Overslaan en ga naar inhoud
MKB (5-250 medewerkers)
MKB (5-250 medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)

5 impactvolle innovaties met 5G

Een robot die akkers van onkruid ontdoet en een regelaar die warmtepompen flexibel gebruik laat maken van zon en wind als schone energiebronnen. Dat zijn de winnende innovaties van de finale van de 5G Hub Innovation Challenge 2021, bekendgemaakt in de 5G Hub op High Tech Campus Eindhoven. 

Welke mogelijkheden biedt 5G aan ondernemers? Wie vindingrijk is, kan geweldige oplossingen én verdienmodellen ontwikkelen, zo kunt u in dit verhaal lezen.

Ook de andere winnende innovatieconcepten uit oorspronkelijk twintig gescoute initiatieven waarin 5G mobiel internet een belangrijke rol speelt, mochten er zijn: robots voor efficiënte inspecties van gebouwen en terreinen, live shows met lichtgevende dronezwermen en gerichte kortdurende reclames binnen het internet of things (IoT).

Odd.bot onkruidrobot

Het idee achter de wedstrijd

René Visser (VodafoneZiggo), één van de organisatoren van de 5G Hub Innovation Challenge: “De Stars, oftewel de meest aansprekende projecten van Nederland, willen wij met de 5G Hub realiseren. Op deze locatie hebben wij de beschikking over alle mogelijke facetten van 5G, waaronder licenties op de 26 en 3,5 GigaHertz-frequentiebanden. De uiteindelijke winnaars Odd.Bot en Voltgoed worden beloond met een op maat gemaakt co-creatieprogramma met de 5G Hub, waarin deze bedrijven door de verschillende bij de 5G Hub betrokken partners (zie uitgelicht, red.) worden ondersteund bij de doorontwikkeling van hun baanbrekende concepten, ook op zakelijk gebied. Daarin zit vaak de uitdaging: de concepten zitten technisch doorgaans goed in elkaar en ze worden goed ontvangen, maar wat is dan de volgende stap? Hoe geef je vorm aan de fase van opschaling? Wat worden de businessmodellen? De kracht van de 5G Hub, met het bijbehorende ecosysteem van innovatie op de High Tech Campus Eindhoven, is dat wij aan die vraag invulling kunnen geven.”

"Honderden tot duizenden strak gepositioneerde drones kunnen een verbluffende lichtshow met daarin allerlei voorstellingen opvoeren."

Welke waren de vijf finalisten en hun baanbrekende innovaties, die tijdens de gelivestreamde finalebijeenkomst werden gepresenteerd?

Winnaar: Odd.Bot, onkruidrobot

Check deze video: een autonome onkruidrobot rijdt over een landbouwareaal en verwijdert het net opkomende onkruid tussen de gewassen. Dankzij nu nog lokaal, op de robot aanwezige kunstmatige intelligentie, kan hij op basis van een constante reeks camerabeelden het soort onkruid herkennen, waarna één van de drie verschillende grijparmen respectievelijk het kleinste onkruid terug de grond indrukt en het andere onkruid uit de grond lostrekt, of uit de grond schept. Deze innovatie bevordert de landbouwopbrengst en vermijdt het gebruik van giftige onkruidbestrijdingsmiddelen. Daarnaast bespaart de oplossing arbeid in de biologische landbouw, omdat mensen niet meer het onkruid uit de akkers hoeven te verwijderen. De onkruidrobot wiedt op een dag 0,8 hectare, vier keer meer dan de 0,2 hectare die twaalf personen in één werkdag handmatig kunnen verwijderen. 

Snel en betrouwbaar 5G mobiel internet is benodigd om de onkruiddetectie en -verwijdering verder te verbeteren en versnellen. De volgende stap is dat de analyse op basis van kunstmatige intelligentie op een centrale server gebeurt. De gps-data en camerabeelden moeten dan razendsnel worden verzonden en geanalyseerd om de stuursignalen snel terug te kunnen sturen, die de juiste grijparm op het juiste moment op de juiste plaats het onkruid laten verwijderen. Met behulp van de 5G Hub wil Odd.Bot het huidige minimum viable product doorontwikkelen tot snelle autonome onkruidrobots die overal de akkers vrij van onkruid houden. En dat is nog maar het begin, want Odd.Bot wil de precisielandbouw nog veel verder brengen

Publieksprijs: Voltgoed, flexibele regelaar verduurzaamt warmtepomp

De TU/e-alumni achter Voltgoed ontwikkelen een flexibele regelaar die warmtepompen aanstuurt op basis van de aanwezigheid van zon en wind als hernieuwbare energiebronnen. Daarmee kan een flinke bijdrage worden geleverd aan de energietransitie: slechts 20% van alle in Nederland geproduceerde energie is hernieuwbaar, terwijl de overheid 70% als doel voor 2030 heeft gesteld. Co-founder Horst Fietje: “Het probleem is dat het gebruik van elektriciteit niet goed is afgestemd op de productie van hernieuwbare energie: op het moment dat er meer zonne- of windenergie voorhanden is, wordt er dan ook niet navenant minder grijze stroom verbruikt. Het komt namelijk regelmatig voor dat de productie van hernieuwbare energie wordt onderbroken, omdat er op dat exacte moment simpelweg geen vraag naar is.” 

De warmtepomp is met 900.000 Nederlandse installaties nu al een belangrijke verbruiker van elektriciteit, terwijl veel bezitters er weinig verstand van hebben. Voltgoed gebruikt de boiler van de warmtepomp en thermische massa van de woning voor de opslag van zonne-energie, dus als een batterij. Maar dat is dan wel een veel duurzamere en goedkopere oplossing dan opslag van zonne-energie in batterijen. Huiseigenaren kunnen hun warmtepomp - eventueel via een in te pluggen kastje - op het Voltgoed-platform aansluiten. Op basis van de status van het elektriciteitsnet kan Voltgoed de warmtepomp slimmer aansturen. Die flexibiliteit heeft waarde, want het voorkomt onbalans op het elektriciteitsnet, en hernieuwbare elektriciteit is goedkoper doordat bronnen als zon en wind ruimschoots voorhanden zijn. De opbrengst daarvan wordt verdeeld over de gebruikers en Voltgoed.

Over de rol van 5G binnen deze innovatie meldt Fietje: ”Innovaties op gebied van netwerktechnologie helpen ons vooruit bij de ontwikkeling van het platform. Hoe sneller en accurater wij de status van de warmtepomp en de woning kunnen bepalen, hoe beter wij de vraag naar elektriciteit kunnen koppelen aan de productie van hernieuwbare energie.”

Finalist: Maximus Studios, showdrones brengen magie naar de lucht

Maximus Studios drone robots

Upcoming: honderden tot duizenden strak gepositioneerde, in 2021 ontwikkelde drones kunnen een verbluffende lichtshow met daarin allerlei voorstellingen opvoeren, waarmee de live-entertainmentindustrie er een dimensie bijkrijgt. De toeschouwers kijken namelijk naar shows met echt licht in plaats van virtueel licht. De drones worden automatisch uit een trailer op zonne-energie losgelaten, en landen ook automatisch. Per trailer kunnen 600 drones worden gelanceerd, en het aantal te lanceren drones is vrijwel onbeperkt. De drones kunnen 2,5 uur lang vliegen met snelheden tot 320 kilometer per uur, binnen dichte clusters met tot 256 drones per cluster.

Elke drone heeft slechts een maximale positieafwijking van zes centimeter en sensoren op de drones voorkomen botsingen. Een razendsnelle 5G mobiele verbinding en dataverwerking op de AI-server is nodig om de grote aantallen drones met hun hoge snelheden via nauwkeurig gedefinieerde posities te laten voortbewegen.

Finalist: Tata Elxsi, kortlevende advertenties in IoT

In 2026 is volgens Haymarket Research het aantal met internet verbonden apparaten verdubbeld naar twintig miljard. Dat betekent meer content consumptie, en dus meer mogelijkheden tot adverteren. Tata Elxsi ontwikkelt een oplossing waarbij zogenoemde kortlevende advertenties direct op maat worden getoond aan een gebruiker die vanuit een apparaat in een specifieke context om die advertenties vraagt: bijvoorbeeld een bestuurder die door een stad rijdt en eetsuggesties aanvraagt, waarna aanbiedingen en routeopties op zijn autoscherm verschijnen. 5G is wederom nodig: in steden zullen veel mensen tegelijkertijd van deze dienst gebruik willen maken, wat vraagt om veel mobiele bandbreedte; daarnaast mag er weinig tijd zitten tussen de gebruiker die in een dynamische context zijn behoefte weergeeft, en de getoonde bijpassende advertenties. 

Vodafone Business – Impactvolle innovaties winnen 5G Hub Innovation Challenge

Finalist: Sita Robotics, robots voor veiligheid en lagere kosten

Sita Robotics bedacht een robot met kunstmatige intelligentie, die een omgeving autonoom kan inspecteren, voordat deze door mensen wordt betreden. Dit kan leiden tot meer veiligheid in mogelijk gevaarlijke terreinen, en tot meer efficiëntie. Zo kocht het ministerie van Defensie al tien throwabots: robots die in potentieel gevaarlijk terrein kunnen worden gegooid. Getest wordt of ze de veiligheid van het personeel kunnen verbeteren voordat een terrein wordt betreden. Maar deze robot kan ook worden ingezet voor de beveiliging van gebouwen, gegeven het feit dat 98% van de alarmmeldingen vals is. Het voorkomt de kosten van een externe beveiliger die onnodig langskomt om de situatie te beoordelen. De data die de robot (naast sensoren) nodig heeft om situaties - bij zijn gang door een ruimte - steeds te beoordelen en met elkaar te kunnen vergelijken wordt verwerkt in de cloud. 5G zorgt ervoor dat die grote hoeveelheden data snel worden verwerkt, en dat er nauwelijks vertraging in de verbinding zit, wat in onveilige situaties cruciaal is.  

Blijvende contacten

En dan nog dit: ook de drie hier genoemde verliezende finalisten van de 5G Hub Innovation Challenge en de andere voor deze wedstrijd gescoute bedrijven die de finale niet haalden, blijven in contact met de 5G Hub. Zij worden waar dat zinvol is gelinkt aan relevante bedrijven binnen de High Tech Campus of elders in de brainportregio Eindhoven.

Vodafone Business – Impactvolle innovaties winnen 5G Hub Innovation Challenge

Is jouw bedrijf klaar voor de digitale versnelling?

 Wat is er nieuw aan 5G?
 Hoe kunnen ondernemers profiteren van 5G?
 Wat kunnen we verwachten in de toekomst?

Onderwerpen