Overslaan en ga naar inhoud
MKB (5-250 medewerkers)
MKB (5-250 medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)

Business Continuity Plan (BCP): hier is uw stap-voor-stap handleiding

Veel bedrijven zijn extreem afhankelijk van hun IT, software, data en andere systemen. Het gaat hier om systemen altijd door moeten blijven draaien, ook al liggen er bedreigingen van buitenaf op de loer. In een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) beschrijft u hoe uw bedrijf moet reageren op gebeurtenissen zoals natuurrampen, cyberaanvallen en IT-verstoringen, om te zorgen dat uw business niet wordt geraakt. Lees hier de zes stappen voor een optimaal BCP.

Een bedrijfscontinuïteitsplan schetst een reeks rampscenario's en de stappen die het bedrijf moet nemen om weer normaal te functioneren, denk aan natuurrampen, cyberaanvallen en IT-verstoringen. Lees hier meer.

Bedrijfscontinuïteit is het vermogen van een organisatie om in geval van een verstoring of ramp kritieke activiteiten in stand te houden. Het gaat erom plannen en processen te hebben waarmee een bedrijf kan blijven functioneren.  

Belang van bedrijfscontinuïteitsplanning

Het algemene doel is de uitvaltijd (downtime) van het bedrijf tot een minimum te beperken, zodat de organisatie weer snel normaal kan functioneren. Hiermee wordt de economische impact van mogelijke rampen, cyberaanvallen en storingen op het bedrijf beperkt en de gezondheid van het bedrijven op de lange termijn bewaakt. Een doeltreffend plan omvat onder andere stappen voor evacuatie, communicatie met belanghebbenden, opleiding en ontwikkeling van personeel, back-upsystemen en -processen, herstelactiviteiten na een ramp en voortdurende bewaking en beoordeling van risico's.

Ook belangrijk om aan te werken: cyberveiligheid. Lees over onze oplossingen.

Business Continuity Plan (BCP)

Wat doet een BCM professional?

Een BCM professional leidt doorgaans de ontwikkeling en uitvoering van deze plannen en werkt nauw samen met andere afdelingen binnen de organisatie. Hij zorgt ervoor dat alle relevante stakeholders bij het proces worden betrokken, herziet regelmatig de continuïteitsprotocollen en coördineert de activiteiten naar aanleiding van incidenten.

In 6 stappen naar een bedrijfscontinuïteitsplan

Stap 1: Beoordeel uw risico’s

Om te starten met het opstellen van een BCP is het nodig om eerst de risico’s van de onderneming goed in kaart te brengen. Doe hier met uw bedrijf goed onderzoek naar, want iedere bedrijf heeft weer andere (externe) risico’s. De meest voorkomende soorten risico's zijn operationele -, financiële -, juridische - en reputatierisico's.

Stap 2: Voer een Business Impact Analyse (BIA) uit

Een Business Impact Analyse (BIA) is een essentieel onderdeel van elke bedrijfscontinuïteitsplanning. De BIA identificeert de kritische operaties, processen en functies van een organisatie en de middelen die nodig zijn om deze in stand te houden, om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van een verstoring of ramp voor het bedrijf. Bij het uitvoeren van een BIA is het belangrijk om alle bedrijfsactiviteiten en processen te evalueren om te bepalen welke kritisch zijn voor de dagelijkse activiteiten. Hierbij wordt de impact van verstoringen geanalyseerd in termen van tijd, kosten, inkomstenverlies en/of klanttevredenheid.
Ook wordt er hierbij goed nagedacht over de bedrijfsvoering. Dit omvat het identificeren van essentieel personeel en sleutelrollen, bestaande serviceovereenkomsten met externe leveranciers en relaties met klanten en leveranciers. 

Stap 3: Identificeer kritieke systemen

Door het identificeren van kritieke systemen kan het bedrijf een gericht plan opstellen voor het beschermen van deze systemen en het minimaliseren van de impact van eventuele uitval. Dit kan onder meer het instellen van back-upsystemen, het implementeren van beveiligingsmaatregelen en het ontwikkelen van procedures voor het herstellen van systemen omvatten. Een effectief bedrijfscontinuïteitsplan bevat procedures voor het maken van periodieke back-ups van kritieke systemen en informatie. Regelmatige back-ups zorgen ervoor dat verstoringen of rampen geen onomkeerbare schade toebrengen.

Aan de slag met beveiliging tegen cybercrime? Download het e-book!

Business Continuity Plan (BCP)

Stap 4: Maak een back-up van uw gegevens

Een van de belangrijkste stappen bij het opstellen van een BCP is het maken van back-ups van uw belangrijke gegevens. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, afhankelijk van de grootte en het type van de onderneming. 

Ook interessant: Vodafone Cloud Back-up.

Stap 5: Plan voor herstel

Het Disaster Recovery Plan (DRP) beschrijft de stappen die voor, tijdens en na een incident moeten worden genomen om de normale werking zo snel mogelijk te herstellen. Het DRP bevat alle middelen die nodig zijn voor een succesvol herstel, zoals personeel, systemen, databases en hardware/software. Het moet ook gedetailleerde instructies bevatten voor het reageren op verschillende soorten verstoringen. Denk bij deze instructies aan een protocol voor kennisgeving, activering & taken voor elk personeelslid dat betrokken is bij het reactieproces, en processen voor het herstellen van diensten en gegevens.  

Stap 6: Test en update uw plan (regelmatig)

Door regelmatig te testen kunt u er zeker van zijn dat alle procedures up-to-date zijn en correct werken, terwijl updates u in staat stellen het DRP aan te passen als gevolg van veranderingen binnen uw organisatie of omgeving. Plan daarom regelmatig simulaties en oefeningen, zodat u de uitvoering van hun DRP kunt oefenen en eventuele zwakke punten kunt vaststellen voordat zich een echte noodsituatie voordoet.  

Zo maakt u een Business Continuity Plan (BCP) | Vodafone Zakelijk

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Lees ons volledige Privacy Statement