Fit For the Future: koester en stimuleer uw ‘paradijsvogels’

Fit For the Future bedrijven omarmen digitalisering en technologie. Wilt u ook FFtF zijn, dan moet u volgens tech-expert Eric Kuisch daarbij ook uw ‘paradijsvogels’, uw ICT-nerds koesteren. Want technologische innovaties maken of breken de toekomst van veel ondernemingen en die slimste ‘tech-nerds’ spelen daarin veelal een bepalende rol. In zijn boek ‘Paradijsvogels’ geeft Eric Kuisch waardevolle tips om in deze bijzondere medewerkers het beste naar boven te halen. 

Fit For the Future bedrijven omarmen digitalisering en technologie. Volgens tech-expert Eric Kuisch moet u daarbij vooral uw IT-nerds koesteren. De auteur legt zijn boek uit hoe u de ‘paradijsvogels’ binnen uw organisatie steunt bij het ontwikkelen van nieuwe ICT-oplossingen.

Hoe zat het ook alweer? Je bent Fit for the Future als je hongerig bent naar nieuwe technologieën en verandering ziet als opportunity. Je denkt strategisch aan de dag van morgen en zet de lijnen uit. Je bent on top of elke trend en wendbaar zonder te piepen. In het Fit For the Future onderzoek van Vodafone lees je er meer over. 

Eric Kuisch omschrijft paradijsvogels in zijn boek als de technische uitblinkers in een ICT-team. Mensen die individueel het verschil kunnen maken tussen een doorslaand succes of een pijnlijk falen. Het betreft zo’n 5 procent van de totale organisatie. Zij hebben passie voor hun vak en honger naar kennis. Vanwege hun inhoudelijke autoriteit zijn zij de informele leiders van de overige technische medewerkers. Zij zijn verder enorm creatief, denken buiten de gebaande paden en zijn in hun aanpak moeilijk te volgen, maar ze halen op hun manier deadlines. Verder zijn ze sociaal onhandig. Inhoudelijk als ze zijn, zijn ze apolitiek en geven ze eerlijk antwoord op vragen.   

FFtF: Eric Kuisch, auteur van het boek over paradijsvogels in organisaties

Eric Kuisch

Hoe beschouwt u de impact van ICT op het bedrijfsleven?

“Die neemt nog altijd toe, enerzijds vraaggedreven, anderzijds aanbodgedreven. De consument wordt steeds veeleisender en wil producten die zijn toegesneden op persoonlijke voorkeuren. Die variabele klantvraag vergt steeds complexere bedrijfsprocessen. Bedrijven die deze complexiteit aankunnen, onderscheiden zich. Dat kan alleen maar door de inzet van technologie. Aan de aanbodzijde zien we talloze technologische innovaties die aanslaan en die vanuit het niets nieuwe markten creëren. Neem 5G: de maatschappij vroeg er niet om, maar deze nieuwe generatie van het mobiele internet is tien keer energiezuiniger dan 4G, en gaat gepaard met een veel hogere reactiesnelheid: dat brengt allerlei nieuwe toepassingen binnen bereik waar de maatschappij veel baat bij heeft.” 

“In hun gedachten drie stappen vooruit, bedenken zij oplossingen waar niemand op lijkt te wachten, maar die morgen het verschil maken.”

Worden paradijsvogels - de technologische ‘miracle workers’ - wel voldoende gekoesterd?

“In de ICT-sector als geheel valt dat tegen, afgezien van de bekende, leidende technologiebedrijven, waar ze juist enorm worden gewaardeerd. Kijken we naar ICT-afdelingen binnen bedrijven, dan werken deze briljante mensen binnen een groter geheel. Daar is ICT niet de hoofdmoot; ICT-managers moeten in de aansturing van paradijsvogels dus óók rekening houden met de belangen van finance, marketing, sales, enzovoort. Maar ook deze bedrijven die een ICT-component hebben, zullen zien dat ICT steeds belangrijker wordt voor het succes van het bedrijf als geheel. Dat betekent dat de ICT-manager zijn rol in het veranderen van het bedrijf nog serieuzer moet nemen: de technologie die de ICT-ers beheersen kan voor bedrijven enorm verschil maken, maar dan moet je je daar wel naar gedragen. Dat kan pas als je de mensen die in jouw team de uitblinkers zijn de ruimte geeft om aan het management te laten zien dat je als bedrijf iets kan ontwikkelen waarmee je je onderscheidt van de concurrentie.”

Hoe maakt een ondernemer de top van een bedrijf ontvankelijk voor de ‘exotische’ ideeën van paradijsvogels?

“De impact van een paradijsvogel is inderdaad pas groot als er veel barrières zijn weggenomen. Het management moet ten eerste herkennen dat een paradijsvogel een goed idee heeft; die ideeën zijn vaak niet eens van toepassing op wat je nu doet, maar op wat je gaat doen of zou kunnen gaan doen. En als dan wordt toegestaan dat het idee wordt uitgewerkt, dan moet je als ICT-manager de paradijsvogel gaan helpen om het uitgewerkte idee aan de besluitvormers uit te leggen. Dat vraagt om support, want hij kan zijn diepe technologische kennis niet zelfstandig omvormen tot een beknopt verhaal wat een general manager begrijpt. 

Als vervolgens de gewenste besluitvorming heeft plaatsgevonden, moet de ICT-manager ervoor zorgen dat het idee wordt uitgewerkt tot iets wat daadwerkelijk implementeerbaar is. Een voorbeeld: in Duitsland had een slimme medewerker een fantastisch idee in de sfeer van het Internet-of-Things, vooruitlopend op de 5G-implementatie. We gingen door het hele land sensoren plaatsen om informatie van apparaten te verzamelen. Maar over de privacy van gebruikers en de security - Wat gebeurt er als het gehackt wordt? Hoe voorkom je dan problemen waarvoor je aansprakelijk kan zijn? - had hij niet nagedacht. Een paradijsvogel denkt alleen maar in mogelijkheden. Dus als hij met zijn fantastische idee eenmaal door al die hoepels is heen gesprongen en het besluit is genomen, dan moet je hem als ICT-manager nog wel aansporen en bijsturen om zijn ideeën te laten aanvullen met dingen waar hij niet over nagedacht heeft, maar die voor een implementatie onmisbaar zijn.”

Eric Kuisch over paradijsvogels in organisaties

Tips voor managers

In het boek geef Kuisch tips hoe een manager het maximale rendement uit paradijsvogels kan halen, met als gevolg een optimale innovatiekracht binnen het bedrijf. We bespreken de belangrijkste kort:

Bied ze een podium - “Paradijsvogels willen niet dat hun idee gekaapt wordt, maar ze vinden het tegelijkertijd doodeng om op het podium te staan om hun idee te pitchen. Ze zijn niet omgevingsbewust, dus moet je ze als ICT-manager optimaal voorbereiden. Oefen met ze, en speel de rol van het publiek, en dwing ze om hun verhaal beknopt uit te leggen.” 

Schets de ‘bigger picture’ - “De ingang is zingeving, want deze medewerkers zijn matig onder de indruk van een jaarplan, of financiële doelstellingen. Maar als ze door jouw uitleg doorkrijgen waarom hun bedrijf doet wat het doet en welk grotere doel dat dient, kunnen ze hun eigen bijdrage daar veel beter aan koppelen. Als ze daarentegen het gevoel hebben een technische robot te zijn, dan haken ze daar op af en kunnen ze zomaar je bedrijf verlaten, terwijl ze eigenlijk heel loyaal zijn.”

Stretch, and ease back - “Een heel belangrijke kunst: je gaat als ICT-manager met je paradijsvogel tot het uiterste om te verkennen wat er technisch mogelijk is, maar voordat je investeert, doe een stapje terug en onderzoek je eerst de businesscase, en de effecten van een innovatie op de bedrijfsvoering. Je vraagt je af: hoe kom ik vanaf de huidige situatie op dat punt terecht, en hoe betrek ik andere afdelingen hierbij? Dat stretchen vinden ze natuurlijk fantastisch; bij dat terugveren moet je ze als ICT-manager begeleiden. Dat ervaren ze als sores die afleidt van hun fantastische idee.”

Neem bijles & geef rugdekking - “ICT-managers willen graag in control zijn, maar paradijsvogels willen worden vrijgelaten in hoe ze hun werk doen. Ik heb mijzelf moeten aanleren om hen niet te vertellen hoe ze iets moeten doen, maar hen wel heel erg uit te dagen over het ‘wat’. Dan moet je wel tot op een bepaald niveau begrijpen waar ze mee bezig zijn. Dat doe ik door af en toe ‘bijles’ bij ze te nemen, en zo benoem ik dat ook. Zij praten mij dan in drie kwartier tot een uur over de materie bij. Dat dwingt hen tot focus. In de diepte verlies je het altijd van ze, maar de ICT-manager moet nét voldoende weten om slimme vragen te kunnen stellen. Als je dat doet, dan kun je ze goed sturen op het ‘wat’ en op de prioriteiten. Maar ga ze geen deadlines per dag geven. En als de directie daarop pusht, dan ben ik er om mijn ICT-ers rugdekking te geven. De druk weerstaan en hen niet pushen, is niet makkelijk. Dat kan ook alleen als je heel goed weet welk vlees je in de kuip hebt.”

Korte video: wat is FFtF?

Over rugdekking gesproken. U vergelijkt de paradijsvogel met Frenkie de Jong...

“Frenkie de Jong voetbalt geniaal, ook hij heeft iets unieks. Hij is eigenwijs en maakt riskante acties, waardoor hij verdedigingen openbreekt. En als hij een fout maakt, zegt hij dat hij zo’n actie de volgende keer opnieuw zou maken, maar dan beter. Zo’n geweldige speler moet je zijn ding laten doen, maar je moet wel een controlerende speler achter hem opstellen zodat er geen brokken vallen, als er een keer iets misgaat. Die controleur, dat kan de ICT-manager zijn, maar je kunt ook mensen in het ICT-team van de paradijsvogel die rol toebedelen.”

Over Eric Kuisch: Eric Kuisch is van huis uit wiskundige. Zijn passie voor technologie bracht hem bij KPN en vervolgens bij Vodafone Duitsland, waar hij opklom tot Chief Technology Officer (CTO). Hij werkt nu als COO bij Eurofiber, een multinationaal bedrijf dat is gespecialiseerd in glasvezelkabel. Het boek ‘Paradijsvogels’ - Succesvol leidinggeven aan engineers, developers en ICT-specialisten’ is hier online te bestellen

Bedrijven die FFTF zijn, scoren het hoogst op deze zes categorieën:

  • Ze staan positief tegenover verandering
  • Ze staan open voor nieuwe technologie
  • Ze zijn actief in de planning voor hun technologische toekomst (met stappenplannen voor hoe technologie hun manier van werken kan veranderen)
  • Ze hebben brede, gedetailleerde strategieën voor de toekomst
  • Ze blijven up-to-date met nieuwe trends
  • Ze passen zich gemakkelijk aan, reageren snel op nieuwe trends en zijn sneller op de markt dan hun concurrenten

Download het 'Fit for the Future Rapport'

Wilt u weten op welke vlakken 'Fit For the Future'-bedrijven opvallend anders denken én doen dan anderen, waardoor zij - óók in tijden van crisis - blijven bloeien?

Download dan het 'Fit for the Future Rapport'.

Fit For the Future: hoe u uw ‘paradijsvogels’ koestert en stimuleert

Fit for the future

 Hoe digitalisering te omarmen
 Hoe om te gaan met flexibilisering
 Hoe koplopers kijken naar duurzaamheid