Overslaan en ga naar inhoud

Rapport waarschuwt: versneld digitaliseren is ‘do or die’

Digitalisering is dé drijvende kracht voor innovatie en economische en maatschappelijke voorspoed. Het versnellen van de digitale transformatie is de sleutel tot een groter Europees (en: Nederlands!) concurrentievermogen. Dat is de conclusie van ‘Why Telecom Matters’, een rapport van Vodafone Group, opgesteld op basis van recent onderzoek. De afdronk van het rapport: Europa moet in actie komen om concurrerend te blijven.

De analyse in het rapport ‘Why Telecom Matters’ van Vodafone Group benadrukt het belang van digitalisering en connectiviteit voor het verbeteren van de concurrentiepositie van Europa, het stimuleren van economische groei en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Lees het rapport 'Why Telecom Matters'.

Het rapport biedt een wat zorgwekkende analyse van de stand van digitalisering in Europa. Het laat ook zien wat de impact en het belang zijn van telecominfrastructuur en digitale technologieën voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van het continent. De waarschuwing die het rapport nadrukkelijk afgeeft: voortdurende investeringen zijn nodig in connectiviteit en digitalisering om Europa competitief te houden en te profiteren van de kansen die de digitale economie biedt. 

Rapport waarschuwt: versneld digitaliseren is ‘do or die’

Beeld uit het onderzoeksrapport

Pleidooi voor actie

‘Why Telecom Matters’ is daarmee een duidelijk pleidooi voor actie om de digitale transformatie in Europa te versnellen. Want dat is nodig. Het rapport stelt vast dat het Europa niet lukt om gelijke tred te houden met wereldwijde concurrentie. Dit zijn de dreigingen:

  • Concurrentieachterstand - Europa wordt geconfronteerd met een crisis als gevolg van zijn afnemende concurrentiepositie in de digitale wereld. Het continent loopt het risico achter te blijven ten opzichte van wereldwijde concurrenten, wat gevolgen kan hebben voor de economische groei en welvaart.
  • Technologische kloof - Als Europa er niet in slaagt de kloof te dichten op het gebied van hoogwaardige 5G-adoptie, digitale transformatie en connectiviteit, kan dit leiden tot verdere achteruitgang van de concurrentiepositie en de duurzaamheid van de Europese levensstijl.
  • Verlies van competitief voordeel - Op mondiaal niveau lopen de winnaars het risico een concurrentievoordeel te behalen in technologieën die de groei en welvaart in de komende jaren zullen stimuleren, terwijl de verliezers het risico lopen verder achterop te raken.
  • Gebrek aan investeringen - Het rapport benadrukt dat Europa momenteel tekortschiet in de investeringen in telecominfrastructuur, voornamelijk als gevolg van een ongunstig investeringsklimaat en regelgevingsomstandigheden. Dit kan de capaciteit van Europa om te innoveren en te concurreren in de digitale economie belemmeren.

Ook investeren in digitalisering? Laat u inspireren in ons Experience Center

Rapport waarschuwt: versneld digitaliseren is ‘do or die’

Telecommunicatie is ruggengraat

Telecommunicatie, zo stelt het rapport vast, is van cruciaal belang omdat het de ruggengraat vormt van de digitale wereld. Het speelt een sleutelrol in het bevorderen van connectiviteit, innovatie en productiviteit in verschillende sectoren, waaronder industrie, gezondheidszorg, milieu en plattelandsontwikkeling.  

Europa moet ook investeren in hoogwaardige infrastructuur zoals 5G-netwerken om de doelstellingen van de Digital Compass 2030 te ondersteunen. Digital Compass 2030 is een strategisch initiatief van de Europese Unie dat tot doel heeft Europa te leiden naar een sterke en competitieve digitale toekomst tegen het jaar 2030. 

"In de wereld van vandaag is digitalisering een van de krachtigste motoren en multiplicatoren van concurrentievermogen aan het worden.”

Dus: tijd voor actie

Daarom is het essentieel dat Europa actie onderneemt. Bijvoorbeeld om de investeringsomgeving voor 5G en digitale infrastructuur te verbeteren, zodat het continent kan profiteren van de enorme mogelijkheden die connectiviteit en digitalisering bieden. Door te investeren in telecoms kan Europa zijn open strategische autonomie versterken, nieuwe afhankelijkheden voorkomen en een leidende rol spelen in de volgende fase van digitale connectiviteit. Kortom, zo schrijven de onderzoekers, telecoms zijn van vitaal belang voor Europa.

Weheat digitaliseert met IoT in warmtepompen. Bekijk de video!

Maar wat dan? En wat levert het op?

Investeringen in telecominfrastructuur en digitale technologieën kunnen Europa helpen om te gedijen in de digitale economie, op verschillende manieren:

  • Verbeterde connectiviteit - Door te investeren in hoogwaardige telecominfrastructuur zoals 5G-netwerken en glasvezelverbindingen kan Europa zorgen voor snellere en betrouwbaardere connectiviteit. Dit is essentieel voor het ondersteunen van digitale transformatie in verschillende sectoren en het stimuleren van innovatie.
  • Stimulering van innovatie - Door te investeren in digitale technologieën zoals Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI) en cloud computing, kan Europa innovatie stimuleren en nieuwe zakelijke modellen ontwikkelen. Dit kan leiden tot meer efficiëntie, productiviteit en concurrentievermogen voor Europese bedrijven.
Rapport waarschuwt: versneld digitaliseren is ‘do or die’
  • Economische groei - Door te investeren in digitale infrastructuur en technologieën kan Europa nieuwe groeikansen creëren en de economische activiteit stimuleren. Dit kan leiden tot meer banen, hogere productiviteit en een toename van het bruto binnenlands product (BBP) van de EU.
  • Maatschappelijke voorspoed - Investeringen in telecominfrastructuur en digitale technologieën kunnen ook bijdragen aan maatschappelijke voorspoed door het verbeteren van de toegang tot digitale diensten, het versterken van de gezondheidszorg, het stimuleren van duurzaamheid en het creëren van nieuwe kansen voor burgers en bedrijven.

Meer inspiratie: Prénatal digitaliseert.

Rapport waarschuwt: versneld digitaliseren is ‘do or die’

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Lees ons volledige Privacy Statement