Overslaan en ga naar inhoud
MKB (5-250 medewerkers)
MKB (5-250 medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)

Onderzoek: mkb-bedrijven versnellen verduurzaming in 2023

Het midden- en kleinbedrijf versnelt dit jaar de verduurzaming. Tweederde van de mkb-bedrijven in Nederland verwacht dat de eigen verduurzaming in 2023 flink sneller verloopt dan in 2022. Daar zijn drie belangrijke redenen voor. Steeds meer klanten en afnemers stellen eisen, overheidsregels worden strenger en ook de hoge gasprijzen hebben ervoor gezorgd dat bedrijven dit jaar in een veel hoger tempo vergroenen, zo blijkt uit onderzoek van ING onder Nederlandse mkb-bedrijven.

Uit het jaarlijkse verduurzamingsonderzoek van ING onder honderden bedrijven blijkt dat de vergroening deels door de eigen duurzaamheidsstrategie wordt gedreven, maar ook zeker door verwachtingen bij overheid, banken, eigen medewerker en grote afnemers. Deze klanten leggen steeds vaker uitgebreide duurzaamheidseisen op aan de schakels in de productieketen waarin zij opereren. Interessant: bedrijven vergroenen ook omdat dit marktkansen oplevert.

Van de Nederlandse ondernemingen verwacht 68% dit jaar sneller te verduurzamen dan vorig jaar. Verduurzaming staat dan ook op de tweede plek in de ranglijst met belangrijkste strategische prioriteiten van Nederlandse bedrijven. Voor 36% van de ondernemingen is verduurzamen de komende twaalf maanden het meest relevant. Alleen het aantrekken en vasthouden van talent staat hoger, met 38%. Maar liefst 80% van de ondervraagden stelt dat de duurzame strategie belangrijk tot cruciaal is voor het aantrekken van personeel. Als derde prioriteit worden kostenbesparingen genoemd.

Mkb-bedrijven brengen verduurzaming in 2023 in hoogste versnelling

Welke duurzame acties?

De acties die bedrijven verder ondernemen zijn voornamelijk de meer traditionele zaken als afvalscheiding en afvalreductie (beide 48%) en energiebesparing (54%). Recycling, plasticbesparing en CO2-reductie wordt door ruim 30% van de ondervraagden genoemd. Het elektrificeren van het wagenpark krijgt veel aandacht voor de komende jaren: 49% van de bedrijven zegt voor eind 2024 het elektrisch rijden verplicht te gaan stellen. Het zoeken naar meer duurzame energiebronnen wordt ook duidelijk uit het feit dat 70% van de bedrijven zegt van het gas af te willen gaan en 45% al voor eind 2024.

Ook interessant: 'Ondernemerstips: verduurzamen én besparen'

Mkb-bedrijven brengen verduurzaming in 2023 in hoogste versnelling

Kansen in de markt

Bedrijven willen vooral vergroenen omdat het beter is voor het milieu (45%), omdat het kostenbesparingen oplevert (39%) en omwille van het tegengaan van verspilling (31%). Interessant is dat volgens steeds meer bedrijven duurzaamheid kansen in de markt biedt. Dat zegt nu 31%, drie jaar geleden was dat maar 19%. Verduurzaming heeft voor bijna twee derde van de bevraagde bedrijven een positieve impact op het bedrijfsresultaat. Deze uitkomsten zijn in lijn met recent onderzoek van Vodafone Business. Daaruit bleek dat bedrijven die door hun voortvarende aanpak van digitalisering behoren tot de succesvolle kopgroep van Fit For the Future bedrijven, ook duurzaamheid vooral als een zakelijke kans zien.  

"Interessant is dat volgens steeds meer bedrijven duurzaamheid kansen in de markt biedt. Dat zegt nu 31%, drie jaar geleden was dat maar 19%."

Drempel voor investeren

Bedrijven noemen één drempel voor investeren in duurzaamheid: de investering moet terugverdiend worden. Ruim de helft van de bedrijven geeft aan dat de terugverdientijd van hun verduurzamingsinvesteringen minder dan drie jaar is. Goed nieuws: twee op de vijf bedrijven schat dat de terugverdientijd van verduurzamingsinvesteringen nu korter is dan een jaar geleden.” Overigens geeft een derde van de bedrijven aan bij bankfinanciering gebruik te maken van rentekorting van hun bank voor verduurzaming. Vier op de vijf bedrijven vindt deze rentekorting belangrijk, of zelfs essentieel voor de verduurzaming. 

Lees ook: 'Drie manieren waarop de cloud technologie uw bedrijf duurzamer maakt'

Mkb-bedrijven brengen verduurzaming in 2023 in hoogste versnelling

Fit for the future

 Hoe digitalisering te omarmen
 Hoe om te gaan met flexibilisering
 Hoe koplopers kijken naar duurzaamheid

Mkb-bedrijven brengen verduurzaming in 2023 in hoogste versnelling

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Lees ons volledige Privacy Statement