Onderzoek: 14 procent bedrijven Nederland ‘Fit For the Future’

Het Nederlandse bedrijfsleven is slechts in beperkte mate klaar voor de toekomst. Slechts 14 procent van de bedrijven in ons land mag zich ‘fit for the future’ – FFtF – noemen, een kwalificatie waarmee ze een goede kans hebben om uitdagingen succesvol te doorstaan. De overige 86 procent heeft wat in te halen op de kopgroep, onder meer door verandering, nieuwe technologie en verdere digitalisering te omarmen.

Als een bedrijf 'fit for the future' is, dan kan het toekomstige uitdagingen goed aan. Veel bedrijven in Nederland hebben wat in te halen op de kopgroep, onder meer door verandering, nieuwe technologie en verdere digitalisering te omarmen. Het Fit For the Future onderzoek van Vodafone Business werpt licht op wat nodig is voor succes in de toekomst.

Dit zijn de uitkomsten van een groot onderzoek dat Vodafone Business in het bedrijfsleven heeft laten uitvoeren naar de vraag welke eigenschappen bedrijven in de afgelopen anderhalf jaar hebben geholpen om de pandemie te doorstaan. De conclusie: FFtF-bedrijven, die hoog scoren op zes specifieke eigenschappen van toekomstgerichtheid, zijn beter in staat om een fikse crisis te doorstaan en kansen te pakken. Denk hierbij aan groeiende concurrentie, veranderende verwachtingen van werknemers en nieuwe klantwensen.

Fit For the Future

Nederland is met 14 procent Fit for the Future bedrijven bepaald geen hoogvlieger.

Bedrijfsleven kan meer doen om 'future ready' te worden

Onderzoekers van de London School of Economics and Political Science concluderen in het ‘Fit For the Future 2021 Report’ dat het Nederlandse bedrijfsleven meer kan doen om klaar te zijn voor een toekomst waarin ‘transformative technology’ voor grote uitdagingen gaat zorgen. Voor het onderzoek zijn 2.526 besluitvormers ondervraagd van grote en kleine bedrijven, in elf landen. In Nederland deden 347 bedrijven mee. 

Dat slechts 14 procent in Nederland behoort tot de kleine kopgroep van tech-savvy ondernemingen, is een lichte achteruitgang ten opzichte van de score van 15 procent in een onderzoek van twee jaar geleden. Nederland scoort met dit percentage ook mager ten opzichte van andere EU-landen. Zo groeide de FFtF-groep in Duitsland in twee jaar van 18 naar 28 procent, Portugal van 17 naar 26 procent. Ook Italië (19 procent) en de UK (16 procent) scoorden beter dan Nederland.

Animatie: wat is FFtF?

Wanneer is een bedrijf 'Fit For the Future'?

Bedrijven die FFTF zijn, scoren het hoogst op alle zes categorieën die de onderzoekers hebben gedefinieerd.

  • Ze staan positief tegenover verandering
  • Ze staan open voor nieuwe technologie
  • Ze zijn actief in de planning voor hun technologische toekomst (met stappenplannen voor hoe technologie hun manier van werken kan veranderen)
  • Ze hebben brede, gedetailleerde strategieën voor de toekomst
  • Ze blijven up-to-date met nieuwe trends
  • Ze passen zich gemakkelijk aan, reageren snel op nieuwe trends en zijn sneller op de markt dan hun concurrenten
Fit For the Future

Belangrijk: stappenplan voor digitale transformatie

Het onderzoek peilde onder meer de mate waarin bedrijven voorbereid zijn op de toekomst. Zo bleek dat 55 procent van de bedrijven in ons land minimaal een stappenplan voor digitale transformatie heeft opgesteld, tegenover 82 procent van de bedrijven die zichzelf FFtF mogen noemen. De koplopers lijken bovendien meer door te pakken als het gaat om kansen voor digitalisering, ook als er risico’s aan lijken te kleven. Gemiddeld voert 43 procent van de bedrijven sinds de pandemie hun plannen voor digitale transformatie versneld uit, bij de groep FFtF-bedrijven is dat 54 procent. 45 procent van de bedrijven is bereid om risico’s aan te pakken, tegenover 89 procent van de FFtF-bedrijven. 

Opvallend is ook dat ‘fit for the future’-bedrijven veel optimistischer zijn over de rol die technologie in de samenleving gaat spelen. Gemiddeld is 79 procent van de bedrijven daar optimistisch over, tegenover 89 procent van de FFtF-bedrijven. Dit optimisme is ook zichtbaar in de benadering van hybride werken. De FFtF-kopgroep is opvallend tevreden over de versnelde invoering van nieuwe technologie om hybride te werken (77 procent) ten opzichte van het gemiddelde in het bedrijfsleven dat op 65 procent ligt.

“Zo bleek dat 55 procent van de bedrijven in ons land minimaal een stappenplan heeft voor digitale transformatie opgesteld, tegenover 82 procent van de bedrijven die zichzelf FFtF mogen noemen.”

Hogere verwachtingen medewerkers

Bedrijven voelen daarbij wel de druk van werknemers. 71 Procent van de ondervraagde bedrijven meldt dat hun medewerkers steeds hogere verwachtingen hebben op het gebied van werkmethoden en werkplek. Hierbij gaat het met name om flexibiliteit in de keuze van de werkplek (44 procent), de mogelijkheid om de werkzaamheden uit te voeren met de mate van vrijheid en zelfstandigheid die het beste bij iemand past (38 procent) en flexibiliteit in het aantal werkuren (43 procent).

Download het 'Fit For the Future Rapport'

Wilt u weten op welke vlakken 'fit for the future'-bedrijven opvallend anders denken én doen dan anderen, waardoor zij - óók in tijden van crisis - blijven bloeien?

Download dan het 'Fit For the Future Rapport'.

Ontvang het rapport

Lees ons volledige Privacy Statement