Overslaan en ga naar inhoud
Andere keuzes maken, ook in duurzaamheid

Fit For the Future onderzoek

'Fit For the Future'-bedrijven: duurzaam meer kans dan ‘moetje’

'Fit For the Future'-bedrijven behoren tot de kopgroep in het bedrijfsleven. Onderzoek liet zien dat ze onder meer met elkaar gemeen hebben dat ze digitalisering omarmen en flexibeler omgaan met tegenslagen en uitdagingen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de koplopers ook heel anders kijken naar duurzaamheid: ze zien groen ondernemen vaker als kans dan als ‘moetje’!  

Het FFtF-onderzoek is uitgevoerd onder 3.101 bedrijven in 15 landen. In Nederland namen 322 bedrijven deel aan een online enquête. Leer alles over Fit For the Future worden in ons e-book.

FFtF is een zakelijke succesfactor, zo bleek uit eerdere onderzoeken die Vodafone Business liet uitvoeren. De term FFtF staat voor een mate van fitheid en flexibiliteit waarmee een organisatie uitdagingen beter aan kan. Een staat van ‘klaar voor de toekomst’ die veel ondernemers nastreven: wie met zijn of haar bedrijf en medewerkers bovengemiddeld scoort op een aantal criteria, maakt de kans op succes groter. We zagen die link tussen ‘readiness’ en succes bijvoorbeeld in de snelheid en het succes waarmee sommige bedrijven aan het begin van de pandemie omschakelden naar vormen van hybride werken.

FFtF is zakelijke kansen zien in duurzaamheid

FFtF-bedrijven zien daarnaast ook meer zakelijke kansen in duurzaamheid, blijkt uit recent onderzoek dat Vodofone Business liet uitvoeren in samenwerking met partner B2B International. Over IoT zeggen zij vaker dan niet-FFTH-bedrijven: “Kan wereldwijde uitdagingen oplossen zoals waterbesparing, voedselschaarste, natuurbescherming en problemen met de mondiale toeleveringsketens.” Werken aan duurzaamheidsdoelen is dus niet alleen goed voor de aarde, maar ook beter voor de bedrijven zelf.  

Duurzaamheid is niet alleen je CO2-uitstoot verlagen. Voor FFtF-ondernemers is het ook veerkracht, schoner ondernemen, producten ontwikkelen die langer meegaan, denken in groenere ketens, in circulariteit. 

'Fit For the Future'-bedrijven: duurzaam meer kans dan ‘moetje’

Verder komen met innovatie: strategie belangrijk

Over innovatie is een duidelijke conclusie te trekken. FFtF-bedrijven hebben vaker een gestructureerde aanpak van innovatie en erkennen tegelijkertijd dat iedereen een rol moet spelen. Bij 77 procent van de FFtF-bedrijven is er een gedefinieerde strategie voor innovatie, tegen 47 procent bij het gemiddelde van bedrijven.  

Behalve over duurzaamheid en innovatie spraken ondernemers zich ook uit over bedrijfsveerkracht en cyber security. Daar komt geen vrolijk beeld uit naar voren.  

Bedrijven in Nederland lopen achter op het wereldwijde gemiddelde qua ‘maturity’ van de cyberbeveiliging: 16 procent geeft toe er niet veel over nagedacht te hebben. Slechts 25 procent van de bedrijven (FFtF-bedrijven: 39 procent) heeft een duidelijk plan voor cyberbeveiliging en heeft de meeste van de geplande maatregelen genomen. Internationaal ligt dit percentage op 35 procent.

Duurzaamheid: onderscheidende factor

Bedrijven in Nederland zijn sceptischer dan het mondiale gemiddelde over de mate waarin zij zich op duurzaamheid kunnen onderscheiden. Is duurzaamheid potentieel een onderscheidende factor? Ja, zegt 12 procent van de kleine mkb-bedrijven (mondiaal: 23 procent), net als 23 procent van grotere mkb’ers (mondiaal: 39 procent). Grote bedrijven van 250+ werknemers zien meer kansen: 33 procent ten opzichte van 49 procent mondiaal. FFtF-bedrijven zijn geneigd meer dan gemiddeld werk te maken van:·       

  • Kwantificering van CO2-uitstoot voor verschillende onderdelen van onze activiteiten
  • Hernieuwbare energiebronnen gebruiken
  • Gebruik van gerecycleerd materiaal / hergebruik van afvalproducten
  • Beoordelen van toeleveranciers en partners
'Fit For the Future'-bedrijven: duurzaam meer kans dan ‘moetje’

Innovatie: mogelijkheden en kansen

IoT is een van de toptechnologieën die naar verwachting de innovatieplannen van bedrijven zullen ondersteunen. In vergelijking met andere innovaties zien bedrijven in Nederland de toepassing van het IoT vooral als een besparing op arbeidskosten, maar ook als een middel om nieuwe markten te ontsluiten.  

FFtF-bedrijven zien meer mogelijkheden voor het gebruik van IoT-technologie - met name voor monitoring, optimalisatie & automatisering van processen dan non-FFtF-bedrijven. Van FFtF-bedrijven die hebben geïnvesteerd in IoT vindt 40 procent dat hun verwachtingen zijn overtroffen, bij niet-FFtF-bedrijven is dit 25 procent.

Bedrijfsveerkracht en cyber security: katalysator voor nieuwe tech

In Nederland lopen we flink achter op het wereldwijde gemiddelde qua ‘maturity’ van de cyberbeveiliging: 16 procent geeft toe er niet veel over nagedacht te hebben. Slechts 25 procent van de bedrijven (FFtF-bedrijven: 39 procent) heeft een duidelijk plan voor cyberbeveiliging en heeft de meeste van de geplande maatregelen genomen. 

Dat komt omdat 29 procent van de bedrijven denkt dat zij vast niet getroffen zullen worden door cyberbeveiligingsproblemen en zich dus niet hoeven voor te bereiden op incidenten! Overigens zijn FFtF-bedrijven wel aanzienlijk vaker 'zeer goed voorbereid' met allerlei incidentbestrijdingsmaatregelen dan non-FFtF-bedrijven.

Er is ook goed nieuws. Hoewel cyberbeveiliging een aanzienlijke last en kostenpost kan zijn, zien Fit For the Future-bedrijven dit duidelijker als een katalysator voor de invoering van nieuwe technologie. Ook zien zij cyberbeveiliging vaker als een potentiële onderscheidende factor bij het binnenhalen van nieuwe opdrachten. “Een goede reputatie op het gebied van informatiebeveiliging is een onderscheidende factor waarmee we nieuwe klanten kunnen winnen”, zegt 58 procent van de FFtF-ondernemingen, tegen 45 procent van het gemiddelde bij bedrijven.

Maak uw bedrijf Fit For the Future - leer van het e-book!

'Fit For the Future'-bedrijven: duurzaam meer kans dan ‘moetje’

Kom alles te weten over Fit For the Future en hoe u uw bedrijf voorbereidt op de toekomst. Een groene toekomst!

Ontvang het e-book

Lees ons volledige Privacy Statement