Overslaan en ga naar inhoud
MKB (5-250 medewerkers)
MKB (5-250 medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)

Doelmatiger en slimmer werken

Top 10 apps en tools voor ondernemers in 2023

Met deze top 10 apps & tools wordt ondernemen leuker en succesvoller!

De marktomstandigheden zijn in 2023 uitdagender dan menig ondernemer ooit heeft meegemaakt. Welke digitale tools helpen uw onderneming op koers houden? Van de vermindering van energiegebruik tot efficiënt samenwerken in een hybride werkomgeving, en van talentwerving tot slimmere verkoop: onze Top 10 aan tools voor 2023. 

Welke zakelijke tools of apps kunt u als ondernemer in 2023 gebruiken om optimaal in te spelen op de versnelde digitalisering in de afgelopen jaren? 

De uitdagingen voor ondernemers in 2023 zijn te herleiden naar deze megatrends: 

  • Energiekosten & Duurzaamheid: vooral de torenhoge energiekosten vormen voor elke onderneming een probleem, bij uitstek voor energie-intensieve ondernemingen. Denk bijvoorbeeld aan de industrie en de glastuinbouw. Daarnaast neemt vanuit zowel de wet- en regelgeving van overheden als de maatschappij de druk toe om broeikasgasemissies verder terug te dringen, gegeven de heftige gevolgen van een opwarmend klimaat.
  • Inflatie en onzekere toeleveringsketens: de geldontwaarding als indirect gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, maar ook nog steeds productiesluitingen in onder meer China als gevolg van nieuwe COVID ’19-uitbraken: ze zorgen voor grote uitdagingen in industriële toeleveringsketens; ook cybercriminaliteit bedreigt soepele goederenstromen tussen bedrijven.
  • De HR-factor: het enorme gebrek aan gekwalificeerd personeel betekent dat ondernemers alle registers moeten opentrekken om talentvolle medewerkers te behouden, en nieuw talent te werven.
  • Digitale transformatie & Productiviteit, mede ingegeven door het hybride werken: de versnelling door COVID ’19 naar het hybride werken heeft geleid tot uitdagingen, maar ook kansen op het gebied van samenwerking en productiviteit. Ook blijft het financiële belang van op data gebaseerde managementbeslissingen toenemen, want de speelruimte voor foute beslissingen is kleiner dan ooit.
Met deze top 10 apps & tools wordt ondernemen leuker en succesvoller!

Tools bij deze megatrends

Aansluitend op deze vier megatrends selecteerde de redactie negen favoriete tools of apps voor 2023. Tool 10 gaat over een heel ander relevant, actueel thema: een sociaal veilige werkomgeving. De meeste van de hieronder genoemde tools zijn cloudgebaseerd, met businessmodellen van hun aanbieders die bestaan uit een combinatie van gratis gebruik voor standaardversies of een beperkte periode, en betaald gebruik voor onbeperkte toegang tot alle opties, meestal met bedragen van enkele tientallen euro’s per gebruiker per maand. 

1. Energie & Duurzaamheid: DEB

DEB is dé MKB-tool voor energiebesparing en verduurzaming. De digitale bespaarassistent ‘Duurzaam. Energie. Besparen’ geeft mkb’ers op basis van de door hen digitaal ingevulde bedrijfsgegevens inzicht in maatgerichte energiebesparende maatregelen, en hun terugverdien potentieel op korte termijn. Ondernemers zien onder andere hoeveel geld elke energiebesparende maatregel oplevert voor hun bedrijf, hoe groot de investering is en welke geschikte leveranciers in de omgeving gevestigd zijn. DEB is een initiatief van MKB-Nederland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en wordt dankzij subsidie kosteloos aangeboden.  

Met deze top 10 apps & tools wordt ondernemen leuker en succesvoller!

2. Energie & Duurzaamheid: SmartHead

Steeds meer klanten, werknemers en investeerders verwachten dat uw bedrijf duurzaam onderneemt, en dat u dit kunt aantonen. Het bedrijfsduurzaamheidsprofiel bij SaaS-tool SmartHead biedt alles wat u nodig heeft om de activiteiten van uw bedrijf op het vlak van duurzaamheid te implementeren, volgen en communiceren.

3. Onzekere toeleveringsketens: Grondstoffenscanner.nl

Grondstoffenscanner.nl: een tool/website waarmee een (ingelogde) gebruiker kan ontdekken in hoeverre afhankelijkheid van grondstoffen een risico vormt voor zijn bedrijf. U krijgt zicht op bijvoorbeeld de volgende vraagstukken: vormen de (bio)grondstoffen waarvan ik afhankelijk ben een risico voor mijn bedrijf en/of voor mens en milieu in de keten? Bijvoorbeeld door leveringszekerheid, omstandigheden waaronder de grondstoffen worden geproduceerd, afhankelijkheid van een klein aantal producenten, of door exportrestricties? Ook krijgt u tips om het risico te beperken, afgestemd op uw bedrijfsstrategie. Grondstoffenscanner.nl is een tool die wordt gedragen door diverse ministeries, kennisnetwerken en marktpartijen. 

Met deze top 10 apps & tools wordt ondernemen leuker en succesvoller!

4. Onzekere toeleveringsketens: antivirus met backup

Denk vooral ook aan Trend Micro antivirus-software in combinatie met Vodafone Cloud Back-up. In industriële toeleveringsketens zijn de risico’s om gehackt te worden nog groter dan gemiddeld, omdat hackers er meerdere bedrijven tegelijk mee kunnen treffen. Uw bedrijf loopt risico’s als uw verbindingen en apparaten niet zijn beschermd en/of als uw belangrijke bedrijfsdata niet wordt geback-upt. Voor alle bedrijven blijft permanente backup van Microsoft bedrijfdata (specifiek: Office, Teams en Sharepoint data) cruciaal, om niet al uw digitale assets – en daarmee het belangrijkste bedrijfskapitaal – kwijt te zijn wanneer een digitale aanval slaagt. Het in 2022 gelanceerde Vodafone Cloud Backup biedt permanente, onbeperkte backup van al uw bedrijfsdata.

5. De HR-factor: BambooHR

BambooHR: cloudgebaseerd HR-pakket, afgestemd op kleine tot middelgrote bedrijven. BambooHR helpt bij het werven, onboarden en behouden, maar soms ook afscheid nemen van personeel. Deze slimme tool kan automatisch geschikte kandidaten opsporen, screenen, berichten sturen en uitnodigen voor een sollicitatie. U kunt alle relevante data van uw sollicitanten vastleggen via een volgsysteem, waarmee u eenvoudig grip houdt op het wervingsproces, en tijd bespaart. Ook alle data over uw werknemers kunt u op één plek vastleggen; werknemers kunnen in deze app zelf hun gewerkte uren bijhouden, verlof aanvragen, maar ook bijvoorbeeld aangeven wanneer zij een ontwikkeldoel hebben gehaald. De werkgever krijgt hiervan direct een melding, en kan meteen een positieve reactie geven. Op basis van alle vastgelegde informatie over werknemers, kunt u bovendien managementrapportages genereren, bijvoorbeeld over de omzet van een werknemer. Last but not least bevat het HR-pakket een salarismodule. 

Met deze top 10 apps & tools wordt ondernemen leuker en succesvoller!

6. Digitale transformatie & Productiviteit: Tableau

Tableau: een in 2019 door Salesforce overgenomen platform dat ondernemers helpt om data te zien, te begrijpen, en op basis daarvan de juiste operationele beslissingen te nemen. Tableau kan vele soorten data uit bijna alle systemen snel omzetten in bruikbare inzichten. Het enige wat de ondernemer hoeft te doen is slepen en neerzetten. In een datagedreven wereld is een tool als Tableau ook in het MKB onmisbaar om te investeren in de dingen waar klanten blijkens de data ook echt op zitten te wachten. Dat voorkomt dure missers in een economische periode waarin elke euro dubbel zo zwaar telt.

7. Digitale transformatie & Productiviteit: Microsoft Places

Microsoft Places: een in 2023 te lanceren, nieuwe app voor Microsoft 365-gebruikers. Voor werkgevers bevat deze tool dashboards met inzichten over welke werknemers bijvoorbeeld wanneer op kantoor zijn en wanneer de geschiktste momenten zijn om groepsvergaderingen te organiseren. Microsoft Places bevat tools waarmee werktijden en -locaties van werknemers worden gelogd, en de app kan bijvoorbeeld vergaderruimtes automatisch inboeken op basis van beschikbaarheid.

8. Digitale transformatie & Productiviteit: Trello

Trello: een laagdrempelige projectmanagement tool die leidt tot een betere samenwerking en productiviteit, ook zeer geschikt voor hybride werkomgevingen. U maakt gebruik van verschillende borden met daarop lijstjes. U kunt bijvoorbeeld een bord maken voor een project, waarin u lijstjes zet met ‘to-do’, ‘in progress’ en ‘done’. Onder elk lijstje kunt u kaartjes hangen met aan personen of groepen toe te bedelen taken. Zo kunt u de voortgang van een project in één overzicht monitoren, en zien wie waarmee bezig is, en eventueel ook hoe lang medewerkers over taken doen, en of de workload wel goed over de medewerkers is verdeeld. Trello is ook als tablet- of smartphone-app beschikbaar.

Met deze top 10 apps & tools wordt ondernemen leuker en succesvoller!

9. Digitale transformatie & Productiviteit: CrazyEgg

Crazy Egg: een nuttige en grafisch mooie tool die de effectiviteit van uw website als marketing- en salesplatform blootlegt. U ziet heel snel welke elementen wel en niet converteren in de richting van een uiteindelijke aankoop, en u kunt vervolgens uw website optimaliseren, en inzichten ook omzetten in directe salesacties. 

10. Een prettige, productieve werksfeer: Report App

Report App: via een veilige werksfeer naar plezier en productiviteit. Met Report App hebben werkgevers een platform om gestructureerd te werken aan een prettige, productieve werksfeer. Zo doet deze Nederlandse app allerlei handreikingen voor beleid en bevat hij een trainings- en certificeringsmodule. De functie ‘Logboek’ biedt de mogelijkheid om dossiers van ongewenst gedrag op te bouwen. Ook biedt deze app de mogelijkheid om als management een videoboodschap over dit onderwerp naar alle medewerkers uit te sturen. 

Voor werknemers biedt Report App functionaliteiten als ‘SOS’, waarmee zij direct alarm kunnen slaan in een bedreigende situatie, en ‘Melding’, voor het intern of extern melden van ongewenst gedrag. Elke werknemer heeft uit veiligheidsoverwegingen zijn persoonlijke login met paswoord. Alle data van meldingen van ongewenst gedrag wordt geanonimiseerd bijeengebracht en gecategoriseerd.