Overslaan en ga naar inhoud
MKB (5-250 medewerkers)
MKB (5-250 medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)

Digital marketing #12: Welke gegevens vallen onder de AVG?

Bedrijven moeten de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opvolgen, maar welke gegevens vallen onder de AVG? Met ‘persoonsgegevens’ bedoelt de AVG alle informatie die te herleiden is tot een persoon zoals bijvoorbeeld naam, adres en woonplaats. Lees in dit artikel alles over AVG en persoonsgegevens.

Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens waar u als ondernemer mee te maken krijgt. Welke vallen nu onder AVG? Maar welke ook niet? Lees het hier! Wilt u meer weten over hoe digital marketing voor u kan werken, bekijk dan de hele serie.

Bedrijven moeten de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opvolgen, maar welke gegevens vallen onder de AVG? Met ‘persoonsgegevens’ bedoelt de AVG alle informatie die te herleiden is tot een persoon zoals bijvoorbeeld naam, adres en woonplaats. Lees in dit artikel alles over AVG en persoonsgegevens.

Digital marketing #12: Welke gegevens vallen onder de AVG?

Wat zijn persoonsgegevens volgens de AVG?

In artikel 4 geeft de AVG de volgende definitie van het woord ‘persoonsgegevens’:
“Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Het gaat dus om alle gegevens waarmee een persoon direct of indirect identificeerbaar wordt. Om een voorbeeld te geven: een kenteken van een auto is op zichzelf geen persoonsgegeven. Het zegt namelijk niets over een persoon. Maar heeft uw organisatie toegang tot een database van het RDW? Dan is de kenteken-informatie te koppelen aan een persoon en daarmee valt een kenteken wél onder persoonsgegevens. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld IP-adressen en locatiegegevens. Kijk voor meer informatie op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

"Het gaat dus om alle gegevens waarmee een persoon direct of indirect identificeerbaar wordt."

Deze persoonsgegevens vallen onder de AVG

Bekijk een handig overzicht van verschillende soorten AVG persoonsgegevens. Let op! Deze lijst is niet uitputtend.

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • (zakelijk) telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • bankrekeningnummer
 • burgerservicenummer (BSN)
 • documentnummer van identiteitsbewijs
 • foto’s
 • klantnummer
 • salarisstrook en jaaropgave

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens die extra bescherming krijgen in de AVG. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens:

 • ras of etnische afkomst
 • politieke opvattingen
 • religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • lidmaatschap van een vakvereniging
 • gezondheid
 • seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • genetische gegevens, zoals informatie over de gezondheid van familie
 • biometrische gegevens: unieke informatie over iemands fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken 

De verwerking van deze gegevens is verboden. U mag deze gegeven alleen verwerken als uw bedrijf zich kan beroepen op een van de tien wettelijke uitzonderingen én een van de grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens. Lees hierover meer op de website van Autoriteit Persoonsgegevens

Digital marketing #12: Welke gegevens vallen onder de AVG?

Hoe bepaal ik of gegevens vallen onder de AVG?

Of gegevens onder de AVG vallen bepaalt u simpelweg door deze vraag te beantwoorden: kan ik deze gegevens direct of indirect herleiden tot een persoon? Is het antwoord ‘Ja’, dan vallen de gegevens onder de AVG. Kunt u de gegevens op geen enkele manier herleiden tot een persoon, dan vallen de gegevens niet onder de AVG. 

Let op! In sommige gevallen kunt u gegevens aan elkaar koppelen en ze vervolgens herleiden tot een persoon. Ook dan vallen de gegevens onder de AVG.

Wat voor soort gegevens vallen niet onder de AVG?

De AVG gaat specifiek over persoonsgegevens. Alle andere soorten gegevens, die niet bijdragen aan het identificeren van een persoon, vallen niet onder de AVG:

 • informatie over bedrijven, verenigingen of stichtingen, voorbeeld algemene (bedrijfs)e-mailadressen (info@bedrijfsnaam.nl)
 • informatie over overleden personen
 • geanonimiseerde gegevens
 • andere gegevens die niet te herleiden zijn tot een persoon
Alles leren over digital marketing? Bekijk de hele serie
Digital marketing serie #12: Welke gegevens vallen onder de AVG?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Lees ons volledige Privacy Statement

Onderwerpen