Overslaan en ga naar inhoud
MKB (5-250 medewerkers)
MKB (5-250 medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)
Grootzakelijk (250+ medewerkers)

Thuiswerken

Vitaal & optimaal thuiswerken

Thuiswerken is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Maar wat zijn uw verplichtingen als werkgever en waar moet u rekening mee houden als uw personeel thuiswerkt? Lees alles over de voor- en nadelen en ontdek praktische tips voor thuiswerken.

Op deze pagina

 Alles over thuiswerken
 De voor- en nadelen
 Inspirerende artikelen en podcasts

Is thuiswerken productiever?

Of thuiswerken productiever is, is sterk afhankelijk van individuele voorkeuren. Er zijn veel mensen die aangeven dat ze thuis veel geconcentreerder kunnen werken, zonder afleiding van collega’s die constant aan hun bureau staan. Voor andere mensen geldt het tegenovergestelde: zij kunnen zich thuis minder goed concentreren omdat hun eigen huis juist veel afleiding biedt. Uit de meeste onderzoeken en enquêtes blijkt dat de productiviteit over het algemeen hoger is bij thuiswerken ten opzichte van werken op kantoor.

Thuiswerken productief

Feiten en cijfers over thuiswerken

cijfers over thuiswerken

7 tips voor optimaal thuiswerken

Om het thuiswerken zo goed mogelijk te laten verlopen kunt u verschillende dingen doen. Laat u inspireren door deze praktische thuiswerken tips:

Verwachtingen

Spreek duidelijke verwachtingen uit

Het is voor werknemers lastiger om even snel een vraag te stellen aan een collega en als werkgever kunt u minder goed signaleren en bijsturen. Daarom is het heel belangrijk dat de verwachtingen vooraf duidelijk zijn.

Focus op resultaat

Focus op resultaat

Vertrouw erop dat uw medewerkers de verantwoordelijkheid nemen en hun tijd goed besteden. Stel duidelijke (sub)doelen en gebruik het behalen van deze doelen als maatstaf voor succes.

interne communicatie

Maak interne communicatie laagdrempelig

Collega’s kunnen vanuit huis niet even snel bij elkaar langslopen en het is ook niet wenselijk dat ze voor elk klein dingetje interne e-mails gaan sturen. Maak daarom gebruik van een tool voor interne communicatie, waarmee collega’s elkaar gemakkelijk een berichtje kunnen sturen.

Communicatiemomenten

Bouw communicatiemomenten in

Geef als werkgever het goede voorbeeld en communiceer regelmatig over wat er allemaal gaande is in het bedrijf. Dit kunt u doen via een (sociaal) intranet, maar ook een digitale maandelijkse bedrijfsmeeting kan hierbij helpen. Vraag de organisatie om input en nodig individuen uit om ook zelf te communiceren over projecten, ontwikkelingen en mijlpalen.

ergonomische thuiswerkplek

Zorg voor een ergonomische thuiswerkplek

Een goede en veilige werkplek is essentieel voor goed thuiswerken: het voorkomt verzuim en laat de productiviteit stijgen. Lees meer over de thuiswerkplek.

aandacht voor veiligheid

Besteed extra aandacht aan veiligheid

Bij online thuiswerken is het lastiger om onveilige situaties te tackelen. Het is daarom slim om gebruik te maken van een VPN, waarmee medewerkers vanuit huis veilig kunnen inloggen op bedrijfssystemen. Introduceer een helder wachtwoordbeleid en informeer uw personeels proactief over de risico’s van phishing.

thuiswerkvergoeiding

Een thuiswerkvergoeding

Een thuiswerkvergoeding kan bijdragen aan het werkgeluk en de productiviteit van uw werknemer. Dit is niet verplicht, maar wordt natuurlijk wel gewaardeerd. Bovendien is een thuiswerkvergoeding voor koffie, thee en andere onkosten vaak een stuk goedkoper dan werken op kantoor. Thuiswerken bespaart o.a. energiekosten, reiskosten, zakelijke huur en schoonmaakkosten.

De voordelen van thuiswerken

Thuiswerken heeft veel voordelen, maar ook een aantal nadelen. Door de voordelen slim in te zetten en de gevolgen van de nadelen te beperken, kunt u thuiswerken optimaal inzetten voor uw bedrijf.

Flexibiliteit

Flexibiliteit

Iedere werknemer bepaalt zelf hoe zijn thuiswerkplek eruit ziet.

balans werk en prive

Betere balans tussen werk en privé

Medewerkers ervaren een betere balans tussen werk en privé. Voor nieuw personeel is dit ook een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.

minder reisttijd

Minder reistijd

Minder reistijd betekent meer tijd en energie voor andere dingen. Hierdoor ook files en minder CO2-uitstoot.

energie kosten besparen

Besparen van kosten

De productiviteit gaat omhoog en je bespaart kosten voor kantoorruimte, energie en vervoer.

meer productiviteit

Meer productiviteit

Minder kans op ziekte en verzuim.

medewerkerstevredenheid

Medewerkerstevredenheid gaat omhoog

 Kosten besparen van huur van kantoorruimte, energie en vervoer.

De nadelen van thuiswerken

verandermanagement

Verandermanagement

Minder duidelijke grens tussen werk en privé.

sociale interactie

Minder sociale interactie

 Bij thuiswerken heeft u als werkgever minder controle over de werkplek.

betrokkenheid

MInder betrokkenheid

Minder contact met collega’s, waardoor het teamgevoel afneemt.

ergonomische werkplek

Minder ergonomische werkplekken

Plannen en focussen is essentieel: bij thuiswerken is motivatie soms een uitdaging.

Trends en toekomstvisie

Een groot voordeel van thuiswerken is dat de afstand tussen wonen en werken veel minder belangrijk is. Ook als een medewerker in het buitenland woont, kan die prima voor uw bedrijf werken. Thuiswerken vanuit het buitenland brengt twee uitdagingen met zich mee. Ten eerste bent u als werkgever verantwoordelijk voor het een goede werkplek. U kunt de juiste spullen (zoals een laptop of bureaustoel) opsturen of een bedrag beschikbaar stellen zodat uw medewerker de spullen zelf kan aanschaffen.

Ten tweede kan thuiswerken vanuit het buitenland zorgen voor een tijdsverschil. Maak dan duidelijke afspraken over werktijden, zodat de collega in het buitenland gewoon kan deelnemen aan meetings en regelmatig telefonisch bereikbaar is.

Trends thuiswerken
vergoeding thuiswerken

Vergoedingen & verplichtingen werkgever

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een goede en veilige werkplek. Bij thuiswerken is een vergoeding niet verplicht, maar als werkgever moet u wel zorgen voor de juiste spullen om het werk te kunnen doen. Hierbij gaat het meestal gaat het om een laptop, ergonomische bureaustoel en noodzakelijke randapparatuur. U kunt deze middelen aanreiken, maar u mag ook een vergoeding uitkeren zodat uw personeel de spullen zelf kan aanschaffen.

Ook moet een werkgever proactief instructies geven over hoe het personeel veilig en gezond kan thuiswerken. Ook bij thuiswerken geldt de werkgeversaansprakelijkheid. Een werkgever kan in beperkte mate controleren of het personeel de adviezen opvolgt, dus van een werknemer wordt wel verwacht dat die aangeeft als er problemen zijn en of er nog andere middelen nodig zijn om het werk goed te kunnen doen. Tweezijdige communicatie is dus erg belangrijk. Kijk voor meer informatie hierover op Arboportaal.

Veelgestelde vragen over hybride werken

De definitie van thuiswerken is: vanuit je eigen woning betaald werk doen waarvoor je normaal gesproken naar een werkplek toe zou gaan.

Ook bij thuiswerken is de werkgever verantwoordelijke voor een gezonde en veilige werkplek. Een werkgever moet dus zorg dragen voor alle spullen die werknemers nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Meestal gaat het dan om een bureaustoel, laptop en randapparatuur. De werkgever moet deze middelen beschikbaar stellen of een vergoeding aanreiken waarmee een werknemer de spullen zelf aanschaft.

Daarnaast moet een werkgever proactief informatie verstrekken over hoe werknemers hun werk goed en veilig kunnen doen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een ergonomische werkhouding, op tijd pauze nemen, veilig omgaan met wachtwoorden of de gevaren van phishing. Omdat een werkgever minder goed problemen kan signaleren, wordt van de werknemer verwacht dat hij of zij aangeeft wanneer er meer nodig is.

Een thuiswerkvergoeding is niet verplicht, dus daar heeft een werknemer niet direct recht op. De werkgever moet thuiswerken faciliteren: hij moet zorgen voor een veilige en goede werkplek. Een werknemer heeft recht op hardware, toegang tot de juiste software en een ergonomische werkplek. De werkgever kan deze spullen beschikbaar stellen of een vergoeding uitkeren zodat de werknemer ze zelf kan aanschaffen.

In 2022 is het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet wijzigt de ‘Wet flexibel werken’ (Wfw). Volgens de wet mag een werknemer een verzoek doen tot aanpassing van de werkplek, bijvoorbeeld omdat hij of zij liever vanuit huis werkt dan op kantoor. De werkgever mag deze aanvraag alleen afwijzen als hij een goede reden heeft om het personeel te verplichten om op kantoor te werken. De Rijksoverheid vertelt hierover meer op de pagina ‘Wanneer mag ik werken vanuit huis?’

Thuiswerken brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Dit zijn de meest voorkomende problemen bij thuiswerken:

  • Fysieke klachten door het gebrek aan beweging, geen ergonomische werkplek of een verkeerde werkhouding.
  • Mentale klachten door het moeilijk kunnen scheiden van werk en privé.
  • Hoofdpijn en vermoeidheid of zelfs een burn-out door stress.
  • Eenzaamheid. Wie alleen woont heeft ineens veel minder sociaal contact.

Bij thuiswerken is aandacht voor privacy belangrijk. Het is noodzakelijk dat uw medewerkers vanuit huis kunnen inloggen op bedrijfssystemen. Uit veiligheidsoverwegingen is het slim om uw medewerkers te laten inloggen via een VPN. Het kan zijn dat u als werkgever toezicht wilt houden op wat thuiswerkers aan het doen zijn. U mag uw personeel echter - net als op kantoor - niet zomaar volgen. Indien u toezicht wilt houden, dan moet dit volgens de voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De kosten van thuiswerken is afhankelijk van welke spullen iemand nodig heeft om het werk te kunnen doen - en dat is weer afhankelijk van de aard van het werk. Over het algemeen lukt thuiswerken al prima met een laptop en internetverbinding. Een ergonomische werkplek is belangrijk en wellicht zal wat randapparatuur voor de laptop het werk ook makkelijker maken. Ook zal iemand in zijn eigen woning meer koffie of thee, wc papier en energiekosten gebruiken als hij of zij veel thuiswerkt. Al deze kosten wegen niet op tegen de kosten van een kantoor dat gehuurd, gekoeld of verwarmd en schoongemaakt moet worden. 

Thuiswerken is fiscaal aantrekkelijk. Een bedrijf met flexibele arbeidsplekken heeft minder ruimte nodig en door minder te reizen naar het werk is er minder CO2-uitstoot. Omdat dit beter is voor de aarde, wordt thuiswerken gestimuleerd door de overheid. Zo mag u in 2022 uw thuiswerkende werknemers een onbelaste vergoeding geven van 2 euro per dag. Dit is niet verplicht, maar wel een mooi gebaar. In 2023 is dit bedrag 2,13 euro per dag. Bovendien bespaart u zelf ook direct kosten op de energierekening, huur voor uw kantoor en bijvoorbeeld schoonmaakkosten.

Een complete gids voor hybride werken

 De uitdagingen van hybride werken op een rij

 Oplossingen voor kleine én grote organisaties 

 Een kijkje in de keuken van VodafoneZiggo

Vooruitgang met hybride werken

Video (met tips): Wat vinden we van ‘overal en nergens’ werken?

Hybride werken: wat vinden kantoorwerkers er nu echt van? En wat doet ‘overal en nergens werken’ met hun productiviteit? Dat waren de vragen waarmee V-Hub reporter Jaber Asgadaouan op pad stuurde. 

V-Hub: laat u inspireren

V-Hub is het ondernemersplatform met ideeën, ervaringen, expertise en advies. Laat u inspireren door onze artikelen over hybride werken, gesprekken met ondernemers en nog veel meer. 

hybride werken tips
business consultant

Speelt hybride werken in uw organisatie een grote rol en werken uw medewerkers overal en nergens? Heeft u als ondernemer medewerkers in uw team die veel on the road zijn - altijd en overal productief? Misschien wordt het voor u en uw medewerkers tijd voor een echte no-limits oplossing.

Hybride vooruit

Hybride Vooruit

Alle collega's en klanten steeds verbonden met de zaak. Overal.

Wat Vodafone Business voor u kan betekenen

Kleinbedrijf

ZZP

Vodafone Business helpt ZZP-ers en kleine ondernemingen verder vooruit.

MKB

MKB

Maak een een video- of belafspraak met een adviseur die alles weet van het MKB.

Grootbedrijf

Grootzakelijk

Maak een video- of belafspraak met een adviseur gespecialiseerd in grootzakelijke oplossingen.