Minder CO2 dankzij ICT

ICT gebruikt veel energie en belast het milieu met de uitstoot van CO2 en met overtollige warmte. Dat is waar. Maar ICT heeft ook een andere kant: de techniek helpt ons slimmer te laten wonen en werken. Daardoor vermindert onze CO2-uitstoot juist. Twee kanten van dezelfde medaille. Maar hoe is die balans tussen verlies en winst voor het milieu? En hoe draagt ICT bij aan oplossingen voor het klimaatprobleem?

ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is een vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computers. Door ICT kunnen we met elkaar op afstand communiceren. Aanvankelijk waren we al blij met een eenvoudige telefoon. Tegenwoordig appen, internetten en skypen we elke dag en hebben we contact met elkaar zonder dat we te hoeven reizen. We kunnen thuis werken, in de trein of op een handige locatie in de buurt. Al die vermeden reiskilometers zijn belangrijke milieuwinst. ICT maakt dit mogelijk.

Er praten meer apparaten met elkaar dan mensen

Baanbrekend is dat via ICT, apparaten met apparaten kunnen communiceren. Zo wordt mijn laptop verbonden met een server op het werk zodat ik vanuit huis kan inloggen en kan ik in mijn bestanden werken in mijn vertrouwde digitale werkomgeving. Dat is een situatie die de meesten van ons kennen. Of neem de navigatieapparatuur. De technologie verbindt het navigatiesysteem met de verkeersinformatiedienst waardoor bij files alternatieve routes worden berekend. De virtuele en de fysieke wereld ontmoeten elkaar in het zogeheten Internet of Things. Een minder bekende toepassing waarbij apparaten met elkaar communiceren is een ondergrondse vuilnisopslag die met behulp van een sensor aangeeft wanneer de container vol is. Het afvalbedrijf krijgt een melding en de vuilniswagen rukt uit wanneer het nodig is. Zo worden geen nodeloze kilometers meer afgelegd in de wekelijkse ronde voor een halflege container waardoor 20 procent CO2-uitstoot wordt bespaard.

Minder producten en materialen nodig

ICT maakt het mogelijk om functies in één apparaat te combineren. Met onze smartphone kunnen we bellen, rekenen, fotograferen, muziek luisteren, informatie opzoeken en ons laten wekken. Onze oude camera's, iPods en rekenmachines liggen onderin de kast, nieuwe hebben we niet meer nodig. Dat scheelt veel grondstoffen en energie in vergelijking met de productie van losse elektronische apparaten. ICT zorgt ook voor het efficiënter verlopen van vele logistieke processen. Denk aan de post. Wie ontvangt tegenwoordig nog post op papier? ICT heeft er voor gezorgd dat er geen kopie, postzegel en reisje per bestelbus en vrachtwagen meer nodig is. De afgelopen vijf jaar daalde het aantal verzonden poststukken met een derde. Dat zijn er ongeveer 1 miljard, goed voor bijna 10.000 ton CO2-besparing*.

* Bron: CO2-calculator PostNL

Grote milieuklappers

Slimme gebouwen, fabrieken en mobiliteit leveren de meeste milieuwinst op. ICT helpt ons in gebouwen energie te besparen. Bijvoorbeeld door het gedrag van de gebruikers te analyseren en daarop in te spelen met het automatisch in- en uitschakelen van de verwarming. Zo stoken we efficiënter en vergeten we niet meer de verwarming lager te zetten. En de ventilatie afstemmen op de bezetting is een van de meest energiebesparende maatregelen in kantoren! Alleen al door alle gebouwen superslim te maken kan de komende vijftien jaar 13 miljoen ton CO2 worden bespaard**, dat is vergelijkbaar met de uitstoot van anderhalve kolencentrale. Een andere grote klapper is mobiliteit. Door middel van ICT worden bestel- en vrachtauto's optimaal geladen, leggen ze efficiëntere routes af en wordt energiezuiniger en veiliger rijden gestimuleerd. Dat scheelt brandstof, CO2-uitstoot en transportkosten. Zie hier de kracht van ICT en de mogelijkheden die dit biedt voor het bedrijfsleven.

** Bron: 2016, Accenture, #SMARTer2030 Business case for KPN and The Netherlands

Klimaatwinst

En hoe zit het nou met de klimaatwinst? Het Global e-Sustainability Initiative (GeSI), een wereldwijde samenwerking van grote ICT-bedrijven met als doel duurzaamheid te versnellen, heeft onderzocht hoeveel tonnen CO2 en hoeveel euro's we in Nederland kunnen besparen als we ICT maximaal zouden toepassen. De potentie is enorm: 74 miljoen ton CO2-equivalenten in 2030. Dat zijn ruim negen kolencentrales! Met slimme productieprocessen kunnen we al 15 miljoen ton CO2 besparen en met beter logistiek management besparen we nog eens 14 miljoen ton, zo laat onderstaande grafiek zien.

Grafiek besparing broeikasgasemissie in miljoen ton co2e in 2030

Winst en verlies voor het milieu

Om terug te komen bij het begin: ICT gebruikt veel energie, maar helpt ook om energie en grondstoffen te besparen. Vodafone, marktleider in Nederland op het gebied van Internet of Things-verbindingen, heeft voor het eigen bedrijf uitgerekend hoe het zit met die balans. De nettowinst voor het milieu bleek in 2015 uit te komen op 16 miljoen euro, de milieuwinst was 1,75 keer zo groot als de milieu-impact***. Het bedrijf verwacht dat deze verhouding in 2030 tien keer zo groot zal zijn. De besparing wordt steeds groter doordat er steeds meer toepassingen komen voor ICT en de technieken snel efficiënter worden.

*** Bron: Environmental Profit and Loss. Methodology and Results, 2014/2015, Vodafone Netherlands

Vodafone baseert zijn verwachting op de eerder genoemde studie van GeSI uit 2015. Naar verwachting zal ICT in 2030 een bepaalde hoeveelheid energie verbruiken maar daarmee vervolgens tien keer meer energie weten te besparen. Dat is nog eens echte klimaatwinst. De grote uitdaging nu is om dit enorme besparingspotentieel te gaan verzilveren.

Geschreven door Natuur & Milieu

Delen

Ready Business voor Midden- en Grootbedrijf

Concrete oplossingen voor uw Ready Business

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem contact met mij op

  • 1. contactgegevens
  • 2. Hoe kunnen wij u helpen
  • 3. Uw bedrijf

1. Contactgegevens

Als u een vraag heeft over een product waar u nu al gebruik van maakt, kunt u ons een e-mail sturen.

2. Hoe kunnen wij u helpen

3. Uw bedrijf

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van relevant nieuws rondom communicatie-oplossingen voor uw organisatie? Vul uw gegevens in en u ontvangt de Vodafone Business nieuwsbrief voortaan per e-mail.

Shop