Overslaan en ga naar inhoud
MKB (5-250 medewerkers)
MKB (5-250 medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)

Onderzoek Cisco: gelukkig, fit en productief door hybride werken

Hybride werken heeft het welzijn, de balans tussen werk en privéleven en de prestaties van werknemers op alle vlakken verbeterd. Deze positieve uitkomsten komen naar voren in een groot internationaal onderzoek van Cisco onder 18.000 kantoorwerkers in 27 landen, waaronder Nederland. Het onderzoek wijst ook uit dat het in veel organisaties nog enigszins ontbreekt aan vertrouwen binnen en tussen teams. Slechts 59 procent van de werknemers gelooft dat hun collega's te vertrouwen zijn om op afstand te werken. 

Cisco's Global Hybrid Work Study 2022 toont aan dat hybride werken voor kantoorwerkers overwegend positief uitpakt. Meer dan driekwart van de respondenten (78 procent) is van mening dat hybride en op afstand werken alle aspecten van welzijn heeft verbeterd: mentaal, fysiek, emotioneel, financieel en sociaal. Meer weten over onze oplossingen voor hybride werken? Kijk hier voor alle informatie over hybride werken.

Hybride werken, we worden er gelukkiger van!

Van de respondenten zegt 82 procent dat de mogelijkheid om van overal te werken hen gelukkiger heeft gemaakt. En meer dan de helft (55 procent) geeft aan dat hybride werken hun stressniveau heeft verlaagd. Minder of geen reistijd voor het woon-werkverkeer is een factor voor 52 procent. Bijna een derde (29 procent) vindt hybride werken meer ontspannend en de werkomgeving minder druk. De grotere flexibiliteit die hybride werken biedt, is voor 27 procent een reden voor minder stress. 24 Procent zegt meer tijd te hebben om te investeren in persoonlijke relaties, zoals die met familie. Een opvallend detail in het onderzoek: het belang van flexibiliteit scoort in Nederland hoger dan in vrijwel alle andere landen – 32 procent ten opzichte van het gemiddelde in de landen van 27 procent.

Cisco onderzoek hybride werken

Ook belangrijk: we leveren beter werk

Bij het begin van de pandemie vreesden critici dat werken op afstand een negatief effect zou hebben op zowel de bedrijfs- als de werknemersprestaties. Uit ons onderzoek blijkt dat deze vrees grotendeels ongegrond is: nadat werknemers en organisaties de afgelopen twee jaar hybride werken zijn gaan omarmen, zijn zes op de tien (61 procent) van mening dat de kwaliteit van hun werk is verbeterd. Een vergelijkbaar aantal (60 procent) heeft hun productiviteit zien toenemen.

Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de werkende generaties. Wat de kwaliteit van het werk betreft, zegt ruim tweederde (70 procent) van de generatie Z’ers dat dit aspect is verbeterd, tegenover 49 procent van de babyboomers. Senioriteit is ook van invloed op dit gebied: senior teamleden gaan er meer van uit (64 procent) dat de kwaliteit van hun werk is verbeterd, vergeleken met 56 procent van het lagere personeel.

Wat zeggen hybride werkers?

  • 68%: hybride werken een positief effect heeft gehad op fysieke fitheid
  • 74%: hybride werken heeft de gezinsrelaties verbeterd
  • 82% de mogelijkheid om hybride te werken heeft mij gelukkiger en meer gemotiveerd gemaakt 
  • 55%: hybride werken heeft het stressniveau verlaagd
  • 66%: blij met de mogelijkheden die hybride werken biedt om een flexibel werkschema te kiezen
  • 79%: werken buiten het kantoor heeft het evenwicht tussen werk en privéleven verbeterd
  • 64%: ik bespaar ten minste vier uur per week door thuis te werken
  • 26%: ik bespaar acht of meer uur per week door thuis te werken
  • 44%: ik investeerde mijn tijdwinst in familie, vrienden en huisdieren

“Helaas bleek uit het onderzoek ook dat het nog steeds ontbreekt aan vertrouwen binnen en tussen teams.”

Werk aan de winkel!

Maar met al deze positieve geluiden zijn veel bedrijven er nog niet. Er blijft een aanzienlijke taak weggelegd om hybride werken echt een succes te maken. Slechts één op de vier werknemers vindt dat hun werkgever 'zeer goed voorbereid' is op een toekomst met hybride werken. Veel werknemers hebben het gevoel dat hun bedrijf vooral is voorbereid op harde elementen zoals investeringen in technologie, terwijl zachtere elementen zoals werknemersondersteuning en HR-beleid en -processen het minst goed zijn voorbereid. “Dit wijst erop dat bedrijven en leiderschapsteams zich nog niet volledig hebben gecommitteerd aan de nieuwe toekomst van hybride werken of nog aarzelen om dit te doen”, aldus de onderzoekers.

Cisco onderzoek hybride werken

Werknemers hebben een wensenlijstje om de bedrijfscultuur en houding ten opzichte van hybride werken te veranderen. Bovenaan de lijst: meer flexibiliteit! Meer weten over wat hybride werken doet met de bedrijfscultuur? Beluister hier onze podcast over dit onderwerp.

Hybride werken niet goed geregeld? Bye bye

Helaas bleek uit het onderzoek ook dat het nog steeds ontbreekt aan vertrouwen binnen en tussen teams. Slechts 59 procent van de werknemers gelooft dat hun collega's te vertrouwen zijn om op afstand te werken. En ondanks de algemene indruk dat managers hen vertrouwen, zegt 55 procent dat het micromanagegedrag is toegenomen met tele- en hybride werken.

Dat is zeer relevant in relatie tot de huidige schaarste op de arbeidsmarkt. Eerder onderzoek van Cisco wees uit dat een gebrek aan vertrouwen, in combinatie met matige regelingen en voorzieningen voor hybride werken voor maar liefst 60 procent van de werknemers een factor kan zijn bij de beslissing om al dan niet op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Een bottleneck: loopbaanontwikkeling

Er schuurt er iets. Want 41 procent is van mening dat werknemers op afstand en werknemers op kantoor niet dezelfde kansen hebben en niet even betrokken zijn bij hun teams en het bedrijf. Een ander belangrijk punt voor werknemers waar bedrijven rekening mee moeten houden, is loopbaanontwikkeling. Een aanzienlijke minderheid (43 procent) denkt dat ze minder snel promotie zullen maken als ze op afstand werken. 57 procent zegt dat werknemers op kantoor meer carrière zullen maken dan werknemers op afstand. Dit moet worden aangepakt om te zorgen voor een gelijk speelveld voor alle werknemers, ongeacht waar ze werken, zo geven de onderzoekers aan. Meer weten over organisatiebeleid rond hybride werken? Kijk hier.

Nederland wijkt af: hybride, volledig op afstand of voltijds op kantoor

Op één punt zijn werknemers in Nederland behoorlijk expliciet en wijken onze uitkomsten af van de internationale cijfers. Van alle 27 deelnemende landen zijn wij in Nederland het minst fan van volledig thuiswerken. Slechts 7 procent van de kantoorwerkers vindt dit idee aantrekkelijk. Ter vergelijking: in het VK is dit percentage 15 procent, in Duitsland 11 procent.

Onderzoek Cisco: hybride werken maakt gelukkiger, fitter en productiever

Heikel: wel of niet multitasken tijdens virtuele meetings

Als we verder kijken naar de dagelijkse praktijk, dan vindt 65 procent dat minder dan de helft van de virtuele vergaderingen die zij bijwonen productief zijn. Dit geeft aan dat er behoefte is aan discussie en afspraken over 'etiquette' om ervoor te zorgen dat virtuele vergaderingen effectiever zijn. Meer dan de helft (52 procent) vindt het bijvoorbeeld prima om tijdens een vergadering te multitasken, maar 56 procent denkt dat dit de productiviteit beïnvloedt.

En als er dan toch (door een deel van de medewerkers) op kantoor wordt gewerkt, laat dat dan in een prettige omgeving gebeuren. Leer alles over waar een hybride vergaderruimte aan moet voldoen!

Meer weten over het onderzoek van Cisco naar hybride werken?
Onderzoek Cisco: hybride werken maakt gelukkiger, fitter en productiever

Hybride Vooruit

Alle collega's en klanten steeds verbonden met de zaak. Overal.