Overslaan en ga naar inhoud
MKB (5-250 medewerkers)
MKB (5-250 medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)

Overwin de hybride werken complexiteit

Hybride werken is, na versnelde integratie van thuiswerken, niet meer weg te denken uit onze arbeidscultuur. Om dit voor lange termijn succesvol te laten werken, zijn een aantal zaken sleutel: oog voor het team en beveiligde flexibiliteit. Kortom: verbinding en veiligheid. Er blijven altijd incidenten bestaan die niemand kan voorspellen. Hoe u daar als bedrijf op kan anticipeert is aan u.  

Om hybride werken voor lange termijn succesvol te laten werken, zijn twee zaken belangrijk: oog voor het team en beveiligde flexibiliteit. Kortom: verbinding en veiligheid. Dit verhaal legt uit hoe u deze twee zaken centraal stelt. Kijk hier voor alle informatie over hybride werken.

Wat maakt hybride werken complex?

Hybride werken is een kansrijke beweging. Verhoogde efficiëntie, een betere werk-privé balans, een betere verspreiding van mensen over het land en ga zo maar door. Toch moeten we ons bewust zijn van de complexiteit van deze nieuwe manier van werken en de uitdagingen tackelen willen we écht succesvol flexibel werken op lange termijn. 

Een van de complexe vraagstukken is hoe goede verbinding behouden kan worden, in de breedste zin van het woord. Van mens tot mens, maar natuurlijk ook praktisch. Want zowel de binding met het bedrijf waar je voor werkt, als de verbinding met de mensen waarmee je samenwerkt als de praktische verbindingen met netwerken, systemen en applicaties, die werken mogelijk maken zijn bepalend voor het resultaat. 

Hoe behoudt u die verbinding en hoe zorgt u ervoor dat dit op een veilige manier kan?

Overwin de hybride werken complexiteit

“Naast de vaardigheden heeft veiligheid bij hybride werken een nieuwe betekenis gekregen. Het helpt medewerkers te trainen op goed en veilig gebruik van de technologie.”

Kernfactoren voor verbinding

1. Een vastgelegde manier van werkenNieuwe werkwijzen kunnen gevolgen hebben voor de processen waaraan medewerkers gewend zijn. Inventariseer wat uw mensen nodig hebben en wensen om te kunnen werken en maak daarna duidelijke richtlijnen en afspraken voor thuiswerken, zodat iedereen aan dezelfde nieuwe werkwijze kan wennen. 

2. Passende technische tools - Inventariseer welke technologie uw mensen nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Wat hebben zij nodig om dicht bij klanten en collega’s te blijven? Wat moedigt hen aan om samen te werken en ideeën uit te wisselen? Wat helpt hen om productief te zijn, responsief te blijven? 

3. Vaardigheid voorop - U kunt de beste tools in huis hebben, maar als medewerkers niet weten hoe ze te gebruiken dan schiet u het doel voorbij. Faciliteer diverse tools, maak ze bewust van deze mogelijkheden en geef ze, als nodig, training om de techniek te gebruiken. 

4. EN veiligheid voorop - Naast de vaardigheden heeft veiligheid bij hybride werken een nieuwe betekenis gekregen. Het helpt medewerkers te trainen op goed en veilig gebruik van de technologie. Zo krijgen ze veilig toegang tot informatie en voelen zij zich comfortabel om hier op afstand mee te werken. Ook stevige beveiligingsmaatregelen op persoonlijke apparaten of laptops als mensen op afstand toegang krijgen tot gevoelige informatie is belangrijk. En neem noodzakelijke maatregelen om bedrijfsgegevens te beveiligen tegen malware, virussen en phishing-aanvallen.

Overwin de hybride werken complexiteit

Technologische transformatie. Ook in uw bedrijf?

Hybride werken is de nieuwe norm. Digitalisering is daarom in vele bedrijven het afgelopen jaar versneld. De pandemie heeft benadrukt hoe belangrijk het is voor bedrijven om flexibel te zijn. Slimmer en efficiënter te werken, zodat ze makkelijker kunnen bijsturen bij ontwikkelingen van buitenaf. 

De digitale transformatie zet zich in een rap tempo voort. Internet of Things (apparaten die via internet met andere apparaten of systemen in contact staan en daarmee gegevens uitwisselen) wordt steeds toegankelijker. 

Wat kan technologie als Internet of Things voor uw bedrijf betekenen? Het is de moeite waard dit te onderzoeken, want het zou weleens tot de flexibiliteit of voorsprong kunnen leiden die uw bedrijf nodig heeft.

Overwin de hybride werken complexiteit

Hybride Vooruit

Alle collega's en klanten steeds verbonden met de zaak. Overal.