Overslaan en ga naar inhoud
MKB (5-250 medewerkers)
MKB (5-250 medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)

Hoe vraag je AVG toestemming? 3 tips

Zonder toestemming om klantgegevens te verwerken mogen ondernemers niet zomaar namen, e-mailadressen en bijvoorbeeld telefoonnummers registreren. De AVG-wetgeving verplicht ondernemers daarnaast om die gegevens goed te beschermen, zodat er door cybercrime of andere fouten geen datalekken ontstaan, waarschuwt SEO-expert Patrick Wessels. De juiste tekst of een goed ontwerp van een (landings)pagina of andere plek om in te schrijven vergroot de kans op toestemming om gegevens te verwerken.

Wat mag je wel en niet doen volgens de AVG-privacywetgeving? En hoe zorg je ervoor dat gegevens veilig worden opgeslagen om cybercrime te voorkomen?

Wat zijn de vereisten voor geldige toestemming van AVG?

De AVG-wetgeving kent 6 belangrijke grondslagen. Ondernemers hebben bijvoorbeeld toestemming nodig van de persoon om wie het gaat, om gegevens te verwerken. Vervolgens is de ondernemer verplicht om risico’s op cybercrime af te dekken, bijvoorbeeld door de gegevens goed te beveiligen. Die beveiliging en het zorgvuldig omgaan met gegevens dragen bij aan de overtuiging richting klanten om hun gegevens te verstrekken.

Hoe toestemming vragen AVG

Er gelden vier eisen voor de toestemming door klanten om gegevens te verwerken:

1. Vrijelijk gegeven - Klanten mogen niet onder druk gezet worden. Eventuele machtsverhoudingen mogen geen rol spelen bij het verkrijgen van toestemming.

2. Ondubbelzinnig - De klant moet een actieve handeling doen, bijvoorbeeld door een vinkje te zetten of (schriftelijk) te reageren op een verzoek tot toestemming.

3. Geïnformeerd - Klanten moeten weten welke organisatie om toestemming vraagt, met welk doel dat gebeurt en welke gegevens er verzameld worden.

4. Specifiek - De toestemming moet gelden voor de verwerking van gegevens voor een specifiek doel. Zijn erverschillende doelen? Dan moeten klanten voor alle doelen toestemming geven.

“De ondernemer is verplicht om risico’s op cybercrime af te dekken, bijvoorbeeld door de gegevens goed te beveiligen.”

Klanten om toestemming vragen: 3 praktische tips

De juiste communicatie draagt bij aan overtuigingskracht, bijvoorbeeld om klanten te vragen toestemming te geven. Dus wilt u gegevens verzamelen en die verwerken bínnen de AVG-wetgeving? Rekening houdend met de bovenstaande regels en eisen helpen deze drie tips de kans op succes te vergroten.

1. Het vinkje dat volgt op het vorige vinkje

Welke vinkjes klikken klanten wél aan en waarom doen ze dat? Er zijn allerlei redenen om een vinkje wel of niet aan te kruisen. Het alvast aangevinkte vinkje mag nadrukkelijk niet, dus het is belangrijk om de klant te verleiden tot een actieve handeling. Een bruikbare techniek is die van commitment en consistentie. Klanten die een eerder vinkje aanvinken zijn meer geneigd om dat bij de volgende ook te doen. Dus vraag je klanten om akkoord te gaan met bijvoorbeeld de leveringsvoorwaarden of andere voorwaarden om hun bestelling te kunnen doen? Een volgend vinkje waarin je vraagt om toestemming om gegevens te verwerken op basis van de AVG-wetgeving zal dan vaker worden aangevinkt.

hoe toestemming vragen avg

2. De enige knop of link in de tekst

Klanten verwachten van een pagina dat ze aan het eind actie kunnen ondernemen. Sterker nog, het is een logische handeling om aan het eind van een tekst door te klikken. Die klik kan naar van alles zijn, behalve als je het aantal opties drastisch verkleint. Dus wil je klanten verleiden om met een klik op een knop of een link in de tekst toestemming te geven om gegevens te verwerken? Maak het de enig beschikbare (of zichtbare) knop of link in dat scherm. Dat verkleint het risico dat de klant iets anders aanklikt, zonder eerst toestemming te geven.

3. Een uiterst eenvoudig online formulier

Formulieren invullen voelt als onnodige uitputting. Dat is lichtelijk overdreven, maar zelfs milliseconden aan extra moeite hebben grote invloed op de beoordeling door het brein. Een uiterst eenvoudig formulier na een makkelijk leesbare tekst biedt daarom de grootste kans op succes. Communiceer en schrijf toegankelijk en eenvoudig, vraag alleen het strikt noodzakelijke en verzamel daarmee effectief de toestemming om gegevens te verwerken op basis van de AVG-wetgeving.

Lees ook: Welke gegevens vallen onder de AVG?

Wilt u meer weten over de praktische aspecten van de AVG? 

AVG: hoe vraag je toestemming? 3 tips | Vodafone Zakelijk

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Lees ons volledige Privacy Statement