Overslaan en ga naar inhoud
MKB (5-250 medewerkers)
MKB (5-250 medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)

Thuiswerkwet komt er niet – dwang voor werkgevers van tafel

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel voor de nieuwe thuiswerkwet verworpen. De wet 'Werken waar je wilt', bedoeld om het voor werknemers makkelijker te maken om afspraken te maken over thuiswerken, die komt er dus niet.

De nieuwe thuiswerkwet heeft het in de Eerste Kamer niet gered. OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, SP, PvdD en de ChristenUnie stemden voor het wetsvoorstel. SGP, JA21, FVD, PVV, VVD, BBB en 50Plus stemden tegen de nieuwe wet. Een tegenslag voor thuiswerken? Mogelijk niet. Er kleefden wel bezwaren aan de extra regeldruk voor werkgevers om te voldoen aan de wensen van werknemers.

Tijdens de debatten in de Eerste Kamer leken de meeste fracties aanvankelijk voor het voorstel. Tegelijk was er ook twijfel over de noodzaak van de wet. Vooruitstrevende werkgevers zouden, mede gedwongen door de schaarste op de arbeidsmarkt, de waarde van thuiswerken toch wel onderkennen, zo was het argument. 

Thuiswerkwet komt er niet – dwang voor werkgevers van tafel

Ook bezwaren

Maar aan de extra regeldruk voor werkgevers om te voldoen aan de wensen van werknemers kleefden bezwaren. Met name de partij met de meeste zetels in de Eerste Kamer – de BBB – keerde zich tegen de wet, die uiteindelijk werd verworpen. 

Interesse in thuiswerken? Bekijk onze oplossingen. 

Niet zomaar verzoek thuiswerken afwijzen

Was de wet aangenomen, dan zou een werkgever niet zomaar een verzoek voor thuiswerken kunnen afwijzen. Op basis van 'redelijkheid en billijkheid' zou dan op dezelfde manier worden gekeken naar verzoeken over thuiswerken als naar wensen om meer of minder te werken. De wet was een mildere variant voor werkgevers dan een eerder voorstel. Aanvankelijk was het idee dat werkgevers verzoeken alleen zouden kunnen afwijzen bij 'zwaarwegende bedrijfsbelangen'.

Werkende ouders teleurgesteld

De Stichting Voor Werkende Ouders reageerde teleurgesteld op het feit dat de thuiswerkwet er niet komt. In een reactie gaf de organisatie aan dat ouders met deze wet meer handvatten zouden krijgen om hun werk en privéleven te combineren. 

Lees ook het tweede artikel in de serie over de Thuiswerkwet: 'Exit Thuiswerkwet: hoe nu verder voor werkgever en werknemer?'

Thuiswerkwet komt er niet – dwang voor werkgevers van tafel

Maak de sprong naar hybride werken

 Tips en trends over hybride werken
 Oplossingen voor kleinere en grote bedrijven
 De optimale balans tussen thuis en kantoor