Eco-score

Eco-score

Met deze score zie je in een oogopslag hoe duurzaam een telefoon is.


Hoe duurzaam is jouw toestel?

Er is nog veel onbekend over de ecologische en maatschappelijke impact van een mobiele telefoon. Om onze klanten hier beter over te informeren hebben we de eco-score geïntroduceerd. Zo kunnen ze een bewuste keuze maken bij de aanschaf van een toestel.

Met deze eco-score, die bestaat uit een cijfer van 1 tot 5, zie je in een oogopslag hoe duurzaam de mobiele telefoon is. Deze score communiceren we, naast de andere kenmerken van de mobiele telefoon, in onze directe verkoopkanalen.

Onze klanten geven aan dat de score gemakkelijk te gebruiken is en bijdraagt aan het maken van bewuste keuzes. Daarnaast willen wij met de eco-score de telefoonfabrikanten aansporen om betere milieu- en maatschappelijke prestaties te behalen.

Om de eco-score te kunnen bepalen hebben we informatie nodig van de producent van het toestel. Op dit moment geeft alleen Apple geen informatie. De reden waarom Apple geen openheid geeft is onbekend.


Opbouw en controle van de score

Productscore

De productscore weerspiegelt de milieu-impact van het toestel zelf. Deze score is afgeleid van de levenscyclus van een telefoon.

Bedrijfsscore

Deze score wordt bepaald door wat de fabrikant van mobiele telefoons zelf onderneemt op het gebied van duurzaamheid, zowel op maatschappelijk als op milieugebied.

Controle

De controleurs van accountants- en adviesorganisatie KPMG hebben de methodiek van de eco-score geverifieerd.


Levenscyclus van een mobiele telefoon

Om in kaart te brengen welke impact een mobiele telefoon heeft op het milieu en de maatschappij bekijken we de 5 fases van de levenscyclus van een mobiele telefoon. Elke fase is van invloed op de eco-score.

Grondstofwinning

De grondstofwinning van goud, zilver, coltan, kobalt en aluminium heeft een grote impact op het milieu. Hoe minder grondstoffen er in een telefoon zitten, hoe hoger de eco-score.

Productie

De productie van een telefoon heeft de hoogste impact op de eco-score. De CO2-uitstoot en de gebruikte hoeveelheid water tijdens de productie worden berekend en meegenomen in de eco-score.

Transport

Welke transportmiddelen worden gebruikt en hoe vaak? Niet alleen de weg van fabriek naar winkel wordt meegerekend, ook het transporteren van halffabricaten wordt meegenomen in de eco-score.

Recycling

Alle leveranciers nemen toestellen terug. Van belang voor de eco-score is hoe dit gebeurt en of de gerecyclede materialen weer gebruikt worden voor nieuwe toestellen.

Gebruik

Ook het gebruik van een mobiele telefoon weegt mee in de eco-score. Zo wordt gekeken of een telefoon een energiezuinige stand heeft, hoeveel stroom bellen of mobiel internetten verbruikt en hoelang het opladen duurt. Daarnaast levert een 'slimme' oplader, die zichzelf uitschakelt als de telefoon is opgeladen, extra punten op.


Meer weten over dit onderwerp?