Overslaan en ga naar inhoud

Wie slimme zorg kan bieden, kan iedereen beter helpen

Trends in de gezondheidszorg staan zelden los van elkaar. Zorg op maat raakt aan data-driven zorg, en door alle trends heen zien we een verschuiving van zorg naar gezondheid. Een nieuw e-book presenteert vijf grote trends in de zorg rondom het thema Smart Healthcare.

Trends, nieuwe vraagstukken en kansen voor innovatie: de transitie van traditionele zorg naar Smart Healthcare levert uitdagingen, maar ook nieuwe mogelijkheden op. Onlangs publiceerden wij hierover een e-book met uitleg, inzichten en tips. 

De rode draad: Smart Healthcare

Onder Smart Healthcare verstaan we de vele nieuwe, slimme toepassingen die mogelijk gemaakt worden door het gebruik van Internet of Things (IoT). Veel uitdagingen in de zorg vragen om deze technologie. Door data intelligent in te zetten, kunt u efficiënt, snel en effectief zorg verlenen. Gericht op resultaat, gebaseerd op realtime inzichten. Smart Healthcare verhoogt de kwaliteit en de efficiency van de zorg. Tegelijk verlaagt het de risico's en de kosten.

20% van de ziektelast door ongezond gedrag

Er zijn vijf invloedrijke trends die we momenteel zien – en die naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren zullen bepalen. Om te beginnen de genoemde verschuiving van zorg naar gezondheid: preventie wordt steeds belangrijker, want ongezond gedrag is inmiddels al verantwoordelijk voor 20% van de ziektelast.  Als tweede is er zorg op basis van data. Deze ontwikkeling is nauw verweven met het bieden van passende zorg, het gebruik van wearables en natuurlijk vraagstukken rondom privacy en beveiliging.

Smart Healthcare: trends in de gezondsheidszorg

Van personalisatie tot duurzaamheid

Ten derde is er 'zorg op maat'. Hier zien we een snelle en noodzakelijke toename van  gepersonaliseerde toepassingen en gebruiksvriendelijke klantomgevingen. Trend nummer vier is zorg op afstand. Dit betekent dat er steeds meer mogelijkheden komen voor virtuele zorg, het inzetten van monitoring en teleconsultatie. De rol van tablets, smartphones en cloudapps is dan ook niet meer weg te denken. En tot slot is er het cruciale belang van duurzaamheid in de zorg, gestimuleerd door de Derde Green Deal Duurzame Zorg.

Meer lezen? Download het e-book

Over elk van deze vijf trends leest u uitgebreid in ons nieuwe e-book 'Smart Healthcare: Wie slimme zorg kan bieden, kan iedereen beter helpen'. Hierin vindt u informatie over concrete oplossingen, cases en de mogelijkheden om in co-creatie aan innovatie te werken. Ook zijn er links als u zich in een van de onderwerpen verder wilt verdiepen. Het e-book is hieronder te downloaden.

Smart Healthcare: trends in de gezondsheidszorg

Smart healthcare

Wie slimme zorg kan bieden, kan iedereen beter helpen

 Concrete oplossingen
 Cases
 Mogelijkheden in innovatie