 16 (Contact)), onze moedermaatschappij VodafoneZiggo Group Holding B.V. en de (in)directe aandeelhouders van VodafoneZiggo. Wij doen dit in het kader van onze algemene bedrijfsvoering, om onze producten en diensten aan jou te kunnen aanbieden en om onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren.

Bedrijfsvoering

In het kader van onze bedrijfsvoering gebruiken wij bepaalde klantgegevens (Accountgegevens, Gebruiksgegevens en Financiële Gegevens). Dit doen wij ten behoeve van onze algemene bedrijfsvoering en om veranderingen en ontwikkelingen van onze klanten, producten en diensten inzichtelijk te krijgen. Deze gegevens en algemene resultaten delen wij intern binnen VodafoneZiggo.

Zo maken wij binnen VodafoneZiggo op regelmatige basis technische en statistische analyses van onze netwerken waarvoor wij zowel jouw vaste en mobiele gegevens gebruiken. Ook gebruiken wij jouw gegevens om algemene financiële rapportages of prognoses op te stellen. Daarnaast maken wij operationele en strategische rapportages over de veranderingen en ontwikkelingen in onze aantallen klanten, klant- en productsegmenten, de door onze klanten afgenomen producten en diensten en de effectiviteit van onze communicatie en aanbiedingen, waarvoor wij ook jouw klantgegevens gebruiken.De resultaten van deze analyses en rapportages worden altijd geanonimiseerd en worden altijd geaggregeerd tot grotere groepen klanten. Dit betekent dat jouw gegevens niet tot jou als individuele klant herleidbaar zijn.

Voor onze operationele bedrijfsvoering en administratieve doeleinden maakt VodafoneZiggo daarnaast gebruik van een aantal centrale (klant)systemen en oplossingen die door de verschillende bedrijfsonderdelen van VodafoneZiggo worden gebruikt (denk hierbij bijvoorbeeld aan onze centrale klantregistratiesystemen). Jouw individuele klantgegevens zijn echter uitsluitend toegankelijk voor die VodafoneZiggo-entiteiten en bijbehorende bedrijfsonderdelen waar jij daadwerkelijk jouw producten of diensten van afneemt.

Dienstverlening

Ook delen wij gegevens met andere VodafoneZiggo-entiteiten wanneer jij producten van verschillende bedrijfsonderdelen binnen VodafoneZiggo afneemt, zoals een abonnement voor jouw mobiele telefoon bij Vodafone en een internetabonnement via Ziggo. In dat geval heeft onze klantenservice inzicht in alle producten en diensten die jij bij VodafoneZiggo afneemt, jouw eerdere contacten met onze klantenservice of mogelijke eerdere klachten of storingen waar je last van hebt gehad. Dit doen wij om onze dienstverlening mogelijk te maken en jouw vragen, klachten of problemen op een zo goed en snel mogelijk voor jou op te kunnen lossen.

Voordelen, Extra’s, Verbetering dienstverlening

Wanneer jij verschillende producten bij ons afneemt, bieden wij jou soms speciale voordelen en extra’s aan (zoals de voordelen of winacties van ons Priority programma, onze Non-Stop Gratis Extra’s, speciale kortingen of aanvullende producten). Om te beoordelen of wij jou deze voordelen en extra’s echt kunnen aanbieden, moeten wij controleren welke verschillende producten en diensten jij precies van ons afneemt. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij bepaalde gegevens (Accountgegevens) intern binnen VodafoneZiggo delen en inzichtelijk hebben om dit vast te kunnen stellen.

Ook kunnen wij bepaalde gegevens met andere VodafoneZiggo-entiteiten delen om uiteindelijk onze dienstverlening en onze producten en diensten verder te verbeteren. Zo combineren wij gegevens van onze mobiele en vaste klanten voor eigen technische en statistische analyses over de werking, gebruik en ontwikkeling van onze netwerken en (gecombineerde) producten en diensten. Dit doen wij om onze28producten en diensten nog verder te verbeteren. De resultaten van deze analyses worden altijd geanonimiseerd en dit betekent dat jouw gegevens niet tot jou als individuele klant herleidbaar zijn.

Overig gebruik

Wanneer wij als VodafoneZiggo voor andere doeleinden (anders dan zoals hierboven genoemd) jouw gegevens met verschillende bedrijfsonderdelen van VodafoneZiggo delen, zullen wij dit uitsluitend doen wanneer wij hiervoor een ander gerechtvaardigd bedrijfsbelang belang hebben of wanneer jij hiervoor jouw toestemming aan ons hebt gegeven. In dat laatste geval zullen wij jou hierover vooraf duidelijk informeren.

10. Delen met derden

Soms delen wij gegevens over jou met derden omdat dat nodig is voor een goede bedrijfsvoering, in verband met de levering van een van onze diensten of producten of ter verbetering van onze dienstverlening. Dit doen wij op de onderstaande manieren.

Indien wij gegevens met derden delen voor marketing- of verkoopdoeleinden, dan doen wij dit uitsluitend indien wij hiervoor een grondslag hebben, bijvoorbeeld nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of nadat wij deze gegevens zodanig hebben geaggregeerd en geanonimiseerd, dat jouw gegevens niet langer individueel herleidbaar meer zijn. Op deze manier blijf jij voor deze derden anoniem en onbekend.

Gedeelde bewoning

Voor het leveren van sommige producten en diensten is het noodzakelijk dat wij jouw gegevens met derden delen. Als je bijvoorbeeld diensten afneemt in of een studentenhuis of zorginstelling, zullen wij jouw gegevens met jouw verhuurder of zorginstelling delen. Ook als jouw werkgever of familielid een dienst afneemt die jij gebruikt (bijvoorbeeld een zakelijk abonnement voor mobiele of vaste telefonie), zullen wij soms bepaalde abonnementsgegevens met jouw werkgever of familielid moeten delen (zoals bijvoorbeeld de factuurinformatie van deze diensten).

Leveranciers

VodafoneZiggo schakelt ook andere bedrijven in om ons te helpen met het leveren van onze diensten en producten, zoals bijvoorbeeld onze (in)directe aandeelhouders (en daaraan gelieerde dochterondernemingen), maar ook onze leveranciers en dienstverleners, zoals incassobureaus, montage- en installatiebedrijven, callcenters, reclamebureaus, (online) advertentie- en marketingbedrijven, social mediaplatforms, logistieke dienstverleners en archiefbeheerders, die wij voor onze dienstverlening en verkoop van producten inschakelen. Wanneer deze bedrijven voor hun werkzaamheden jouw gegevens nodig hebben, maakt VodafoneZiggo met deze partijen hierover duidelijke afspraken, waarbij deze bedrijven jouw gegevens uitsluitend voor de afgesproken doelen en in overeenstemming met de geldende wetgeving mogen verwerken.

Partners

Wij delen bepaalde gegevens van jou met onze onafhankelijke partners (zoals bijvoorbeeld Belsimpel of Mediamarkt). In sommige gevallen hebben onze partners toegang tot bepaalde gegevens of verstrekken wij bepaalde gegevens (zoals Accountgegevens, Gebruiksgegevens en Financiële gegevens) aan deze partners. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat onze diensten op zoveel mogelijk plekken door onze partners aan jou kunnen worden aangeboden en ervoor te zorgen dat deze partners jou zo goed mogelijk kunnen helpen.

Producten en diensten van derden

Soms verkopen wij ook producten of diensten van derden aan jou. Zo kan je bijvoorbeeld producten of diensten van andere aanbieders via VodafoneZiggo aanschaffen. Daarnaast zorgen wij er soms voor dat jij deze producten of diensten rechtstreeks via ons (bijvoorbeeld door plaatsing op onze websites) bij deze aanbieders kunt kopen. Wij verwerken hiervoor dan bepaalde gegevens van jou (zoals Accountgegevens) en verstrekken uitsluitend de noodzakelijke gegevens aan deze aanbieders, zodat zij de door jou aangeschafte producten en diensten kunnen leveren. In sommige gevallen kan je jouw aankopen bij deze aanbieders direct via jouw VodafoneZiggo rekening betalen. Lees daarover meer onder 4.12 (Betalen via VodafoneZiggo).

Fraudepreventie en identiteitscontrole

In het kader van fraudepreventie of identiteitscontrole (authenticatie) kunnen andere aanbieders van producten of diensten ons vragen om gegevens die zij van jou hebben ontvangen via ons te laten controleren. Deze aanbieders doen dit om jouw identiteit te controleren of om fraude te voorkomen. Hiervoor verstrekken deze aanbieders jouw gegevens aan VodafoneZiggo. Deze gegevens checken wij met onze eigen informatie die wij over jou beschikbaar hebben. Afhankelijk van de vraag van de aanbieder, gaat het hierbij met name om gegevens zoals Accountgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum) of om een datum/tijdstip van een simwissel. Na een check hiervan, informeren wij deze aanbieder uitsluitend of jouw gegevens wel of niet correct zijn (met als antwoord ja of nee) of verstrekken wij uitsluitend een datum/tijdstip (van een simwissel). Wij delen hiervoor dus geen individuele persoonsgegevens van jou met deze aanbieders. De antwoorden die wij verstrekken worden uitsluitend via beveiligde (versleutelde) verbindingen en via derde partijen met deze aanbieders gedeeld. Lees voor meer informatie over fraudepreventie of identiteitscontroles de toepasselijke voorwaarden en privacyverklaringen van de aanbieders zelf.

Betaalgedrag

Als jij jouw rekeningen voor jouw mobiele telefoon niet of niet tijdig betaalt, delen wij informatie over jouw betaalgedrag met de Stichting Preventel. We geven deze informatie niet door indien er nog een inhoudelijk geschil loopt over de rechtmatigheid van jouw factuur. Lees hierover meer onder 4.5 (Melding betalingsachterstand).

Reorganisaties

In verband met reorganisaties, herstructureringen, fusies, verkopen of andere overdrachten van bedrijfsmiddelen binnen de VodafoneZiggo groep, kunnen wij jouw gegevens overdragen aan derden en/of bedrijfsonderdelen van VodafoneZiggo, onder de voorwaarde dat verder gebruik van jouw gegevens plaatsvindt in overeenstemming met dit Privacy Statement. VodafoneZiggo heeft een gerechtvaardigd belang om een dergelijke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of overdracht mogelijk te maken.

Wettelijke verplichting

VodafoneZiggo is verplicht zich aan de wet te houden. Dit betekent dat wij soms jouw gegevens aan de overheid of aan derden moeten verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een strafrechtelijk onderzoek naar jou wordt ingesteld of wanneer bevoegde autoriteiten dergelijke gegevens vorderen. We brengen je hierover30niet (voorafgaand) op de hoogte. Daarnaast zijn wij soms verplicht om jouw gegevens in het kader van een juridische procedure te verstrekken. Wij verstrekken deze gegevens uitsluitend voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wanneer jij het alarmnummer 112 belt, zijn wij ook verplicht een aantal gegevens van jou aan de beheerder van 112 te verstrekken. Lees hierover meer onder 4.11 (Wettelijke Verplichting).

11. Verwerking buiten Europa

Partijen met wie VodafoneZiggo gegevens deelt kunnen zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn. Als gegevens buiten de EER worden verwerkt, zorgt VodafoneZiggo ervoor dat de bescherming van jouw persoonsgegevens altijd voldoende gewaarborgd blijft. Dit doen wij door bijvoorbeeld door met deze partijen overeenkomsten te sluiten op basis van de Europese modelcontractbepalingen. VodafoneZiggo maakt hiervoor altijd duidelijke afspraken met partijen, waarbij verwerkingen in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving plaatsvinden.

12. Bewaren van persoonsgegevens

VodafoneZiggo bewaart jouw persoonsgegevens alleen voor zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld. Afhankelijk van het precieze doel waarvoor wij gegevens hebben verzameld, kan de bewaartermijn verschillen. Daarnaast zijn er verschillende wettelijke bewaartermijnen, waardoor VodafoneZiggo sommige gegevens langer dan andere gegevens moet bewaren. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste bewaartermijnen zoals wij deze voor onze gegevens hanteren.

Accountgegevens

Als hoofdregel geldt dat we accountgegevens van onze klanten bewaren voor de duur dat iemand klant bij ons is. Daarna bewaren we deze accountgegevens nog maximaal 5 jaar.

Financiële gegevens

Als hoofdregel geldt dat we financiële gegevens van onze klanten bewaren voor de duur dat iemand klant bij ons is. Daarna bewaren we deze financiële gegevens nog voor een periode van maximaal 5 jaar. Voor bepaalde financiële gegevens geldt een andere wettelijke termijn. Op basis van belastingwetgeving moeten wij sommige financiële gegevens 7 jaar na het einde van jouw abonnement bewaren.

Wanneer wij een inkomens- en lastentoets naar jou moeten laten uitvoeren om jouw kredietwaardigheid in het kader van een toestelkrediet te toetsen, dan bewaren wij deze gegevens totdat jouw toestelkrediet volledig is afgelost of jouw toestelkrediet is beëindigd. Voor zover deze gegevens niet gekoppeld worden aan een toestelkrediet of wanneer jouw toestelkrediet wordt geannuleerd, bewaren wij deze gegevens nog voor een periode van maximaal 1 jaar.

Wij zijn daarnaast verplicht de gegevens van jouw kredietovereenkomst bij het BKR te registreren. De gegevens van jouw toestelkrediet bewaren wij zelf 5 jaar nadat jij jouw toestelkrediet volledig hebt afgelost of jouw toestelkrediet is beëindigd. Als de uitkomst van de inkomens- en lasten toets voor jou negatief is en je voor een toestelkrediet bent afgewezen, bewaren wij deze gegevens (aanbod en afwijzing kredietovereenkomst) voor een periode van 30 dagen. Als jij jouw rekeningen voor jouw mobiele telefoon niet of niet tijdig betaalt, melden we dit bij Stichting Preventel. Deze registratie bij Stichting Preventel blijft actief zolang jij jouw betalingsachterstand niet hebt terugbetaald, met een maximale periode van 5 jaar.

Wanneer jij jouw rekeningen voor jouw kredietovereenkomst niet of niet tijdig bij ons aflost, zijn wij verplicht dit te melden bij het BKR. Deze registratie in het BKR-register blijft actief en zichtbaar tot maximaal 5 jaar na het einde van jouw kredietovereenkomst.

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens bewaren we zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Verkeersgegevens (gebruiksgegevens die wij rechtstreeks uit ons netwerk halen om jouw gebruik van ons netwerk mogelijk te maken) bewaren we zolang dat wettelijk is toegestaan. Dit houdt in dat we zo snel mogelijk je verkeersgegevens verwijderen of anonimiseren nadat je gebruik hebt gemaakt van onze internet-, telefonie- of televisiediensten. Alleen de verkeersgegevens die we nodig hebben voor facturatie bewaren we maximaal 18 maanden.

Overig

  • Camerabeelden van onze winkels en bedrijfspanden bewaren wij maximaal 4 weken, tenzij er een gegronde reden is om ze langer te bewaren.
  • Wanneer jij een geschil met ons hebt, zullen wij jouw gegevens bewaren zolang dit nodig is in het kader van het geschil, zoals bijvoorbeeld een procedure bij de rechter of een klacht of geschil bij bijvoorbeeld de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten of Reclame Code Commissie. Deze gegevens bewaren wij nog maximaal 1 jaar nadat het geschil, de procedure of klacht definitief afgerond of afgehandeld is.
  • Eventuele opnamen van jouw gesprekken met onze klantenservice of winkelpersoneel bewaren we maximaal 3 maanden voor eigen training- en kwaliteitsdoeleinden. Indien deze opnames relevant zijn in het kader van een klacht, geschil of procedure, bewaren wij deze gegevens nog maximaal 1 jaar nadat de klacht, het geschil of de procedure definitief afgerond of afgehandeld is.
  • Van personen die nooit klant bij ons zijn geweest, maar waarmee wij bijvoorbeeld wel contact hebben gehad (bijvoorbeeld omdat er interesse is getoond in een van onze producten of onze websites zijn bezocht waarbij gegevens zijn achtergelaten), bewaren wij deze gegevens maximaal 1 jaar.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens door ons verwijderd of geanonimiseerd. Dit laatste betekent dat wij deze gegevens ontdoen van al jouw persoonlijke kenmerken, zodat jij niet langer als persoon uit deze gegevens bent te herleiden. Deze anonieme gegevens gebruiken wij alleen voor algemene interne analyses of rapportages over onze dienstverlening en gebruik daarvan om onze producten en diensten nog verder te verbeteren.

13. Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiligingsmaatregelen

VodafoneZiggo neemt organisatorische en technische maatregelen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en te beschermen. Zo maken wij gebruik van verschillende beveiligingstechnieken (zoals bijvoorbeeld firewalls, spamfilters en virusscanners) om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens en de inhoud van jouw communicatie op een zo goed mogelijke manier worden beschermd. Wij hanteren fysieke (toegangs-)beveiligingsmaatregelen voor onze kantoren, installaties (zoals antennemasten) en belangrijke apparatuur (zoals servers). Ook houden wij onze systemen en software zoveel als mogelijk up-to-date en zorgen wij ervoor dat onbevoegde personen geen toegang tot jouw gegevens hebben, door uitsluitend bepaalde VodafoneZiggo werknemers toegang tot jouw gegevens te geven.

Daarnaast bestaat binnen VodafoneZiggo een aparte afdeling (Privacy Office) die zich permanent richt op behoorlijke gegevensverwerking, het privacybeleid van VodafoneZiggo en relevante ontwikkelingen op privacy gebied. Daarnaast trainen wij VodafoneZiggo medewerkers regelmatig op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. Verder geldt dat het beveiligingsbeleid van VodafoneZiggo ISO-27001 gecertificeerd is en voert VodafoneZiggo regelmatige controles en audits uit op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Op al deze manieren zorgen wij ervoor dat jouw gegevens worden beschermd tegen verlies of ander onrechtmatig gebruik. Wanneer je toch denkt dat jouw gegevens of die van andere VodafoneZiggo klanten niet goed beveiligd zijn of er mogelijk sprake is van misbruik, vragen wij je vriendelijk dit zo spoedig mogelijk te melden via het meldpunt beveiligingslek op www.vodafone.nl/privacy, www.ziggo.nl/privacy of door te mailen naar security@ziggo.nl.

Wat te doen bij een datalek

Ondanks de beveiligingsmaatregelen die VodafoneZiggo neemt, kan het helaas toch voorkomen dat er sprake is van een datalek. Bij een datalek worden jouw persoonlijke gegevens met anderen gedeeld terwijl dat niet de bedoeling is. In een dergelijk geval is het belangrijk dat je weet waar je aan toe bent.

Indien VodafoneZiggo een datalek constateert welke een risico oplevert voor jouw rechten en vrijheden, dan melden we dit datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer er sprake is van een hoog risico zullen we jou ook persoonlijk hierover zo snel mogelijk informeren. Dit zodat je weet wat er met jouw persoonsgegevens is gebeurd en wat jezelf kan doen om mogelijke schade zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard zetten wij zelf alles in het werk om het datalek zo snel mogelijk te verhelpen en mogelijke schade zoveel mogelijk te beperken.

Heb jij een datalek geconstateerd? Dan vragen we je vriendelijk dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden via onze klantenservice. Zie de contactgegevens onder (17) Contact.

14. Jouw rechten

Als klant van VodafoneZiggo heb je altijd diverse rechten en mogelijkheden om te bepalen wat VodafoneZiggo met jouw gegevens doet. Zo kun jij bijvoorbeeld altijd jouw gegevens inzien of ons vragen om bepaalde gegevens aan te passen of te verwijderen. Hieronder lees je hoe je dit kunt doen.

Inzage

Je hebt altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou gebruiken. De meeste gegevens kan je inzien via jouw digitale Mijn-omgeving (via Mijn Ziggo, My Vodafone of mijn hollandsnieuwe). Je kunt hier ook een rapport opvragen met een overzicht van jouw gegevens. Kun je hierin niet alles vinden of heb je een ander verzoek, dien dan een aanvullend verzoek tot inzage bij ons in (zie onder: Rechten uitoefenen).

Wijziging

Je kunt altijd jouw persoonsgegevens via jouw digitale Mijn-omgeving wijzigen wanneer deze niet (meer) kloppen. Lukt dit niet of gaat het om gegevens die je niet via de Mijn-omgeving kunt wijzigen, dien hiervoor dan een verzoek bij ons in (zie onder: Rechten uitoefenen).

Verwijdering

Je kunt ons altijd vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen (wissen). Bijvoorbeeld omdat wij bepaalde gegevens van jou niet langer nodig hebben, je een bijzondere reden hebt om gegevens te laten verwijderen of jij jouw toestemming voor gebruik van bepaalde gegevens wilt intrekken. Een verzoek tot verwijdering van jouw gegevens kan je eveneens bij ons indienen (zie onder: Rechten uitoefenen). Het kan voorkomen dat wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld omdat wij bepaalde gegevens nog nodig hebben voor onze dienstverlening of wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

Beperking

Je kunt ons vragen om ons gebruik van jouw persoonsgegevens te (laten) beperken. Een verzoek tot beperking van jouw gegevens kan je schriftelijk bij ons indienen (zie onder: Rechten uitoefenen). Het kan voorkomen dat wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld omdat wij bepaalde gegevens minimaal nodig hebben voor onze dienstverlening of wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor bijvoorbeeld marketing- en verkoopdoeleinden. Denk hierbij aan het verzenden van direct marketing (zoals nieuwsbrieven, aanbiedingen, advertenties, prijsvragen of (klant)onderzoeken) via verschillende kanalen (zoals per e-mail, sms, post, telefoon, aan de deur (D2D), via internet of social media platforms), of het profileren van jouw gegevens voor gepersonaliseerde marketing- en verkoopactiviteiten.

Je kunt op ieder moment via jouw digitale Mijn-omgeving bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor deze doeleinden. Ook kun je jezelf via de door jou ontvangen berichten, zoals bijvoorbeeld e-mails en sms-berichten, voor verdere berichten uitschrijven. Als je door ons wordt gebeld, kan je tijdens het telefoongesprek aangeven dat je niet meer gebeld wilt worden. Ook kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens door contact met ons op te nemen (zie onder: Rechten uitoefenen).

Intrekken toestemming

Bepaalde gebruiksgegevens gebruiken wij alleen nadat jij hiervoor jouw toestemming hebt gegeven. Zo kunnen wij bijvoorbeeld jouw locatiegegevens of bel- of kijkgedrag gebruiken om jouw persoonlijke aanbiedingen, adviezen of persoonlijke (kijk)suggesties te kunnen geven. Omdat dit gevoelige gegevens zijn vragen wij altijd voorafgaand jouw toestemming hiervoor. Je bepaalt altijd zelf of jij wel of geen toestemming wilt geven, waarbij het niet geven van toestemming geen gevolg heeft voor de werking en jouw gebruik van onze diensten.

Jouw toestemming kan je op ieder moment via jouw digitale Mijn-omgeving intrekken of wijzigen. Toestemmingen voor kijkvoorkeuren kan je daarnaast altijd beheren via de instellingen van jouw Mediabox en/of via Ziggo GO App beheren. Ook kan je op andere wijze jouw toestemming intrekken of wijzigen (zie onder: Rechten uitoefenen).

Overdragen

Je kunt ons vragen om jouw gegevens aan jou beschikbaar te stellen, zodat je deze kunt meenemen en overdragen (porteren) aan een andere partij, zoals bijvoorbeeld een andere telecomprovider. Je kunt jouw verzoek indienen door hiervoor contact met ons op te nemen (zie onder: Rechten uitoefenen).

Rechten uitoefenen

Het gemakkelijkste regel je alles zelf digitaal in jouw persoonlijke digitale Mijn-omgeving (via Mijn Ziggo, My Vodafone of mijn hollandsnieuwe). Hier kun je zelf op eenvoudige wijze inzage krijgen in welke gegevens wij van je gebruiken, kan je jouw gegevens wijzigen, bezwaar maken tegen bepaald gebruik van jouw gegevens (zoals voor direct marketing of profilering) en kan je jouw persoonlijke instellingen en toestemmingen altijd wijzigen of intrekken.

Toestemmingen voor kijkvoorkeuren kan je ook altijd beheren via de instellingen van jouw Mediabox en/of via de Ziggo Go App. Ook kan je zelf via de door jou ontvangen berichten, zoals bijvoorbeeld e-mails en sms-berichten, je voor verdere berichten uitschrijven. En tijdens een telefoongesprek met ons kan je aangeven dat je niet meer door ons gebeld wilt worden.Indien je via jouw werkgever gebruik maakt van onze diensten, kan het zijn dat jouw toegang tot een persoonlijke Mijn- omgeving beperkt is. Richt je dan tot jouw werkgever om van jouw rechten gebruik te maken. Indien je geen persoonlijke Mijn-omgeving hebt of je geen gebruik maakt van de bovengenoemde mogelijkheden of je een ander of aanvullend verzoek aan ons hebt, kan je ook schriftelijk jouw privacy-rechten uitoefenen. Stuur hiervoor een zo compleet mogelijk verzoek naar ons.

Alle Vodafone gerelateerde verzoeken kan je sturen aan:

Vodafone Libertel B.V.
Antwoordnummer 10211
6200 XV Maastricht

Alle Ziggo gerelateerde verzoeken kan je sturen aan:

Ziggo B.V.Postbus 320
8200 AH Lelystad

Alle Ziggo Sport gerelateerde verzoeken kan je sturen aan:

Liberty Global Content Netherlands B.V. (Ziggo Sport)
Media Parkboulevard 2
1217 WE Hilversum

Alle hollandsnieuwe gerelateerde verzoeken kan je sturen aan:

hollandsnieuwe
postbus 1540
1300BM Almere

 

Als je ons liever persoonlijk spreekt, neem dan contact op met onze klantenservice. Het kan voorkomen dat je alsnog wordt verzocht een brief te sturen of het verzoek online in te dienen. Wij mogen immers bepaalde verzoeken alleen uitvoeren als wij je identiteit hebben gecontroleerd.

Alle verzoeken die jij doet worden binnen een maand door ons afgehandeld. Gaat ons dit niet lukken (bijvoorbeeld wanneer het verzoek heel complex is), dan zullen wij je hiervan binnen een maand op de hoogte stellen. In deze gevallen zullen wij het verzoek binnen drie maanden uitvoeren. Als we om wat voor reden dan ook jouw verzoek afwijzen, laten we je altijd weten waarom. Afhankelijk van hoe je de aanvraag hebt gedaan, krijg je een reactie van ons via jouw persoonlijke digitale Mijn-omgeving, per e-mail of per post.

15. Cookies

Wij informeren jou over het gebruik van cookies en je kunt zelf een keuze maken welk type cookies je toestaat. Voor meer informatie lees de cookie statements op onze websites, zoals www.ziggo.nl, www.ziggosport.nl, www.vodafone.nl en www.hollandsnieuwe.nl.

16. Wijzigingen

Van tijd tot tijd kan het noodzakelijk zijn dat wij dit Privacy Statement moeten wijzigen. Als wij dit doen, zullen wij je hiervan op de hoogte stellen via e-mail of op een andere gepaste wijze. Dit zodat je voldoende bekend wordt met voor jou relevante wijzigingen en veranderingen van dit Privacy Statement.

17. Contact

Tot VodafoneZiggo behoren meerdere bedrijfsonderdelen, zoals Ziggo B.V., Ziggo Services B.V., Ziggo Zakelijk Services B.V., Liberty Global Content Netherlands B.V. (Ziggo Sport), Vodafone Libertel B.V. en Vodafone Financial Services B.V. Hieronder vind je de contactgegevens van elk van deze bedrijfsonderdelen:

Mobiele telefonie en zakelijke diensten

Vodafone Libertel B.V.
Avenue Ceramique 300
6221 KX Maastricht

www.vodafone.nl
www.vodafone.nl/support/contact

KvK-nummer: 14052264

Consumentenkrediet voor aanschaf van een mobiele telefoon

Vodafone Financial Services B.V.
Avenue Ceramique 300
6221 KX Maastricht

www.vodafone.nl
www.vodafone.nl/support/contact

KvK-nummer: 66273404

Mobiele telefonie

Vodafone Libertel B.V.
Avenue Ceramique 300
6221 KX Maastricht

www.hollandsnieuwe.nl
www.hollandsnieuwe.nl/contact

KvK-nummer: 14052264

Televisie, internet en telefonie thuis. Ziggo B.V. en Ziggo Services B.V. zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

Ziggo B.V. en Ziggo Services B.V.
Boven Vredenburgpassage 128
3511 WR Utrecht

www.ziggo.nl
www.ziggo.nl/klantenservice

KvK-nummers: 37026706 en 62393944

Zakelijke diensten van Ziggo

Ziggo Zakelijk Services B.V., Ziggo B.V.,Zoranet Connectivity Services B.V. enEsprit Telecom B.V.
Boven Vredenburgpassage 128
3511 WR Utrecht

www.ziggo.nl/zakelijk
www.ziggo.nl/zakelijk/klantenservice

KvK-nummers: 37026706, 33306488, 08120615 en, 17177850

De Ziggo Sport Apps en de Ziggo Sport Totaal websites.

 

Voor de levering van het Ziggo Sport Totaal televisiepakket door Ziggo is Ziggo (zie hierboven) de verantwoordelijke. Indien de levering van het Ziggo Sport Totaal televisiepakket door een ander dan Ziggo geschiedt, dan is op die levering het Privacy Statement van die ander van toepassing.

Liberty Global Content Netherlands B.V.
(Ziggo Sport)
Media Parkboulevard 2
1217 WE Hilversum

www.ziggosport.nl

KvK-nummer: 34186803

We proberen zo transparant en zorgvuldig mogelijk met je gegevens om te gaan. Als je desondanks toch vragen of klachten hebt over het gebruik van je gegevens, dan verzoeken we je eerst met ons contact op te nemen. Je kunt je vraag of klacht richten aan onze Ziggo of Vodafone klantenservice.

Als je contact wilt met onze Privacy Officer dan kun je je bericht sturen aan: 

Vodafone Privacy Office
VodafoneZiggo Data Protection Officer
Postbus 43048
3540 AA Utrecht
privacyoffice@vodafoneziggo.com

We zullen dan ons best doen om je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden of aan je klacht tegemoet tekomen.

Als je het niet eens bent met ons antwoord dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. We hopen natuurlijk dat het niet zover komt en dat we samen jouw vraag of klacht kunnen oplossen.

VodafoneZiggo Privacy Statement
Versie 20.2, 1 december 2023