Privacy en disclaimer

Je gegevens zijn bij ons in goede handen. We gebruiken ze alleen om je beter van dienst te zijn.


Vodafone en privacy

Jij moet erop kunnen vertrouwen dat wij jouw privacy respecteren

Jij hebt er recht op dat wij je persoonlijke gegevens zorgvuldig beheren en dat de inhoud van je telefoongesprekken, sms'jes en e-mails vertrouwelijk blijft.

We weten dat het krijgen van dit vertrouwen niet vanzelfsprekend is: we moeten dit vertrouwen verdienen. Daarom doen wij je privacybeloftes over hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

Privacyteam

Bij vrijwel al onze bedrijfsactiviteiten spelen privacyaspecten een rol: als je een abonnement aansluit, als je een rekening betaalt of als je contact hebt met onze klantenservice.

Om ervoor te zorgen dat ons privacybeleid wordt toegepast hebben we een mutlidisciplinair privacyteam opgericht. Het privacyteam rapporteert aan het bestuur en het Global Privacy Team. De dagelijkse coördinatie van ons privacybeleid is in handen van een Privacy Officer.

Bedrijfsvoering en beleidskeuzes

We streven ernaar om ons privacybeleid zo goed mogelijk toe te passen in onze bedrijfsvoering en de beleidskeuzes die we maken. De snelle technologische ontwikkelingen in onze branche en de invloed die deze ontwikkelingen hebben op de discussies over privacy vragen ook om heroverwegingen en aanpassingen.

Bij het stellen van onze prioriteiten proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw wensen en zorgen.

Vragen of opmerkingen?

Laat ons weten hoe wij onze informatie over privacy kunnen verbeteren.

1. Wij beschermen je privacy en gegevens

We nemen maatregelen om je privacy en gegevens te beveiligen en te beschermen. Zo worden bij de ontwikkeling van nieuwe producten aan de hand van een aantal eisen de privacyrisico's bepaald. Op basis daarvan nemen we extra maatregelen om deze risico's te verminderen of weg te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door het ontwerp, de ontwikkeling of de levering van producten te veranderen.

2. De inhoud van je gesprekken, berichten of databestanden

Het is bij wet verboden om de inhoud van bel-, sms- en internetverkeer te bekijken en daar houden wij ons aan.

3. Inzicht in welke gegevens we over je hebben en waarvoor we ze gebruiken

Wij willen dat jij weet welke gegevens wij nodig hebben om het bel-, sms- en dataverkeer goed te laten verlopen, onze producten en diensten te kunnen leveren, contact met je te kunnen hebben en je een factuur te kunnen sturen.

4. Verwerking van gegevens

Wij verwerken je gegevens alleen om ervoor te zorgen dat je onze producten en diensten kunt gebruiken met de kwaliteit en service die je van ons mag verwachten. Voor andere doeleinden word je geïnformeerd en kun je zelf kiezen of je dit wilt.

5. We houden je op de hoogte

Als wij ons privacybeleid wijzigen, passen we dit aan op onze website. We houden je op de hoogte van deze wijzigingen via diverse kanalen, zoals persberichten en onze social media.

In het privacy statement staat:

 • Wat persoonsgegevens eigenlijk zijn
 • Welke persoonsgegevens wij gebruiken
 • Wat we doen met jouw persoonsgegevens
 • Wat we doen om je gegevens te beschermen
 • Hoe je zelf veilig met je persoonsgegevens kunt omgaan
 • Een toelichting op de rechten die jij als klant van Vodafone hebt wanneer het gaat om jouw persoonsgegevens
 • Hoe je contact met Vodafone kunt opnemen over privacy

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die je kunt herleiden tot een natuurlijk persoon. Wanneer je klant wordt bij Vodafone, vragen wij een aantal van deze persoonsgegevens, zoals je naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer en e-mailadres. Als je specifieke diensten van ons gebruikt, verwerken we bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je je prepaid-simkaart registreert of een account aanmaakt voor My Vodafone. De betekenis van het begrip 'verwerken' is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren, zoals de koerier of de verzekeraar.

Verkeersgegevens

Wanneer je belt, sms't of mobiele datadiensten gebruikt, verwerkt ons netwerk gegevens om de kosten daarvoor bij je in rekening te kunnen brengen. Deze gegevens heten verkeersgegevens. Verkeersgegevens zijn bijvoorbeeld het nummer dat je belt, hoelang je belt, hoe laat je belt, wie je belt of wie jou belt of via welke zendmast je hebt gebeld. Deze gegevens ontstaan door jouw gesprek, sms of datagebruik in ons netwerk.

Internetgegevens

Ben je aan het internetten, onderweg of thuis, dan verwerkt het netwerk gegevens over jouw internetverkeer. O.a. het e-mailadres dat je bij een Vodafone Thuis abonnement hebt gekregen, de website die je bezoekt, de pagina's waarop je binnen de website doorklikt naar een andere pagina, hoe lang je surft, hoeveel data je downloadt en, bij mobiel internet, via welke zendmast je het Vodafone netwerk gebruikt. Als je met een Vodafone Thuis abonnement Vodafone e-mails verstuurt en ontvangt, slaan we de e-mails op in een database zodat je er op ieder moment bij kunt.

Locatiegegevens

Locatiegegevens zijn de gegevens waarmee we de locatie van jouw simkaart kunnen vaststellen. Deze gegevens ontvangen we uit het netwerk. Dit gebeurt alleen als jij je hebt aangemeld voor een dienst die deze locatiegegevens nodig heeft. We informeren je dan natuurlijk vooraf over de reden waarvoor je locatie wordt gebruikt en we vragen je daar uitdrukkelijk toestemming voor te geven.

Televisiegegevens

Als je televisie kijkt met Vodafone gebruiken we de gegevens die je ons hebt gegeven toen je je Vodafone Thuis abonnement aansloot. Speciaal voor TV bewaren we een uniek nummer in de settopbox (Interactieve Box) die je van Vodafone krijgt. Dit unieke nummer is gekoppeld aan je Vodafone Thuis account. Hiermee registreren we bijvoorbeeld welke films of tv-programma's je via Uitzending Gemist of Video on demand hebt bekeken, om ze bij je in rekening te brengen. Ook registreren we via dit unieke nummer welke televisiezenders je wel en niet mag kijken. Als je bijvoorbeeld geen abonnement hebt genomen op FOX Sports dan zendt Vodafone dit kanaal niet uit via jouw settopbox.

Oriëntatiefase

Als je onze website bezoekt, kun je ervoor kiezen om je gegevens achter te laten. Informatie die wij in deze oriënterende fase over jou ontvangen, gebruiken wij alleen om je informatie te bieden op de manier die jij wenst.

Klant worden

Wanneer je abonnee wordt bij Vodafone, vragen wij je om een aantal persoonlijke gegevens die we in ons klantsysteem opslaan.

Rekening betalen

Om precies te berekenen wat je hebt verbruikt, hebben wij je bel- en internetgegevens nodig. Ook bij een betalingsachterstand en vragen over telefoonrekeningen worden persoonsgegevens gebruikt.

Contact klantenservice

Je kunt onze klantenservice onder andere benaderen via de winkels, telefonisch of via social media. Als je vragen of problemen hebt, gebruiken wij het klantsysteem waarin verschillende persoonlijke gegevens staan.

Marketingactiviteiten

Om je te adviseren over diensten en producten die jij al afneemt of die van waarde voor jou kunnen zijn, hebben we je persoonsgegevens nodig. Er zijn uitzonderingsgevallen waarbij we je persoonsgegevens delen met derde partijen.

Beveiliging en bescherming

Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, treft Vodafone passende technische en organisatorische maatregelen. En je hebt zelf ook de keuze om een aantal zaken, zoals je telefoon, beter te beveiligen. Wat doet Vodafone om je gegevens te beschermen en wat kun je zelf doen?

Vodafone deelt alleen persoonsgegevens met derden, als:
 • dit nodig is voor onze dienstverlening

  Wij leveren niet alle diensten zelf. Voor sommige diensten schakelen we leveranciers in, zoals het afleveren van tablets bij iemand thuis. In dit soort gevallen is het nodig dat wij de gegevens, die nodig zijn voor die specifieke dienst, delen met die leverancier. Zo moet de koerier die de tablet aflevert, wel weten waar je woont. Als Vodafone persoonlijke gegevens deelt met een van haar leveranciers, dan valt die leverancier onder de voorwaarden van Vodafone. Voor dat bedrijf gelden dan dezelfde privacy-eisen die wij aan onszelf stellen.

 • er een wettelijke verplichting is

  Vodafone is verplicht om bepaalde gegevens van klanten voor een beperkte tijd te bewaren in het kader van opsporing. Het gaat dan om gegevens over je bel- en browse-gedrag (wie heeft contact met wie en wanneer). Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen, wordt deze informatie vernietigd. Voor belgegevens is dat na twaalf maanden en voor internetgegevens na zes maanden.

  Wanneer je naar het alarmnummer 112 belt, dan wordt het telefoonnummer en de locatie van je telefoon altijd meegezonden naar de 112 telefooncentrale, ook als jij je nummerweergave hebt laten blokkeren.

  Vodafone is bij wet verplicht om bij het AP (Autoriteit Persoonsgegevens) aan te melden welke gegevens we van je verwerken. Een overzicht met de verwerkingen van persoonsgegevens die Vodafone heeft aangemeld, kun je ook vinden op de site van het AP.

 • het nadrukkelijk verzocht wordt door de klant

  Voor sommige diensten zijn persoonsgegevens nodig. Denk bijvoorbeeld aan een app die locatiegegevens gebruikt, zoals de Foursquare app. In die gevallen kun jij zelf in de app of op je telefoon bepalen of je die gegevens wilt delen of niet.

Over het netwerk

Wat is netwerkanalyse?

Data Packet Inspection (DPI) is een verzamelnaam voor data-analysetechnieken waarmee we dataverkeer analyseren dat over netwerken wordt getransporteerd. Deze technieken worden ingezet om de capaciteit, continuïteit en de veiligheid van het netwerk en de aangeboden diensten te kunnen waarborgen. Zo kunnen we je de kwaliteit, bescherming en gebruikersvriendelijkheid bieden die je verwacht. We gebruiken DPI ook om het netwerk te beheren.

Jouw gegevens blijven van jou

Er zijn verschillende manieren om data-analysetechnieken in de praktijk te gebruiken:

 • Wie is de verzender, waar gaat de data naartoe

  Voor een goede werking van het (mobiele) internet is het essentieel om te zien waar een datapakketje vandaan komt en waar het moet worden afgeleverd. Zo verloopt het opvragen van websites en het versturen van data of e-mail zonder problemen.

 • Efficiënt gebruik van het netwerk

  Internetverkeer bestaat uit datapakketjes. Door het soort pakketje te herkennen (bijvoorbeeld een e-mail, een webpagina of een video), kan het op de juiste manier worden verzonden, gerouteerd, afgeleverd en weergegeven bij de ontvanger. Een voorbeeld: veel gebruikers kijken video's niet tot het eind af. Daarom kunnen we video's in gedeeltes laden. Dit heeft een aantal voordelen voor onze klanten: aan de ene kant werkt dit sneller en wordt het netwerk minder belast, aan de andere kant gebruikt de klant minder data en doet dus langer met zijn internetbundel.

 • Analyse van de inhoud

  Het is verboden om de inhoud van bel-, sms- en internetverkeer te bekijken. Het wordt alleen in uitzonderlijke gevallen ingezet. Dit mag alleen op bevel van justitie of met uitdrukkelijke toestemming van de klant zelf, bijvoorbeeld om een concreet technisch probleem van de klant op te lossen of een klacht af te handelen. Een gerechtelijk bevel komt er alleen in het geval van criminele activiteiten.

Wat is netneutraliteit?

Dit betekent dat telecomaanbieders geen abonnementen meer mogen verkopen waarbij zij bepaalde internetdiensten (zoals Skype, Viber en WhatsApp) blokkeren of extra belasten.

Er zijn een aantal uitzonderingen op dit verbod:

 • Het vertragen van de snelheid is toegestaan om de gevolgen van overbelasting op het netwerk (netwerkcongestie) te beperken, waarbij gelijke soorten verkeer gelijk moeten worden behandeld.
 • Ook mogen aanbieders onder voorwaarden maatregelen nemen om bijvoorbeeld computervirussen, malware en spam tegen te gaan. Dit mag ook ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel.
Hoe gaan wij om met netneutraliteit

Wij maken geen onderscheid op diensten. Dit geldt voor nieuwe én lopende contracten.

Bescherming van jou en het netwerk

We gebruiken netwerkmanagement om computervirussen, malware en spam tegen te gaan. Als we hier niets tegen doen, kun je het slachtoffer worden van virus- en malware-aanvallen die een bedreiging vormen voor je internetveiligheid en je gebruikservaring. Bijvoorbeeld omdat je mailbox dan helemaal volloopt, maar ook omdat het netwerk trager wordt door al dit onnodige verkeer.

Capaciteit van het netwerk beheren

We kunnen ervoor zorgen dat overal in het netwerk altijd voldoende capaciteit is. En signaleren waar in de toekomst te weinig netwerkcapaciteit dreigt te ontstaan. Daar moeten we dan het aantal antennes uitbreiden of meer frequentieruimte inzetten. Helaas is het soms toch te druk. In dat geval kan het verkeer in goede banen geleid worden met data-analysetechnieken. Bijvoorbeeld door bepaalde toepassingen te vertragen, zodat andere toepassingen gewoon kunnen blijven werken. Op dit moment passen we deze technieken nog niet toe, maar in de toekomst is dit zeker een mogelijkheid.

Een goede gebruikservaring

Het netwerk kan toepassingen herkennen en ze dan op de beste manier door het netwerk sturen. Zo kunnen we zien of iemand een smartphone of een tablet gebruikt. Met verschillende technieken zorgen we ervoor dat de resolutie van afbeeldingen en films die je online bekijkt precies aansluit bij de resolutie van je beeldscherm. Zo werkt de toepassing goed en voorkomen we dat het netwerk onnodig belast wordt. Je verbruikt ook nog eens minder data, waardoor je goedkoper uit bent.

Voorrang voor bepaalde diensten

Om bepaalde diensten goed te laten werken hebben zij voorrang of zelfs gegarandeerde bandbreedte nodig, bijvoorbeeld voor televisie over internet. Intelligente mobiele netwerktechnologieën helpen ons om het verkeer in goede banen te leiden.

Meer bandbreedte met premium service

We kunnen abonnementen aanbieden die minder gevoelig zijn voor piekmomenten. Dit betekent dat klanten met 'premium service' tijdens de piek iets meer bandbreedte krijgen dan andere klanten. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de andere klanten hier geen last van hebben. Dat doen we door te blijven investeren in de capaciteit van het netwerk en door het aantal abonnementen met premium service beperkt te houden. In samenwerking met de organisatie TNO is een meetmethode ontwikkeld die in de gaten houdt dat de dienstverlening van de andere klanten hier niet onder lijdt.

Door netwerkgegevens te analyseren kunnen we voorspellen hoeveel mensen op een bepaalde plek aanwezig zullen zijn.

Met anonieme gegevens uit ons netwerk kunnen we beter voorspellen hoeveel mensen gebruik zullen maken van een nieuwe weg, ov-verbinding of andere openbare voorzieningen. Vodafone werkt hiervoor samen met Mezuro. Zo heeft Mezuro het afgelopen jaar kunnen laten zien hoeveel toeristen op een bepaalde plek aanwezig waren en uit welke landen zij afkomstig waren. Ook lieten ze zien hoeveel mensen daadwerkelijk een bepaald evenement bezochten en hoe groot de verkeerstromen tussen steden waren.

De tellingen zijn gebaseerd op bestaande netwerkdata en zijn nooit te herleiden tot een individueel persoon of bedrijf. Wij stellen de uitkomsten van de tellingen beschikbaar aan Mezuro. Zij maken vervolgens een schatting van het werkelijke aantal mensen op een plek.

Welke gegevens worden gebruikt?

Voor de tellingen worden vier soorten netwerkdata gebruikt:

 • het gebruikte mobiele nummer (dit wordt direct vervangen door een code en op zo'n manier dat het telefoonnummer niet meer te herleiden is)
 • het antennegebied
 • het tijdstip
 • het type netwerkgebruik (bellen, sms’en of mobiel internetten)
Uitzetten

Vodafone mag geanonimiseerde tellingen gebruiken voor deze doeleinden, maar je kunt je alsnog afmelden via My Vodafone.

Veiligheid

Is betalen via je rekening te vertrouwen?

Steeds meer content zoals apps, ringtones en spelletjes kun je eenvoudig online kopen en afrekenen via je telefoonrekening. Als gebruiker weet je niet of de aanbieder van deze diensten de beveiliging van zijn website goed geregeld heeft. Hierdoor loop je het risico dat jouw persoonlijke gegevens in de verkeerde handen vallen. Denk aan je naam, adresgegevens, telefoonnummer, gebruikersnaam, wachtwoord en zelfs je betaalgegevens. Met deze gegevens kan iemand zich voordoen als jou en aankopen op jouw naam doen. Er is dan sprake van identiteitsfraude.

Hoe we online betalen veilig en anoniem houden

Omdat wij jou in staat stellen bepaalde diensten af te rekenen via je telefoonrekening zorgen we er ook voor dat dit veilig kan. Dit doen we door een unieke code te koppelen aan je internetgebruik. Alleen wij kunnen deze code herleiden tot het 06-nummer en deze code gebruiken we uitsluitend voor factureringsdoeleinden. Dit systeem heet Anonymous Customer Reference (ACR). Zo hebben externe partijen geen toegang tot de mobiele nummers en de persoonlijke gegevens van klanten die een bestelling plaatsen.

Met deze code is het niet mogelijk om internetgedrag van specifieke personen te volgen. De unieke code wijzigt bij ieder bezoek, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is. Dan wordt de code periodiek gewijzigd, maar ook dan hebben derde partijen geen toegang tot de mobiele nummers en de persoonlijke gegevens van klanten die een bestelling plaatsen.

Betalen via je rekening uitschakelen

Via onze klantenservice kun je je voor deze mogelijkheid afmelden. 'Vodafone Anonymous Customer Reference' is daarmee opt-out. Daarnaast kun je bij ons ook kiezen voor 'Vodafone Subscriber Identification'. Klanten die mobiele websites bezoeken waarvoor betaald moet worden (betaalde content), kunnen die betaling doen via hun mobiele telefoonrekening. Pas als een klant een betalingsopdracht geeft, verzoekt de externe partij Vodafone om de 'Vodafone Subscriber Identification'. Dan kan de externe partij zien om welk 06-nummer het gaat. Klanten moeten hiervoor altijd toestemming geven. Deze optie is daarom een opt-in.

Een onschuldige grap?

Op internet vind je diensten waarmee je sms-berichten kunt versturen namens iemand anders. Sommige websites bieden deze 'spoofing-dienst' tegen betaling aan om - bij wijze van grap - je vrienden om te tuin te leiden. Bij het versturen van deze sms'jes wordt niet ingebroken in de sms-box van de zogenaamde afzender of in het mobiele netwerk.

Volgens de wet verboden

Met deze diensten wordt de identiteit van iemand anders aangenomen. Dit mag niet van de wet. Spoofing kan voor het slachtoffer zowel financieel als emotioneel grote gevolgen met zich meebrengen.

Internationaal probleem

Sms-spoofing is een internationaal probleem en heeft in Nederland de aandacht van de telecomindustrie en de overheid. Technisch gezien is het heel lastig om deze vorm van spoofing te voorkomen. Spoofingsites kunnen namelijk overal ter wereld de sms'jes op het mobiele netwerk brengen waarna het voor andere netwerken moeilijk te verifiëren is of de afzender authentiek is.

Waar mogelijk weren wij aanbieders van spoofingdiensten van ons netwerk.

Wat kun je eraan doen?

Virussen zijn programma's die ongewenste en onverwachte veranderingen veroorzaken. Net zoals je een virus op je pc kunt krijgen, geldt dit ook voor je mobiele telefoon. Er zijn inmiddels enkele tientallen mobiele virussen verschenen, maar een groot probleem is mobiele 'malware' nog niet. Toch kan daar de komende jaren verandering in komen, door het toenemende aantal smartphones.

Voor alle smartphone besturingssystemen zijn er inmiddels antivirus-apps te koop. De mobiele antivirusprogramma's scannen het apparaat op virussen. Ze checken ook apps voor het downloaden en kunnen gevaarlijke sites in de mobiele browser blokkeren.

Tips
 • Let goed op welke links je aanklikt in e-mails en op websites. Als je twijfelt, klik dan niet op de link.
 • Pas op met downloaden van apps via onofficiële kanalen
 • Maak geen verbinding met onbeveiligde wifi-netwerken die je niet vertrouwt

Privacy-incidenten

Steeds meer gegevens bewaren we online, de risico's op lekken worden daarmee ook steeds groter

Als gebruikers van internet en mobiele diensten slaan we steeds meer persoonlijke gegevens online en in clouddiensten op. Hierdoor kunnen we sneller, gemakkelijker en overal bij onze persoonlijke informatie. Zo kunnen we bijvoorbeeld overal onze mail en foto’s bekijken. Aanbieders van opslagmogelijkheden zoeken voortdurend naar de optimale balans tussen maximale veiligheid en optimale toegankelijkheid van de gegevens.

Risico's

Hoe meer informatie we in online opslaan, hoe belangrijker het is om deze informatie goed te beveiligen. Als deze informatie in verkeerde handen terecht komt, kan identiteitsfraude of inbreuk op de privacy het gevolg zijn. Dit kan grote gevolgen hebben voor de slachtoffers.

Afspraken om de gevolgen te beperken

Voor telecomaanbieders geldt vanaf 5 juni 2012 een verplichting om inbreuken op de continuïteit (storingen) te melden bij Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Inbreuken op de beveiliging waarbij persoonsgegevens zijn gelekt (datalekken), moeten tevens worden gemeld aan de toezichthouder. Sinds 1 januari 2016 is dit Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Per 1 januari 2016 is de brede meldplicht (Wbp) in werking getreden. Hierdoor zijn we niet alleen verplicht lekken in de beveiliging van persoonsgegevens van onze klanten te melden, maar moeten we ook melding maken van lekken in de beveiliging van persoonsgegevens van bijvoorbeeld onze medewerkers. In het geval een datalek naar verwachting negatieve gevolgen heeft op de privacy/ voor de persoonlijke levenssfeer, informeren we ze hierover.

Hoe pakken wij dit aan?

Als er bij ons onverwacht toch iets niet goed gaat met de bescherming van jouw persoonsgegevens, melden we dit direct bij AP. Als dit voor jou ongunstige gevolgen heeft, laten we je dit zo snel mogelijk weten. We informeren je over wat wij doen om de eventueel nadelige gevolgen te voorkomen of te minimaliseren.

Soms krijg je een mail of sms uit naam van Vodafone met een andere afzender. Maar hoe weet je nu of dit echt is?

We voeren regelmatig onderzoek uit om producten, diensten en service beter aan te laten sluiten op de wensen van onze klanten. Dat doen we niet alleen. We krijgen daarbij hulp van bureaus die voor ons marktonderzoeken uitvoeren. Deze onderzoeken zijn niet anoniem tenzij dat wordt vermeld in de uitnodiging.

Je krijgt dan een e-mail of sms van het onderzoeksbureau met hierin bijvoorbeeld een uitnodiging voor een online vragenlijst.

Wil je niet meedoen aan onderzoek?

Pas je privacyinstellingen aan in My Vodafone of bel 1201. Als je een sms hebt ontvangen van het nummer 0000505, kun je ook een sms terugsturen met hierin de tekst 'STOP'.

Onderzoekbureaus

De bureaus waarmee wij samenwerken zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonlijke gegevens. Ze mogen deze niet verstrekken aan derden.

Heb je een uitnodiging voor een onderzoek ontvangen en twijfel je of deze van ons komt?

Dit zijn de bureaus waarmee we samenwerken:

 • Direct Research
 • Sputnik
 • GfK
 • Ipsos
 • MetrixLab
 • Medallia
 • Motivaction
 • Raphaels
 • SKIM
 • TNS Nipo
 • Ruigrok NetPanel
 • Quriobot
Frauduleuze e-mails

Uit naam van grote bedrijven sturen oplichters e-mails naar een groot aantal willekeurige e-mailadressen. Hierin staat bijvoorbeeld dat je een loterij hebt gewonnen of dat je bent uitgeloot voor een prijs. Ook worden vacatures aangeboden of zakelijke voorstellen gedaan. Sommige berichten verwijzen naar werkzaamheden of problemen bij het bedrijf. Je wordt dan gevraagd om persoonlijke details door te geven, zoals je naam of rekeningnummer.

Wij versturen dit soort mails niet. Ook al lijkt dit wel zo doordat de naam Vodafone in het onderwerp of afzender voorkomt. Reageer nooit op dit soort e-mails. Wees altijd voorzichtig als je onverwacht een bericht ontvangt van iemand die zich voordoet als een vertegenwoordiger van een groot bedrijf. Ook al ziet het er nog zo herkenbaar en professioneel uit. De kans is groot dat het afkomstig is van een fraudeur.

Wat kun je zelf doen?

Je kunt een melding maken bij de Fraudehelpdesk. Dit is een centraal punt in Nederland voor informatie, vragen en meldingen over fraude en oplichting. De helpdesk is er voor particulieren en bedrijven.

Bel naar (088) 786 73 72

Tips

Word je gevraagd snel te reageren? Dit is een tactiek van oplichters om je over de streep te trekken. Laat je niet onder druk zetten.

 • Ben je ongevraagd en zomaar benaderd met een aanbieding (via post, telefoon, e-mail, fax, aan de deur)? Wees dan voorzichtig, het kan heel goed een oplichter zijn.
 • Meld je aan bij Bel-me-niet.nl, zodat je geen ongevraagde telefonische aanbiedingen krijgt.
 • Betaal liever niet vooraf en niet contant, tenzij je zeker weet dat de andere partij betrouwbaar is.
 • Ben je eerder slachtoffer van fraude geweest? Let extra goed op. De ene oplichter geeft vaak je gegevens door aan de andere.
 • Zit een aanbieding vol taalfouten? Wees voorzichtig, ook dit komt vaak van een fraudeur.

De verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van je gegevens is Vodafone Libertel B.V., Avenue Céramique 300, 6221 KX in Maastricht.

Disclaimer

Hoewel de informatie op de website, mobiele site of in de app met uiterste zorg is samengesteld en Vodafone Libertel B.V. deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Vodafone Libertel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in de website, mobiele site of app. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Bovenstaande is ook van toepassing op berichten die Vodafone Libertel B.V. plaatst op online kanalen zoals het Vodafone Forum, Twitter, Facebook en YouTube. Wij streven er naar om ook via deze kanalen altijd actuele, volledige een nauwkeurige informatie te delen, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, mobiele site of app komen toe aan Vodafone Libertel B.V. of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Vodafone Libertel B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden zijn geplaatst op de website, mobiele site of in de app.