Overslaan en ga naar inhoud
MKB (5-250 medewerkers)
MKB (5-250 medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)

FFtF: Caro Health app, zo ziet de toekomst van de zorg er uit

Na verschillende marketingfuncties besloot Thomas Goijarts in 2018 het roer definitief om te gooien. Hij stortte zich met volle overgave op de ontwikkeling van de Caro Health app; een digitale zorg-assistent die het leven van patiënten én zorgpersoneel een beetje aangenamer maakt. Vier jaar later maakt Goijarts vanuit zijn kantoor in Amsterdam-Zuid de balans op: “Ik denk dat Caro symbool staat voor hoe de zorg er in de toekomst uitziet. Dus ja, we zijn ábsoluut Fit For the Future.”

Ondernemer bouwde app waarmee gezondheidszorg en patiënt optimaal met elkaar in contact staan. Een mooi voorbeeld van de impact van digitalisering. Leer alles over Fit For the Future worden in ons e-book.

Hoe zat het ook alweer? Je bent Fit For the Future als je hongerig bent naar nieuwe technologieën en verandering ziet als opportunity. Je denkt strategisch aan de dag van morgen en zet de lijnen uit. Je bent on top of elke trend en wendbaar zonder te piepen. Lees meer over ons meest recente Fit For the Future onderzoek. 

In het kort: Caro neemt patiënten aan de hand in hun weg naar herstel. Op basis van een slim algoritme weet Caro precíes aan welke informatie en ondersteuning de patiënt behoefte heeft. Inmiddels maken steeds meer patiënten gebruik van de app en hebben zich vijftien ziekenhuizen en klinieken aangesloten waaronder Het Amsterdam UMC, Boerhaave MC en Orthoparc. 

FFtF: Caro Health app, zo ziet de toekomst van de zorg er uit

Waarom heeft een app als Caro de toekomst, denk je?

“Er is een sterk stijgende vraag naar zorg door de vergrijzing. Tegelijkertijd is er – mede door diezelfde vergrijzing – een enorm tekort aan zorgpersoneel. De zorg moet veranderen, anders dreigt er een zorginfarct. Ondertussen hebben patiënten steeds hogere verwachtingen van de zorg, ook wat betreft de inzet van digitale hulpmiddelen. Met een app als Caro wordt de druk in de zorg verlicht doordat er simpelweg minder fysieke contactmomenten nodig zijn.’’

Hoe zit de app in elkaar?

“De app begeleidt patiënten voor, tijdens en na een behandeling. De informatie die ze krijgen is geautomatiseerd, maar wel persoonlijk. Na een ingreep informeert de app dagelijks hoe het met de patiënt gaat, vraagt naar symptomen, pijnscore en stemming. Op basis van de informatie (data) die patiënten teruggeven, ontvangt men persoonlijke aanbevelingen, met behulp van een chatbot. En wanneer nodig verwijst Caro de patiënt door naar de zorgverlener, die aan de achterkant meekijkt.’’

"De app vraagt patiënt naar symptomen, pijnscore en stemming."

Wat doen jullie precies met al die data?

“We gebruiken het in de eerste plaats om patiënten een steeds betere en gepersonaliseerde ervaring te bieden. Daarnaast benutten we deze data om zorgverleners te informeren over de voortgang van individuele patiënten, maar ook over zorgprocessen in het algemeen.’’

FFtF: Caro Health app, zo ziet de toekomst van de zorg er uit

Data en gezondheidszorg; het is nogal een precaire combi, nietwaar?

“Zeker. Daar zijn we ons ook zeer van bewust.  We voldoen als organisatie aan zeer strenge eisen rondom privacy en veiligheid in de zorg en we gebruiken slimme software die ons hierin ondersteunt.’’

Hoe reageren gebruikers op de app?

“Erg positief. We zien dat patiënten heel goed reageren op onze dialoog-gestuurde interface. En daar doen we ook alles aan. We hebben bijvoorbeeld letterlijk in de verkoeverkamers aan het bed van de patiënten gestaan om de onboarding flow te testen. Het is voor ons de beste manier om te onderzoeken hoe we de ervaring voor de gebruiker kunnen optimaliseren. Caro moet namelijk toegankelijk zijn voor íedereen; van een jonge gozer van 20 jaar tot een oude mevrouw met een vijf jaar oude Samsung Android.’’

Tijdens de coronacrisis waren jullie natuurlijk extra relevant...

“Voor de coronacrisis uitbrak werkten we uitsluitend samen met privéklinieken. We stonden op het punt om echt door te stomen toen corona om de hoek kwam kijken. Alle niet-urgente zorg werd gepauzeerd. Daar zaten we dan, we konden ineens niets. We hebben toen heel snel een pivot gemaakt en zijn vol gaan inzetten op een speciaal corona-zorgpad. We zagen namelijk dat er heel veel mensen op de spoedeisende hulp belandden, waarvan het merendeel weer naar huis werd gestuurd. Deze mensen moesten worden begeleid en de behoefte aan medisch advies was groot. In het zorgpad dat we ontwikkelden werden coronapatiënten stap voor stap begeleid, kregen tips over quarantainemaatregelen en op basis van de input kon de app ook een signaal afgeven aan de zorgverlener als een patiënt er echt slecht aan toe was.’’ 

FFtF: Caro Health app, zo ziet de toekomst van de zorg er uit

Hoe ziet de toekomst eruit voor Caro?

“Zorg op afstand begint steeds meer de norm te worden. We merken dat onze app door steeds meer zorginstellingen als ‘must have’ wordt gezien. Inmiddels zijn we ook met verzekeraars in gesprek om afspraken te maken over samenwerking en vergoeding van zorg op afstand. Maar de ambities reiken verder, recent hebben we een overeenkomst gesloten met een grote Amerikaanse partij die Caro wil inzetten ter ondersteuning van patiënten binnen een clinical trial.’’

Hoe Fit For the Future is Caro?

“Heel fit. Ik denk dat Caro symbool staat voor de innovatie in de gezondheidszorg. Soms verbaas ik me erover: als je bij KLM een ticket koopt naar Spanje, dan is je klantervaring op basis van tech volledig gefaciliteerd. Maar wordt je knie geopereerd, dan ben je wat betreft nazorg aan de goden overgeleverd. Dat kan toch anders? En ik denk dat we met die mindset al heel veel in gang zetten. We hebben een missie en we zijn al een eind. Bovendien hebben we bewezen dat we wendbaar zijn, dat we snel kunnen schakelen en de juiste partijen aan boord hebben die ons een vlucht naar voren geven.’’

Bedrijven die FFTF zijn, scoren het hoogst op deze zes categorieën:

  • Ze staan positief tegenover verandering
  • Ze staan open voor nieuwe technologie
  • Ze zijn actief in de planning voor hun technologische toekomst (met stappenplannen voor hoe technologie hun manier van werken kan veranderen)
  • Ze hebben brede, gedetailleerde strategieën voor de toekomst
  • Ze blijven up-to-date met nieuwe trends
  • Ze passen zich gemakkelijk aan, reageren snel op nieuwe trends en zijn sneller op de markt dan hun concurrenten

Download

Wat 'Fit for the Future' bedrijven met elkaar gemeen hebben

Wilt u weten op welke vlakken 'Fit For the Future'-bedrijven opvallend anders denken én doen dan anderen, waardoor zij - óók in tijden van crisis - blijven bloeien?

Download

Hoe denken 'Fit for the Future' bedrijven over duurzaamheid en security?

Wilt u weten hoe 'Fit For the Future'-bedrijven anders denken over thema's als duurzaamheid en security? Dowload dit rapport en ga duurzaamheid ook als een kans zien in plaats van een 'moetje'.