Overslaan en ga naar inhoud
MKB (5-250 medewerkers)
MKB (5-250 medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)

FFtF: Omarming digitalisering én ‘groen’ maakt bedrijf succesvoller

Onderzoek van Vodafone heeft uitgewezen dat Fit For the Future-bedrijven succesvoller zijn. FFtF-bedrijven hebben duurzaamheid én aanpassingsvermogen in hun DNA, waardoor ze als eerste transformatieve technologieën omarmen en kansen grijpen. Met andere woorden: maakt u van digitalisering en ‘groen’ sleutelbegrippen in uw bedrijf, dan is uw kans op succes groter!

Fit For the Future bedrijven omarmen digitalisering en technologie. Ze vinden zichzelf soms opnieuw uit, als de markt daar om vraagt. Ook danken ze een deel van hun kracht en succes aan hun focus op duurzaamheid, zo blijkt uit het FFtF-rapport.

Wilt u ook succesvol ondernemen? Omarm dan de digitalisering en duurzaamheid. Hoe en waar te beginnen? Doe de Business Scan, binnen 5 minuten heeft u een passend advies.

Hoe zat het ook alweer? Je bent Fit for the Future als je hongerig bent naar nieuwe technologieën en verandering ziet als opportunity. Je denkt strategisch aan de dag van morgen en zet de lijnen uit. Je bent on top of elke trend en wendbaar zonder te piepen. In het Fit For the Future onderzoek van Vodafone lees je er meer over. 

FFtF: Omarming digitalisering én ‘groen’ maakt bedrijven sterker en succesvoller

FFtF-bedrijven reageren niet alleen op verandering – ze omármen het. Door een onbedwingbare drang naar beter helpen ze de wereld van morgen vorm te geven voor klanten en de samenleving. Opvallend genoeg bleek uit het FFtF-onderzoek dat er ook een verband bestaat tussen ‘groene ambities’ en zakelijk succes.  

Duurzaamheid is ook wat klanten steeds meer van bedrijven verwachten. Klanten verwachten van bedrijven niet alleen een eersteklas ervaring, ze bekommeren zich ook om wat bedrijven doen om duurzaamheid te waarborgen, zo wees het onderzoek uit. Van alle ondervraagde bedrijven zei 59 procent dat duurzaamheid een belangrijk strategisch doel is. FFTF-bedrijven leggen de lat nog iets hoger. 38 Procent van de FFtF-bedrijven zegt dat duurzaam zijn ”absoluut noodzakelijk” is voor de organisatie om te functioneren.

“Duurzaamheid is standaard, of zou dat in elk bedrijf moeten zijn. En dan niet alleen in tijden van voorspoed. ”

Ook verantwoord ondernemen

In het verlengde van duurzaamheid ligt verantwoord ondernemen, met sociaal verantwoord ondernemen en bedrijfsethiek als belangrijke speerpunten. 69 Procent van de bedrijven meent dat hun klanten willen dat ze een duidelijk ethisch standpunt innemen over sociale kwesties. 

Duurzaamheid is standaard, of zou dat in elk bedrijf moeten zijn. En dan niet alleen in tijden van voorspoed. 69 Procent van de FFtF-bedrijven meent dat duurzaamheid tijdens de pandemie belangrijker is geworden voor hun organisatie. In tijden waarin het voortbestaan van bedrijven van cruciaal belang was, is duidelijk te zien dat FFtF-bedrijven voldeden aan de verwachtingen van de klant en zich daarom bleven inzetten voor duurzaamheid, ondanks de uitdagende tijden.

Duurzaamheid en de ESG-score

Een goede focus op ‘groen’ en duurzaam verhoogt bij veel FFtF-bedrijven ook de zogeheten ESG-score, dat is hoe een bedrijf scoort op gebieden als ENEnvironmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Dit verbetert uiteindelijk de bedrijfsprestaties en voldoet tegelijkertijd aan de verwachtingen van de klant.

Daarbij komt nog dat organisaties die nu meer investeren in het verbeteren van deze scores, vervolgens hun geloofwaardigheid vergroten bij kwesties die de komende jaren alleen maar urgenter zullen worden.

Klanten verwachten duurzaamheid

“Met de juiste denkwijze kunt u ook ‘Fit For the Future’ worden”, besluit het rapport. Hoe? Enerzijds door digitalisering en verandering te omarmen. Maar ook duurzaam denken en handelen speelt een rol: “Klanten verwachten ook van bedrijven dat ze duurzaamheid actief promoten en ethisch te werk gaan. Zet dus vanaf nu uw klanten centraal bij alles wat u doet. Blijf met hen in contact om hun veranderende verwachtingen te begrijpen en maak van duurzaamheid een zakelijke prioriteit.”

Download het 'Fit for the Future Rapport'

Wilt u weten op welke vlakken 'Fit For the Future'-bedrijven opvallend anders denken én doen dan anderen, waardoor zij - óók in tijden van crisis - blijven bloeien?

Download dan het 'Fit for the Future Rapport'.

FFtF: Omarming digitalisering én ‘groen’ maakt bedrijven sterker en succesvoller

Fit for the future

 Hoe digitalisering te omarmen
 Hoe om te gaan met flexibilisering
 Hoe koplopers kijken naar duurzaamheid