Overslaan en ga naar inhoud
MKB (5-250 medewerkers)
MKB (5-250 medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)

Hebben uw werknemers recht op thuiswerken?

De digitale revolutie heeft ervoor gezorgd dat steeds meer mensen kunnen en willen thuiswerken. Ook de bedrijven die thuiswerken nog niet volledig hadden omarmd, moesten tijdens de coronapandemie het thuiswerkbeleid van de overheid volgen. Thuiswerken is hierdoor de normaalste zaak van de wereld geworden, maar hebben uw medewerkers eigenlijk recht op thuiswerken? Bent u als werkgever verplicht om dit te faciliteren? Lees in dit artikel hoe het in elkaar steekt.

Hebben werknemers het recht om thuis te werken en in hoeverre bent u als werkgever verplicht thuiswerken te faciliteren? Lees het hier. Wilt u hybride werken goed regelen? Bekijk onze oplossingen

Thuiswerken is in principe geen recht. De werkgever bepaalt waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Toch stimuleert de overheid werkgevers om afspraken te maken met personeel over hybride werken. Wil een werknemer graag (deels) thuiswerken? Dan mag hij daarvoor een schriftelijk verzoek indienen, mits de werknemer voldoet aan deze drie randvoorwaarden:

 • werkzaam bij een bedrijf met minimaal tien medewerkers
 • minimaal een halfjaar in dienst
 • uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum schriftelijk een verzoek indienen met daarin de gewenste ingangsdatum en de gewenste werkplek. 

Als werkgever moet u uiterlijk binnen een maand voor de gewenste ingangsdatum reageren op het verzoek van uw werknemer. Doet u dit niet? Dan heeft uw werknemer recht op thuiswerken en mag hij of zij gaan werken op de manier die beschreven staat in het verzoek. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid

Hebben uw werknemers recht op thuiswerken?

Voldoet uw medewerker niet aan de randvoorwaarden? Dan kan hij of zij natuurlijk nog steeds vragen om thuis te werken. U heeft als werkgever dan alle recht om dit af te wijzen. Let wel op: indien uw werknemer een goede reden heeft om thuis te willen werken (bijvoorbeeld: hogere productiviteit), dan kan het gunstig zijn om dit als werkgever toe te staan. Het is geen verrassing dat zoveel thuiswerkers aangeven dat ze ondersteuning willen bij het verbeteren van hun thuiswerkplek. 

Meer praktisch advies nodig? Lees 'Hybride werken 2023 - Tips & tricks bij inrichting van de thuiswerkplek'

Wat zijn redenen om een thuiswerkverzoek te weigeren?

Ontvangt u een thuiswerkverzoek van een medewerker, dan mag u dit alleen wijzigen als u daarvoor een goede reden heeft. Dit zijn voorbeelden van een goede reden:

 • het is niet mogelijk om de werkzaamheden uit te voeren op een andere locatie
 • de voorgestelde (thuis)werkplek is niet veilig of niet geschikt voor de werkzaamheden
 • thuiswerken geeft uw bedrijf problemen met het werkrooster 

Met een goede reden kunt u het thuiswerkverzoek uiterlijk een maand voor de gewenste ingangsdatum weigeren. Dit moet u schriftelijk doen. Zodra u het thuiswerkverzoek op de juiste manier én met een goede reden heeft geweigerd, moet de desbetreffende werknemer minimaal een jaar wachten voordat hij opnieuw een thuiswerkverzoek indient.

"Een thuiswerkbeleid zou zowel uw bedrijf als uw medewerkers moeten helpen om het werk makkelijker, effectiever en leuker te maken."

Een goed thuiswerkbeleid

Om onduidelijkheden over thuiswerken te voorkomen, is het verstandig om een thuiswerkbeleid op te stellen. Het thuiswerkbeleid bevat alle informatie over hoe uw bedrijf aankijkt tegen thuiswerken. Door het beleid te delen met elke (nieuwe) medewerker, is iedereen op de hoogte van de voorwaarden en de mogelijkheden. Een goed thuiswerkbeleid bevat bijvoorbeeld informatie over:

 • wie recht heeft op thuiswerken, dit kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de functie of hoeveel uren een werknemer per week werkt
 • hoe vaak werknemers mogen thuiswerken, bijvoorbeeld per week of per maand
 • of werknemers zelf mogen bepalen wanneer ze thuiswerken, of dat er afspraken gemaakt worden over een vaste thuiswerkdag
 • wat de regels zijn voor flexibele werktijden en bereikbaarheid op een thuiswerkdag
 • hoe de communicatie is geregeld met het team en de leidinggevende
 • welke taken een werknemer thuis uitvoert
 • voor welke activiteiten een werknemer wél naar kantoor moet komen
 • hoe werknemers moeten omgaan met privacy en (digitale) veiligheid
 • welke middelen of welk budget de werkgever ter beschikking stelt voor het inrichten van de thuiswerkplek
 • of werknemers een thuiswerkvergoeding krijgen
 • advies over hoe werknemers gezond en veilig kunnen thuiswerken
 • hoe de gewerkte uren en uitgevoerde taken gecontroleerd worden
 • wat er gebeurt als iemand het thuiswerkbeleid overtreedt
 • wanneer de afspraken voor thuiswerken ingetrokken kunnen worden
Hebben uw werknemers recht op thuiswerken?

Tip: een thuiswerkbeleid zou zowel uw bedrijf als uw medewerkers moeten helpen om het werk makkelijker, effectiever en leuker te maken. Betrek daarom uw medewerkers bij het samenstellen van het thuiswerkbeleid en start met het inventariseren van de behoeftes. Controleer ook aan welke wetten en regels u als werkgever moet voldoen. Op de websites van de Rijksoverheid en Arboportaal vindt u informatie over de meest recente regelgeving.

Thuiswerkregeling

Een thuiswerkregeling is niet mogelijk voor iedereen. Sommige werknemers kunnen door de aard van hun werkzaamheden niet thuiswerken, omdat de taken dan niet of heel lastig uit te voeren zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan winkelpersoneel, magazijnmedewerkers, horecapersoneel, docenten, kinderopvang, kappers, schoonheidsspecialisten, hulpverleningsdiensten, medewerkers in de zorg - en er zijn nog veel meer voorbeelden. Heeft uw bedrijf medewerker met verschillende soorten functies in dienst, waarvan slechts een deel kan thuiswerken? Stel dan een thuiswerkregeling op waarin u duidelijk vastlegt welke regels gelden voor wie. 

Hebben uw werknemers recht op thuiswerken? | Vodafone Business

Maak de sprong naar hybride werken

 Tips en trends over hybride werken
 Oplossingen voor kleinere en grote bedrijven
 De optimale balans tussen thuis en kantoor