Overslaan en ga naar inhoud
MKB (5-250 medewerkers)
MKB (5-250 medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)

Blog #6: Is uw informatiekapitaal wel liquide?

V-Hub-blogger Martijn Aslander

Elke succesvolle ondernemer houdt zijn liquiditeit in de gaten. Dat is essentieel voor het runnen van een bedrijf. Elke keer een pand, aandelen of obligaties verkopen als je boodschappen moet doen is ook niet handig. Wat maar weinig mensen zich realiseren is dat er naast geld (monetair kapitaal) nog andere vormen van kapitaal zijn die je elke dag gebruikt. 

Martijn Aslander legt uit hoe je waardevolle informatie veel beter en sneller kunt gebruiken en je minder afhankelijk wordt van achterhaalde systemen.

En dan bedoel ik: sociaal kapitaal en informatiekapitaal. Je zou namelijk best kunnen stellen dat sociaal kapitaal de currency is van de netwerksamenleving en informatiekapitaal die van de informatiesamenleving. En ze zijn nauw verbonden.

Het één leidt tot het ander

De dynamiek van geld is bekend. Maar sociaal kapitaal en informatiekapitaal werken net wat anders. Sociaal kapitaal is zo'n beetje de optelsom van iedereen die jou kent, plus jouw reputatie. Het zorgt voor de gunfactor bij het doen van zaken. En is cruciaal in tijden van nood. Informatiekapitaal is de som van alle informatie waarover je kunt beschikken en waarmee je van waarde kunt zijn voor een ander. En het één leidt tot het ander. Waar vroeger het adagium 'kennis is macht' opgeld deed, is het tegenwoordig andersom. Kennis délen is macht. Als je voor een ander van waarde bent door het delen van kennis en informatie, is de kans flink groter dat je sociaal kapitaal groeit. Je gunfactor wordt hoger en je informatiepositie verbetert. In wezen is informatie, of het nu praktische, tactische, sociale of strategische informatie is of kennis, de kurk waar veel van wat je doet op drijft. 

Weet u het, wat er gebeurt als u ALT TAB doet?

Meeste mensen doen maar wat

Maar met de informatiegeletterdheid van de kennis- en schermwerkers is het slecht gesteld. De meeste mensen doen maar wat en kunnen daardoor hun informatiekapitaal niet uitgeven. Het is niet liquide omdat het als mappen en documenten in oude sokken verstopt zit. Snel op je smartphone iets terugvinden dat ergens in een map opgeslagen zit is er meestal niet bij. Velen hebben al heel slim van alles in programma's als Evernote gestopt, maar het gros van de mensen kan niet snel bij zijn informatiekapitaal.

“Waar vroeger het adagium 'kennis is macht' opgeld deed, is het tegenwoordig andersom. Kennis délen is macht.”

Kijk anders naar informatie

Ik pleit al een tijdje voor het verlaten van het dogma van het document. We moeten onze kijk op informatie aanpassen en gaan leren wat informatie is en hoe je dat moet hanteren. Het document is een overblijfsel uit de jaren '70 kantooromgeving dat is meeverhuisd naar het digitale tijdperk, net als de spreadsheet. De meest succesvolle mensen doen allemaal aan triage, actief sorteren en compartimenteren. Welk brokje informatie hoort waarbij? Een stukje info over een klant, een kluskans, of een waardevolle gedachte? 

De grote office suites van Google, Microsoft en Lotus hebben tot op heden geen visie gehad op dit aspect. We blijven dansen rondom het heilige document dat in een map bewaart moest worden. Wat een waanzin! De zaken die op dit moment belangrijk zijn gaan over slim en snel verbinden en associëren. Daar hoort heel ander digitaal werkgereedschap bij. Dat in andere (en grotere, latente) behoeften voorziet dan de software die we nu gebruiken.  Wat als je alle waardevolle informatie die je filterde snel en makkelijk 'gevangen' kon worden, voorzien van contextinformatie en oproepbaar en ondenkbaar is naar behoefte, snel én makkelijk? 

Fantastisch gereedschap

Sinds Evernote in 2008 (!) beschikbaar kwam was ik er als de kippen bij. Later kwamen daar Google Keep en OneNote bij. Fantastisch gereedschap. Maar sinds een jaar of drie is er een explosie aan nieuwe tools die precies doen wat ik van ze verwacht: mijn informatiekapitaal liquide en acuut inzetbaar maken. Zodat ik alles wat ik vergaarde kan hergebruiken en kan inzetten om meer sociaal kapitaal te verwerven. Dit werkt fantastisch. 

De paradox is dat ik door te focussen op sociaal- en informatiekapitaal enerzijds minder monetair kapitaal nodig heb, terwijl ik anderzijds over méér monetair kapitaal kan beschikken door een betere informatiepositie. 

Nu de rest van de kenniswerkers nog.

Martijn Aslander (foto: De Ondernemer) is oprichter van digitalefitheid.nl. Foto in tekst: Jesse Martini/Unsplash.

V-Hub is een inspiratie- en kennisplatform voor het MKB. Deze column is op persoonlijke titel geschreven en vertolkt de mening van de auteur.