Veerkrachtig en succesvol met IoT

Uit de onderzoeken in het IoT Spotlight Rapport 2020 blijkt onder andere dat:

  • 50% van de bedrijven een hogere productiviteit als belangrijk voordeel ziet van IoT-implementatie 
  • 34% merkt dat IoT direct voor nieuwe inkomstenstromen zorgt 
  • bestaande inkomstenstromen met 24% toenemen 
  • meer dan de helft van de bedrijven hun kosten met gemiddeld 21% konden terugbrengen 
  • 84% van de bedrijven dankzij digitalisering het gevoel heeft flexibeler zijn en in staat dingen te doen die voorheen niet konden